Slik snakker du med barnet ditt.

Kropp og seksualitet kan være et vanskelig tema. Ved å snakke åpent med barna om kropp, grenser og seksualitet, blir barna bedre rustet til å bestemme over egen kropp.

Bruk naturlige situasjoner, for eksempel stellesituasjoner og ved do eller pottetrening, for å forklare og snakke om kroppen med barnet ditt.

Innspill til foreldre:  

  • Barn liker ofte å være nakne og utforske kroppen sin. Dette er helt naturlig.
  • Kroppskontakt er viktig for at barnet skal bli glad i sin egen kropp.
  • Svar på spørsmål som barna stiller, gi enkle og konkrete svar.
  • Lær barnet de riktige navnene på kroppsdeler. Fortell barnet ditt om kroppen og dens funksjoner.
  • Respekter barnet ditt, og ikke press det til å gi klemmer eller kyss til andre enn det selv har lyst til.
  • Snakk med barna om å sette grenser for egen kropp, og om forskjellen på positive og problematiske berøringer.
  • Snakk med barnet ditt om mangfold og seksuell orientering. Forklar barnet ditt at gutter og jenter er forskjellige.

Helsestasjonene i kommunen og helsesykepleiere kan bistå med svar på spørsmål foreldre måtte ha. Ta kontakt via din helsestasjon.

Referanser: Langfeldt, T. (2000) «Barns seksualitet». Helsedirektoratet (2017) “Nasjonalfaglige retningslinjer for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom”