Helsesykepleier er tilgjengelig selv om barnet eller ungdommen er på hjemmeskole.

Helsesykepleiere i Bærum er tilgjengelig på barneskoler og ungdomsskoler som vanlig. Hvis barnet, ungdommen eller helsesykepleier er i karantene, isolasjon eller av andre grunner ikke er fysisk på skolen, kan elevene nå helsesykepleier digitalt.

Barnet eller ungdommen kan sende melding til helsesykepleier i Showbie via klasserommet: "Helsesykepleier navnetpåskolen". 

Her gjør de en avtale om å snakke sammen på telefon eller via det digitale møterommet Whereby, som også lærerne bruker. 

Skolehelsetjenestens mål er å forebygge sykdom og skader hos elevene og å fremme elevenes fysiske, psykiske og sosiale helse. Oppdatert informasjon om helsesykepleiers tilstedeværelse og kontaktinformasjon skal ligge på den enkelte skoles nettside.