Babyer gir oss mange signaler om hva de trenger, selv om de ikke kan si det med ord. Helsesykepleier og jordmødre i Bærum lærer foreldre hvordan de skal tolke og forstå sitt spedbarn.

Spedbarn illustrasjonsfoto

– Vi får ofte spørsmål fra foreldre som er usikre på signaler og behov som gråt, uro, gulping, hikking, søvn og våkenhet, sier helsesykepleier May Britt Farmen Holt. 

Hun arbeider på Sandvika helsestasjon, og er sammen med de andre helsesykepleierne og jordmødrene i Bærum kurset i hvordan man kan se hva spedbarn forteller med kropp og uttrykk.

Klar for kontakt

For eksempel kan et spedbarn som er våkent, rolig og oppmerksomt, har et åpent blikk og viser interesse for ansikt og stemme, signalisere at han eller hun er klar for kontakt. Da kan det være rett tidspunkt for lek eller kos. Hvis barnet begynner å se bort, lukker øynene, puster raskere eller nyser betyr det at babyen trenger en pause.

Hvis babyen er våken, men urolig og kavete, beveger mye på hode, føtter og hender og virker ekstra følsom for lyder og bevegelser betyr det at barnet ber om en endring. Da kan alt fra å holde frem en finger barnet kan holde i, til bleieskift være aktuelt.

Tegn på at barnet har det bra:

 • kroppen er avslappet, avslappet ansiktsuttrykk
 • rolige bevegelser
 • jevn hudfarge
 • barnet faller lett til ro

Tegn på at barnet er urolig og utilpass:

 • rykkete bevegelser
 • sprikende fingre
 • anspenthet/ stive armer og bein
 • bekymret ansiktsuttrykk
 • rynke i pannen
 • gulp, hikke, nys eller gjesp
 • babyen ser bort eller lukker øynene
 • vansker med å falle til ro
 • endret eller ujevn hudfarge

Kilder: Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP) og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Får veiledning

Metoden som blir brukt for å forstå barnets signaler, heter Newborn Behavioral Observation (NBO). Metoden brukes til å observere spedbarn mellom 0-3 måneder, og til å løfte frem barnets styrke, hva som akkurat nå oppleves som utfordrende og hva barnet trenger støtte til.

– Metoden gir barnet en stemme og en mulighet til å fortelle sine omsorgspersoner hvem det er. Vi veileder foreldrene, hensikten er at de skal bli trygge på at de forstår sitt eget barn, forklarer Farmen Holt.

Helsesøster på helsestasjon

helsesykepleier May Britt Farmen Holt møter ofte foreldre som er usikre på hvordan de skal tolke signalene fra spedbarnet. 

Spør på helsestasjon

– Hvis foreldre ønsker å lære mer om spedbarnets signaler, kan de ta kontakt med helsestasjonen sin, sier helsesykepleieren. 

Helsestasjonene har også fokus på dette fra første hjemmebesøk og videre i konsultasjonene på helsestasjon.

– Hva som er barnets styrker og utfordringer og hva barnet ønsker å fortelle oss er noe vi kan finne ut av sammen. Ellers kan helsestasjonene gi råd, veiledning og svar på de spørsmålene som måtte dukke opp, sier hun.

Det er Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP), som organiserer kurs i NBO-metoden i Norge.

Adresse og oversikt over alle helsestasjonene i Bærum finner du her.