Kraftig regnvær over en kort periode kan føre til at det blir dårligere badevannskvalitet ved flere badeplasser i Bærum.

Årsaken er at mye av regnvannet samles i de samme rørene som kloakken går i. Når det regner mye på kort tid kan kloakken gå i overløp og forurenset vann kan havne i fjorden via Lysakerelven og Sandvikselven. Kraftig regnvær er mer enn 15-20 mm nedbør i døgnet.

– Forurenset badevann vil inneholde et høyt antall tarmbakterier som kan føre til sykdom dersom vannet svelges, sier senioringeniør Grete Marie Husø ved Folkehelsekontoret i Bærum. 

Forurensninger har også en tendens til å samles i strandsonen. Innholdet av sykdomsfremkallende organismer vil derfor normalt være høyest helt i overflaten og i sanden i strandsonen, der de minste barna oppholder seg.

På disse badeplassene frarådes det å bade i opptil to døgn etter et kraftig regnskyll: 

  • Rolfsbukta
  • Smedtangen
  • Pelvikodden 

På disse badeplassene frarådes det å bade i inntil ett døgn etter et kraftig regnskyll:

  • Kadettangen
  • Lille- og Store badebukt på Kalvøya

– Etter henholdsvis en til to dager med oppholdsvær, vil vannet ha normalisert seg, og det er igjen trygt å bade, sier Husø. 

Den hygieniske badevannskvaliteten overvåkes ved tolv friluftsbad i Bærum, ni sjøbad og tre ferskvann. Bakterieprøvene tas rutinemessig gjennom sommersesongen og brukes til beregning av badevannskategori etter EU-direktivet, og som grunnlag for Blått-flaggsertifisering. Det er normalt god badevannskvalitet på alle kommunens badestrender.