Hvor mye tid til videospill bør barna få i ferien? Les psykologens råd for å unngå krangler med barna om spilletid.

Gaming - gutt foran en PC med spill

Det kan lett bli uenigheter når familien skal diskutere barnas spilletid. I Medietilsynets siste Barn og medier-undersøkelse, svarte 52 prosent av de spurte at de er uenige med barna sine om tid brukt på dataspill eller spill. 

– I mange familier handler nok de fleste samtalene om tidsbruk, når det er snakk om gaming, sier Morti Kvisvik.

Han jobber på Spillhuset i Bærum, et aktivitetstilbud for unge som er interessert i dataspill, og snakker ofte med foreldre og unge om spilletid.

– Mitt råd er å prøve å sette seg litt inn i spillet barnet bruker tid på, og snakke med barnet om andre aspekter ved spillingen enn kun tidsbruk, sier Kvisvik.

– Mange kan nok for eksempel bli frustrerte over at barnet ikke vil pause spillet når det er middag. Men en del spill kan ikke pauses, fordi spilleren er en del av et lag der flere spiller samtidig. Hvis foreldrene vet dette, kan de kanskje løse problemet ved å si ifra om middag litt tidligere, sier han.

Anerkjenn spillingen  

Hanne Naug er psykologspesialist i Bærum kommune. Hun råder foreldre til å anerkjenne spilling som en fritidsinteresse, på lik linje som med andre fritidsaktiviteter.

– Hvis barnet spiller fotball deltar foreldrene gjerne på både noen kamper og treninger, og de kan også stille spørsmål knyttet til denne aktiviteten. Det samme bør gjelde ved spilling. Ved å anerkjenne aktiviteten blir det også lettere å ha en dialog med barnet om for eksempel spilletid og grenser, sier Naug.

Sett grenser

Å anerkjenne at barnet liker å spille, utelukker ikke at foreldre kan sette grenser for spilletid.

­– Det skal være rom for flere fritidsinteresser i et barns liv. Ta opp spilling tidlig med barna, og bli enige om noen kjøreregler. Det kan også være fint å snakke med andre foreldre, mange opplever det som vanskelig å sette grenser for barnet når «alle andre får lov», sier Naug.  

Råd til foreldre: 

  • Sett dere litt inn i spillet barna spiller. Vis interesse og snakk med barna om hva de gjør i spillet.
  • Anerkjenn at spilling kan være en viktig hobby for barnet deres. Ved å vise at dere forstår, kan det også bli lettere å prate med barnet om spilletid og grenser.
  • Se på spilling på samme måte som andre fritidsaktiviteter: barnet hadde ikke fått lov til å spille fotball klokka tre om natta, men barnet hadde heller ikke blitt hentet ut midt i en fotballkamp på grunn av middag.
  • Ta opp spilling tidlig med barna, og sett grenser sammen. Det må være rom for andre ting enn videospill i barnets liv.
  • Snakk med andre foreldre, og del kunnskap og erfaringer.
    Kilde: Hanne Naug, psykologspesialist i Bærum kommune.