Mange unge markerer overgangen mellom 10. klasse og videregående skole med avslutningsfester på våren. Her kan du lese Utekontaktens innspill til foreldre.

Nyhetsbrev Illustrasjon ungdommer

– Vi ser en del ungdom som drikker for første gang på disse avslutningsfestene, sier Anja Elton Proskurnicki hos Utekontakten i Bærum.

Utekontakten er en kommunal tjeneste som arbeider med ungdom mellom 13 og 18 år. De er blant annet ute på kvelden og natten når 10.-klasser i Bærum har avslutningsfester på våren.

– Vi er på de vanligste uteplassene der de unge fester i Bærum. Vi har erfart at dette er svært nyttig, blant annet fordi vi tidligere har sett at ungdom får seg for mye alkohol og trenger å bli ivaretatt av voksne, sier Proskurnick.

Utekontakten samarbeider også med politiets ungdomspatrulje i Asker og Bærum. 

Utekontaktens innspill til foreldre:

  • Snakk med andre foreldre i klassen/på trinnet og lag felles regler for henting eller innetid. Det kan også være fint å bli enige om et sted for avslutningsfesten.

  • Snakk med ungdommene i forkant og vær tydelig på grenser og hva som er greit og ikke. Fortell din ungdom at det alltid er greit å ringe hjem, uansett hva som skjer

  • Snakk med ungdommene om hvor viktig det er at de tar vare på hverandre, ikke går fra noen og lignende.

  • Noen foresatte bør være til stede på avslutningsfesten.

  • Vær tilgjengelige på telefon den kvelden det er fest. Ikke dra på hytta akkurat denne kvelden.

  • Hent ungdommen din på avtalt sted eller ha en klar henteordning med andre. Kjør andres barn hjem dersom det er nødvendig.