For at barn skal ha rett til barnehageplass fra høsten av, må foreldrene søke om plass innen 1. mars. Her kan du lese hvordan dere søker.

Liten jente holder leke foran ansiktet

Hovedopptaket til barnehage har søknadsfrist 1. mars hvert år. Foreldre som ønsker barnehageplass fra høsten samme år, må huske å søke før denne fristen.

– Alle barn som er født før 1. desember 2019 har da rett på barnehageplass i den kommunen de bor i, sier Gry Nilsen ved Barnehagekontoret i Bærum.

Foreldre kan søke om barnehageplass hele året, men barnet har kun rett til plass hvis foreldrene søker før 1. mars. (Hvis det åpner seg opp ledige plasser i barnehagene gjennom året deles disse ut fortløpende. Her finner du en oversikt over barnehager med ledige plasser). 

Når har barnet rett på plass?

  • Barn som er født mellom august og november har rett til plass den måneden de fyller ett år.
  • Barn som er født i desember inneværende år har rett til barnehageplass i august neste år. 
  • Eldre barn uten barnehageplass fra før av, har rett til plass i august.

Slik søker du: 

Du søker om barnehageplass på samme måte uavhengig av om dere søker om barnehageplass for første gang, eller om du søker om å bytte barnehageplass.

  • Du trenger e-post, mobilnummer og fødselsnummer eller D-nummer.

Hvis du er folkeregistrert i Bærum kommune er det viktig at du logger deg inn før du søker om barnehageplass. Da kan du kontrollere at opplysningene som er registrert på deg og din familie er riktige. Hvis du ikke er folkeregistrert søker du uten å logge deg inn.

– Hvis du ikke har norsk fødselsnummer eller D-nummer kan du kontakte oss på Barnehagekontoret, sier Nilsen. 

Alle søker om plass i Søknadsportalen, uansett om det søkes om plass i privat eller kommunal barnehage. Dere kan søke om plass i inntil fem barnehager. Sett opp barnehagene i prioritert rekkefølge.

– Det er lurt å sette seg inn i barnehagenes opptaksregler og vedtak før dere søker. Mange barnehager tar også imot besøk av foreldre som vil lære litt om barnehagen, sier Nilsen. 

Her er en oversikt over alle barnehagene i Bærum. 

Slik foregår tildelingen

Hvem som får plass i de kommunale barnehagene skjer etter følgende kriterier: 

  • Barn med prioriterte opptakskriterier (dette kan handle om nedsatt funksjonsevne, språk- og talevansker eller psykiske lidelser)
  • Alder – de eldste barna får først plass
  • Private barnehager har egne kriterier for opptak. De finner du på den private barnehagen nettside. De fleste private barnehager prioriterer også søsken.

– Vi prøver alltid å gi plass i den barnehagen som er førstevalget, deretter andrevalget osv. De aller fleste får en plass som de har valgt selv, sier Nilsen. 

Når får du vite om dere har fått plass?  

Alle søknadene behandles fortløpende etter 1. mars. Du får en e-post fra Barnehagekontoret i Bærum når din søknad har blitt behandlet. I Søknadsportalen kan du også selv sjekke om ditt barn står på ventelisten.

– Vi strekker oss langt for at foreldre skal få en barnehageplass de ønsker. Derfor tar det tid å få tildelt plasser til alle. Alle vil få svar innen utgangen av juni, sier Nilsen ved Barnehagekontoret. 

Det er viktig å takke ja eller nei til tilbudet om barnehageplass i Søknadsportalen. Det er personen som er satt opp som betaler som må svare, og fristen er åtte dager. Hvis tilbudet ikke er besvart innen åtte dager slettes søknaden. 

– Dette er fordi vi ikke ønsker at tildelingen skal ta lenger tid enn nødvendig, og for å ha så oppdaterte ventelister som mulig, sier Nilsen. 

Avslag om barnehageplass fra august til november 2020 sendes så snart alle i hovedopptaket har fått plass, og senest i løpet av juni måned.

I de kommunale barnehagene får barnet plass fra den første dagen i den måneden barnet blir ett år, eller 1. august  Eksakt startdato for oppstart avtales med barnehagen direkte.

Andre spørsmål?

Les ofte stilte spørsmål.