Hvorfor vil ikke barnet eller ungdommen på skolen? Og hvordan kommer dere videre når situasjonen har låst seg? Bli med på temamøter for foreldre i mars, og få svar og hjelp.

Jente med sekk på ryggen

– Det er krevende for foreldre når barnet deres ikke vil gå på skolen. Årsakene som ligger bak kan være mange og sammensatte. Derfor tilbyr vi temakvelder for å gi foreldre påfyll og hjelp til å håndtere foreldrerollen, sier psykologspesialist i Bærum kommune Ingeborg S. Lishaugen.

Tilbud til både barneforeldre og ungdomsforeldre

I mars starter det opp nye temamøter for foreldre i Bærum. Ett opplegg er for foreldre med barn som går i 5.-7. klasse, og ett opplegg er for foreldre med ungdom. Gruppene møtes tre til fire ettermiddager eller kvelder. Det er gratis å delta.

– På temamøtene får foreldre vite mer om grunner til at barn og unge ikke vil gå på skolen, men de får også konkrete råd til vanskelige morgener. Andre temaer vi tar opp er dataspill og sosiale medier, kommunikasjon med barnet eller ungdommen, og hvordan foreldre kan ta vare på seg selv i en vanskelig situasjon, sier psykologspesialist Hanne Naug.

Foreldre som deltar på temamøtene får også tilbud om 1-2 individuelle samtaler etterpå, for å snakke om sin situasjon.

Temamøter for foreldre med barn i 5.-7. klasse

Går over tre ettermiddager i mars. Maria Olaussen Eriksen fra PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste) blir med på et av møtene.

Aktuelle temaer:

  • Hvorfor vil ikke barnet mitt på skolen? Skolefravær, årsaker og forståelse
  • Hjelpetilbud og samarbeid med skolen
  • Kommunikasjon, hvordan komme videre i fastlåste situasjoner
  • Konkrete tips til strevsomme morgener
  • Hva skjer i familien når et barn strever
  • Hvordan forholde seg til barns nettbruk og dataspill

Tirsdag 3. mars, tirsdag 17. mars, tirsdag 31. mars. Klokken 14.30- 16.30 alle datoer.

Sted: Rådmann Halmrasts vei 2. Folkehelsekontoret i 2. etasje.

Temakvelder for foreldre med ungdom

Går over fire kvelder i mars og april. 

Aktuelle temaer:

  • Årsaker til høyt skolefravær, når er det grunn til alvorlig bekymring, hjelpetilbud, hvordan ta vare på seg selv i en vanskelig situasjon.
  • Om motivasjon og endring, hvordan kommunisere med ungdom, hvordan komme videre i fastlåste situasjoner. Informasjon fra Utekontakten og Oppfølgingstjenesten. 
  • Spill, sosiale medier og nettbruk – med representanter fra Spillhuset.

Onsdag 4. mars, onsdag 11. mars, onsdag 18. mars, onsdag 1. april. Klokken 17.30-19.30 alle datoer.

Sted: Brynsveien 88, inngang H, 1346 Gjettum.

Påmelding for temamøter:

Påmelding og spørsmål kan sendes til e-post: ressursteamforungdom@baerum.kommune.no.