Hvordan unngå at barna bruker for mye tid på skjerm? Bør foreldre sette grenser for spilletid, og hvordan unngå at barna får «nettbrett-nakke»?

I vinterhalvåret blir det ofte mer innetid, og for mange betyr det også mer tid foran skjermer. Her er noen innspill til skjermtid, spilling og sittestillinger.

Skjermtid

I bærumsskolen bruker barn og unge nettbrett som et verktøy, slik at de skal få maksimalt faglig og personlig utbytte av sin skolegang. På skolene jobber elevene med nettbrettet som aktive produsenter, og ikke som konsumenter. Det er også varierte aktiviteter, slik at elevene ikke blir sittende statisk foran en skjerm. Her er noen innspill til foreldre om skjermtid: 

 • Foreldre bestemmer selv når og hvordan nettbrett skal brukes på hjemmebane, utover leksearbeid.
 • Tenk igjennom hvilke rammer for medie- og teknologibruk dere vil ha hjemme. Kjøreregler må tilpasses hvert enkelt barn utfra alder og personlighet. Eksempler på slike regler kan være at nettbrettet ikke skal være på rommet etter leggetid, eller kanskje ikke være på rommet i det hele tatt.
 • Diskuter gjerne med andre foreldre.
 • Det er lurt å sette seg inn i tjenester, innhold, teknologi og aldersgrenser.
 • Lær barna gode nettvaner tidlig. Foreldre er selv de viktigste rollemodellene. 

Kilde: Bærumsskolen, Medietilsynet

Om spilling og spilletid

Bærum kommune tilbyr dataspill som en fritidsaktivitet for ungdom i samarbeid med Spillhuset. Her er noen innspill til foreldre om spilling og spilletid: 

 • Forsøk å sett dere litt inn i spillet barna spiller. Vis interesse og snakk med barna om hva de gjør i spillet.
 • Anerkjenn at spilling kan være en viktig hobby for barnet deres. Ved å vise at dere forstår, kan det også bli lettere å prate med barnet om spilletid og grenser.
 • Se på spilling på samme måte som andre fritidsaktiviteter: barnet hadde ikke fått lov til å spille fotball klokka tre om natta, men barnet hadde heller ikke blitt hentet ut midt i en fotballkamp på grunn av middag.
 • Ta opp spilling tidlig med barna, og sett grenser sammen. Det må være rom for andre ting enn dataspill i barnets liv.
 • Det kan være fint å snakke med andre foreldre, og dele kunnskap og erfaringer.

Kilde: Hanne Naug, psykologspesialist i Bærum kommune.

Om skjerm og sittestilling

I Bærum har Ergo- og fysioterapi barn og unge laget et eget opplegg for elever som bruker nettbrett i hverdagen. Det har også blitt laget videoer som ligger ute på alle barne- og ungdomsskolenes nettsider. Se videoene her. Her er noen innspill til foreldre om sittestilling foran nettbrett: 

 • Den beste sittestillingen er den neste - barn bør variere sittestillingene sine.
 • En god sittestilling gir mulighet for støtte til føttene. Fotbladene skal ha full kontakt med gulvet eller en fotstøtte. Stolsetet bør rekke nesten frem til knærne, og bordet bør være i høyde med navlen, slik at underarmene kan hvile på bordet. Det kan også være lurt å tenke på hvor nettbrettet er plassert på bordet. 
 • Ta pauser og beveg kroppen.
 • Tre enkle øvelser du kan gjøre sammen med barnet: 

  1. Plukke epler – Strekk vekselsvis høyre og venstre arm i luften og lat som du plukker epler fra høyt oppe i et tre. Gjør 10 repetisjoner.

  2. Heve og senke skuldrene – Pust dypt inn og trekk skuldrene så høyt opp som mulig. Slipp skuldrene ned mens du puster ut. Press ned så godt som mulig. Gjør 10 repetisjoner.

  3. Rulle med skuldrene – Rull med begge skuldrene samtidig og prøv å lage store sirkler. Rull først noen ganger den ene veien og deretter noen ganger den andre veien. Armene skal henge ned langs siden. Gjør 10 repetisjoner.

Kilde: Ergo- og fysioterapitjenesten i Bærum kommune