Helsesøster har skiftet navn til helsesykepleier, men hva gjør egentlig en helsesykepleier?

Som helsesykepleier møter vi mennesker i gode, utfordrende og sårbare situasjoner. Vår jobb er å være der for barn, unge og deres familier i viktige faser av livet.

Som helsesykepleiere i Bærum jobber vi med helse. Begrepet deles gjerne opp i fysisk, psykisk, seksuell og sosial helse. Vi ser disse helsebegrepene i en sammenheng og vi jobber både helsefremmende og sykdomsforebyggende. Blant våre arbeidsoppgaver er helseundersøkelser, rådgivning, informasjonsspredning, hjemmebesøk og samarbeid med skoler.

I tillegg til å jobbe sykdomsforebyggende jobber helsesykepleiere mye med helseforebyggende arbeid rettet mot barn, unge og deres familier. Å jobbe helsefremmende betyr at vi jobber for å bedre livskvalitet, trivsel og muligheter til å mestre utfordringer man møter. Et eksempel er støtte til foreldre, slik at de selv kan håndtere utfordringer som måtte dukke opp. Det kan dreie seg om utfordringer knyttet til søvnmangel hos barnet, amming eller andre ting.

Et annet eksempel på helsefremmende arbeid på helsestasjonene er at alle foreldre i permisjon får tilbud om å delta i barselgruppe. For mange er dette nettverkskapende, og foreldre har mulighet til å utveksle erfaringer og støtte hverandre.

I skolehelsetjenesten jobber vi direkte med barn og unge for å fremme helse og trivsel. Vi veileder og underviser slik at de unge får mulighet til å mestre sine utfordringer. Vi svarer på helsespørsmål og kan være en samtalepartner der det er behov. Helsesykepleiere samarbeider mye med skolene og andre tilbud i kommunen.

Selv om navnet har forandret seg er jobben vår den samme; vi er fremdeles sykepleiere med videreutdanning i helsesykepleie, vi jobber med spørsmål og utfordringer innen helse og vi er her for alle kommunens barn, unge og deres familier.

Kristine Forfang, helsesykepleier i Bærum kommune

I Bærum møter du helsesykepleierne:

  • På helsestasjonene 0–5 år. Det er seks helsestasjoner i Bærum: Sandvika, Kolsås, Marie Plahte, Storøya, Eiksmarka og Bekkestua. Oversikt over alle helsestasjonene i kommunen finner du her
  • I skolehelsetjenesten på alle skoler i Bærum, offentlige og private.
  • helsestasjon for ungdom, som er et tilbud til gutter og jenter i alderen 13–23 år. Tilbudet finnes på Bekkestua helsestasjon onsdager og torsdager kl. 15.30–18.30, og på Sandvika helsestasjon mandager og tirsdager kl. 15.30–18.30.
  • helsestasjon for gutter, som er et tilbud til gutter i alderen 13–23 år. Tilbudet finnes på Sandvika helsestasjon torsdager kl. 15.30–18.30.
  • I flyktninghelsetjenesten.
  • På Folkehelsekontoret, med jobb innen smittevern og miljørettet helsevern.

Helsesykepleier kan kontaktes via din helsestasjon.