Den første tiden med en nyfødt kan være tøff for mange. Her er noen innspill til hvordan dere kan få en god spedbarnstid.

– Samfunnet har en vei å gå når det gjelder å normalisere at spedbarnstiden kan være tøff. Perioden blir stort sett fremstilt som en tid med mye kos og familielykke, sier psykologspesialist i Bærum kommune Eline Hagvoll Trudvang.

Hun og Meike Meier jobber i Psykisk helseteam for gravide og familier med barn mellom 0 og 5 år. Psykisk helseteam er et lavterskeltilbud innenfor rammene av forebyggende psykisk helsearbeid i Bærum kommune (du kan lese mer om tilbudet nederst i saken).

Hagvoll Trudvang forteller at hun møter mange foreldre som strever med spebarnstiden.

– Det er veldig mange som tenker at «alle andre» har det så fint i spebarnstiden, og at «alle andre» mestrer sine foreldreroller godt. Mange har derfor høye forventninger til hvordan deres første tid med en baby skal være, sier hun.

Ambivalente tanker og følelser

Psykologspesialist Meike Meier sier mange nybakte foreldre opplever det som skamfullt og tabubelagt å streve i spedbarnstiden.

– Det er vanlig å ha ambivalente tanker og følelser både i løpet av svangerskapet og i spedbarnstiden, men fordi den generelle forventningen er at perioden skal være svært positiv, opplever mange det som vanskelig å snakke om at de strever. Mange frykter at slike tanker betyr at de ikke liker sitt eget barn, og det er jo vondt å kjenne på for de fleste, sier Meier.

Hagvoll Trudvang og Meier mener det er vanligere enn folk tror å streve med ulike følelser i den første perioden som foreldre.

– Spedbarnstiden er en endringsprosess. Du går fra en arbeidshverdag med frister og konkrete oppgaver, til en tid der det handler mer om «å være til stede». Likevel opplever mange at de ikke har tid til å være til stede, fordi det er så mye man «må» rekke, sier Hagvoll Trudvang.

– Det kan derfor være vanskelig å falle til ro med at barnets behov for et saktere tempo kan kreve at man må «gire ned», ved å velge bort gjøremål og aktiviteter, uten å automatisk tenke at «jeg kjeder meg her hjemme med mitt eget barn». Noen er også redde for å føle seg ensomme og har derfor et ønske om å «komme seg ut av huset» ofte. 

Innspill til en god spebarnstid:

  • Spedbarnstiden er preget av endringer og kontinuerlig utvikling, og alt trenger ikke å være bra eller perfekt hele tiden. Det handler ikke om å komme raskt tilbake til den du var, men å bruke tid på å finne ut hvem du og dere er nå, og hva som er viktig i hverdagen og i livet.
  • Stol på at dere er gode nok. Foreldre kjenner sine barn best, men det tar litt tid å bli kjent med barnet sitt. Vi eksponeres for mye informasjon om spedbarn og oppdragelse gjennom blant annet internett, og det er lett å bli usikre som foreldre.
  • Si ifra hvis du ikke har det bra. Snakk med noen du er trygg på – partner, familie, en venn, helsesykepleier på helsestasjon, fastlege. Fortell at du har behov for støtte, forståelse og trøst.
  • Våg å velge bort aktiviteter hvis hverdagen blir for hektisk. Mange opplever det som vanskelig å si nei til ting eller er redde for å gå glipp av ting. Mange har også høye forventninger til hva de skal klare å rekke i spedbarnstiden. Dette gjelder også fedrene.

Sett ned tempo og krav

De to psykologspesialistene mener noe av det viktigste nybakte foreldre kan gjøre for å gi, og få, en god spebarnstid er å tørre å sette ned tempo og krav.

– Vær raus med deg selv og din partner, og vit at det ikke er uvanlig å ha både negative og positive tanker og følelser i spedbarnstiden, sier Hagvoll Trudvang.

Psykisk helseteam for spebarn mellom 0 og 5 år

Psykisk helseteam for spebarn mellom 0 og 5 år er en del av helsetilbudet i Bærum kommune. Her veiledes familier individuelt eller gjennom gruppetilbud/foreldreveiledningsprogram. Ofte samarbeider teamet med jordmor eller helsesykepleier.

Du får kontakt med psykisk helseteam via din helsesykepleier eller jordmor på helsestasjonen.

Psykologspesialist Eline Hagvoll Trudvang og Meike Meier
Psykologspesialist Eline Hagvoll Trudvang og Meike Meier