Som forelder eller pårørende kan du få hjelp, veiledning og råd av kommunen.

– Når barn og ungdom har psykiske helsevansker, påvirker det gjerne hele familien. Mange kan føle seg usikre eller redde. Midt oppe i alle følelsene skal familien også ha en hverdag, sier familieterapeut Jeanette Beckstrøm.

Hun arbeider på Stanga Avlastingssenter i Bærum kommune. Stanga er tilbud til familier med barn og ungdom i alderen 8-18 år med psykiske helsevansker.

Ifølge Helsenorge.no får rundt halvparten av befolkningen i Norge psykiske plager i løpet av livet. Psykiske plager kan være alt fra lettere depresjoner og uro, til alvorlige psykoser.

Flere barn og unge får diagnostisert psykiske plager i løpet av barndom og ungdomstid.

– Barn vokser og utvikler seg raskt, og psykiske lidelser og utfordringer viser seg med ulike symptomer på ulike alderstrinn, sier Beckstrøm. 

Hjelp og råd

Barn og unge i Bærum som har psykiske helsevansker, kan få hjelp av kommunen via instanser som: 

  • Psykisk helseteam (PHT). Et lavterskeltilbud innenfor rammene av forebyggende psykisk helsearbeid. Psykisk helseteam er en del av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Hensikten er å gi rask og lett tilgjengelig hjelp på et tidlig tidspunkt. Tilbudet gjelder aldersgruppen 0–23 år. Kontakt med psykisk helseteam skjer primært via helsesykepleier på skolene.
  • Skolehelsetjenesten. Et gratis tilbud til alle barn og unge i grunnskolen og videregående skole. Skolehelsetjenestens mål er å forebygge sykdom og skader hos elevene og å fremme elevenes fysiske, psykiske og sosiale helse.
  • Helsestasjon for ungdom og helsestasjon for gutter. Gratis tilbud til alle unge i alderen 13-23 år.
  • Fastlege. 

Foreldre som er urolige for barnets psykiske helse, kan ha en dialog med lærere på skolen, helsesykepleier på skolen eller andre voksne tilknyttet for eksempel fritidsaktiviteter. 

Foreldre og pårørende kan ha rett på avlasting 

Foreldre og pårørende til barn og unge med psykiske helsevansker, kan også ha rett på hjelp som kan lette omsorgsbyrden, det vil si avlastende tiltak. Avlastningen skal gi mulighet til nødvendig fritid og ferie, yrkesaktivitet, familieliv og deltakelse i samfunnsaktiviteter.

– Stanga er ett av tilbudene i Bærum. I tillegg til å gi avlasting til foreldre, skal Stanga være et godt tilbud til barn og ungdom som besøker oss, sier Beckstrøm.

Stanga, som ligger i nærheten av Sandvika, er utstyrt med PC, TV, TV-spill, brettspill, formingsaktiviteter, air-hockey, Lego og lignende. Det blir også organisert turer i nærmiljøet og aktiviteter med sykler, akebrett, skøyter, ski, ballspill og fiskeutstyr.

– Vi er en tverrfaglig sammensatt faggruppe som jobber på Stanga. Vi ønsker å møte barnet eller ungdommen gjennom å være stabile, trygge og gode rollemodeller. De som ønsker det kan ta kontakt med oss og komme på besøk for å se hvordan vi har det, sier Beckstrøm. 

Les mer om Stanga Avlastingssenter og tildeling av plass her.

Les mer om kommunens helse- og omsorgstilbud her. 

Psykisk helse og barn og unge i Bærum 

Bærum kommune arbeider for at alle barn og unge skal utvikle robusthet mot stress og press, slik at de føler seg i stand til å mestre egne liv. Arbeidet med dette skjer i barnehagen, skolen og fritidssektoren, gjennom økt innsats med ulike aktiviteter og fritidstilbud.

Psykisk helse og psykologisk førstehjelp er tema på skoler i Bærum. Det er også fokus på spiseforstyrrelser på ungdomsskolene i Bærum. Her vektlegges forebygging i undervisning og kompetanse til lærere i samarbeid med skolehelsetjenesten.