Råd og innspill fra helsesykepleiere i Bærum kommune.

Seksualitet er en del av oss hele livet, i større eller mindre grad. Seksualitet er også en del av barn og ungdommers liv. 

Hva er seksualitet?

Seksualitet er mange ting. Det er alt som knytter seg til kjønnslivet, både de fysiologiske sidene, men også de følelsesmessige sidene av kjønnslivet. Seksualitet dreier seg blant annet om sex, kjønnsidentitet, forplantning, grenser, tiltrekning og lyst. 

Snakk med barna eller ungdommen

Som foreldre har vi mange oppgaver. Vi skal lære våre barn å ta gode og riktige valg for seg selv. Vi må ikke glemme at det samme gjelder seksualitet.

Seksualitet er for mange et privat og personlig tema. For noen er det også vanskelig å snakke om. Dagens barn og ungdom har en helt annen tilgang på informasjon om seksualitet enn mange voksne har hatt.

Internett, sosiale medier og streaming-tjenester byr på uendelig mengder informasjon om seksualitet. Barn og medier-undersøkelsen fra 2020 viser at rundt halvparten av norske 13-18- åringer har sett porno på nett. 57 prosent av disse så porno første gang før de fylte 13 år. Det er viktig at vi som foreldre er motstykket til media, og tør å snakke og fortelle om seksualitet.

Hva kan foreldre gjøre?

Det kan virke som en håpløs oppgave å skjerme barn og ungdom mot seksualitet på internett. Det er viktig å sette på begrensninger på internett for de minste barna, men for ungdom er det ikke like enkelt. Da er det viktigere å vise at man er en trygg forelder som tør å svare på spørsmålene som kommer. Eller som tør å starte en samtale om seksualitet hjemme.

  • Barn og unge i Bærum har undervisning om seksuelle overgrep i 3. klasse, om pubertet i 5. klasse og om seksualitet i 9. klasse. Bruk disse anledningene til å ta opp temaer rundt seksualitet hjemme.
  • Når spørsmålene kommer, er det bedre å prøve og svare de ut enn å avfeie dem. Det er helt greit å si at du ikke klarer å svare akkurat nå, men at du for eksempel skal sjekke det opp. Da vil barnet eller ungdommen oppleve at du tar spørsmålet på alvor. Husk at hvis du ikke svarer, så vil barnet eller ungdommen søke etter svaret selv. Se an ditt barn i forhold til hvor modent det er for informasjon. Som regel er barn mer modne for informasjon enn det vi foreldre tenker at de er.
  • Det er greit å ikke si noe om egen seksualitet. Du kan svare på et generelt grunnlag. For eksempel kan barn og ungdom stille spørsmål om hvordan mennesker har sex. Da er det greit å si at du ikke vil svare på hvordan du har sex, men at mennesker har sex på mange forskjellige måter ut fra hva de liker.
  • Hvis du oppdager at barnet ditt har sett, eller ser på porno, så vær forsiktig med å reagere kraftig. Det er fort gjort at barnet eller ungdommen føler skam. Barn og ungdom kan også bli skremt av det de ser på porno, og vil ofte holde det hemmelig at de har sett på det.
  • Ta initiativet til en rolig prat om hva porno er, at det er laget for voksne, og at det ikke gjenspeiler hvordan mennesker har sex i virkeligheten. Det kan også være fint å si at det er naturlig at man får kriblende følelser i kroppen når man ser på porno. Det er ikke farlig og ikke galt.
  • Vi beskytter ikke barna og ungdommene våre ved å ikke snakke om seksualitet. Som sagt er dette en del av oss hele livet, også for barn og ungdom. Vær åpen for spørsmål fra barnet ditt, men sett også grenser for deg selv for hva du ønsker å svare på. Søk gjerne råd hos helsesykepleier på skolen der ditt barn går.

Seksualitet er naturlig 

Mange foreldre er redde for at barna deres skal utsettes for ting som ikke er greit, også når det kommer til seksualitet. Det kan være bekymringer knyttet til seksuelle overgrep, at de skal starte å ha sex for tidlig, eller at de skal bli med på ting de egentlig ikke vil være med på. Når vi som helsesykepleiere snakker med barn og ungdom om seksualitet, tar vi opp disse tingene. Men vi prøver også å formidle at seksualitet er naturlig og at sex skal være godt og fint. Vi håper at barn og ungdom skal få en positiv holdning til seksualitet, og ikke bare tenke på hva som er negativt og dumt. Hvis man lærer at sex skal være godt, frivillig og fint, er det kanskje lettere å si fra hvis det ikke er det.

Snakke om seksuelle overgrep 

Mange barn oppsøker ulike nettsteder og sosiale medier fordi det er spennende og de er nysgjerrige. Mange medier bidrar også til å utvide og pleie barnas sosiale nettverk. Men noen barn opplever at voksne utfordrer dem til å se på bilder eller filmer av seksuell karakter. Dette er digitale overgrep, som er ulovlige. Mange barn vet ikke at dette er ulovlig, og er redde for å snakke med foreldrene sine om det de har opplevd. Det er derfor viktig at man følger med på hva barna gjør på nett – og snakker med dem om hva de skal gjøre hvis de opplever ting som føles vondt, leit eller skremmende.

Se gjerne filmen «Jeg vet» sammen med ditt barn. Den er et godt utgangspunkt for samtale rundt temaet.

Dersom du ønsker å lese mer om dette temaet så kan du gå inn på:

Barnevakten.no

Slettmeg.no

Seksuelladferd.no

Ung.no

Hva lærer barna på skolen? 

I Bærum kommune får elever på 3. trinn undervisning om temaet seksuelle overgrep av helsesykepleier. Undervisningen skal gjøre elevene oppmerksomme på hva andre har lov til, og ikke lov til, å gjøre med deres kropp.

Elever på 5. trinn får undervisning om pubertet, og det som skjer med kroppen i puberteten.

Elever på 9. trinn får undervisning om seksualitet i flere fag. Elevene får mulighet til å stille anonyme spørsmål til helsesykepleier, og det er stort behov for riktig informasjon. Det er ikke vanskelig å forstå at ungdom bruker internett og porno for å lære om seksualitet, ut fra spørsmålene de stiller.