Rennende neser, hoste og ørebetennelse er noe foreldre ofte må forholde seg til. Men når er det egentlig nødvendig å holde barna hjemme fra barnehagen på grunn av sykdom?

Barn i barnehagen leker med Xylofon

– Vi pleier å si at det er allmenntilstanden som avgjør om barn er for syke til å dra i barnehagen.

Det sier Kristine Forfang som er fagansvarlig helsesykepleier ved helsestasjoner i Bærum øst.

Dårlig allmenntilstand kan beskrives som slapphet, sløvhet, at barnet ikke orker å være oppe og leke eller at barnet ikke drikker og spiser som han eller hun pleier. Ifølge Forfang er det viktigste at foreldrene, som kjenner barna best, gjør en vurdering.

I noen tilfeller skal barnet likevel være hjemme: 

  • Hvis det er målt over 38 grader i endetarm.
  • Det skal ikke være nødvendig å bruke Paracet for at barnet skal kunne gå i barnehagen.
  • Ved omgangssyke skal barnet være hjemme i to døgn etter at det har blitt symptomfritt igjen.

Unngå å smitte andre?

Det er imidlertid ingen grunn til å holde barnet hjemme fra barnehagen på grunn av lett forkjølelse, hoste eller øreverk, så lenge barnet ellers er i god form og kan delta i normale aktiviteter i barnehagen.

– Sykdom som forkjølelse smitter mest før og like etter at symptomene har oppstått. Derfor er det ofte liten grunn til å holde barnet hjemme på grunn av smitte. Unntaket er ved omgangssyke, forklarer Forfang.

Hun understreker imidlertid at alle bør følge reglene til sin barnehage ved sykdom.

– For å unngå sykdom og smitte er gode rutiner for vasking av hender viktig. I barnehagen sprer smitte seg hovedsakelig gjennom direkte og indirekte kontakt mellom barna, sier helsesykepleieren.

 Gode råd for sykdom og helse hos barn i barnehage og skole