Jordmødre har mye kunnskap om nyfødte barn, og kan hjelpe foreldre med spørsmål om alt fra døgnrytme og hud til navle, vekt og utvikling. I Bærum tilbys hjemmebesøk av jordmor til alle nybakte foreldre.

Barseltiden regnes fra to timer etter at barnet er født og frem til cirka seks uker etter fødselen. Jordmødre er fageksperter på denne tiden. Det anbefales derfor et hjemmebesøk av jordmor til kvinner og nyfødte i løpet av de tre første døgnene etter hjemkomst fra sykehuset. Det anbefales også et hjemmebesøk av helsesykepleier til alle nyfødte syv til ti dager etter fødsel.

– De fleste har behov for litt støtte og veiledning i denne fasen som er preget av kroppslige, mentale og sosiale omstillinger, sier jordmor i Bærum Mariella Elizabeth Hunstad Clausen.

Hva gjør jordmor på hjemmebesøk?

  • Jordmor kan fremme en god og trygg start på foreldrerollen ved å veilede, gi råd og svare på spørsmål.
  • Jordmor svarer på spørsmål om det nyfødte barnet, som barnets døgnrytme, hud, navle, vekt, utvikling og lignende. Barnet veies også under hjemmebesøket.
  • Jordmor snakker om fødselsopplevelsen med mor og partner, og informerer om kroppslige endringer hos mor.
  • Mor får praktiske råd, hjelp og veiledning til amming. Utfordringer rundt amming kan ofte ha sammenheng med manglende hjelp i startfasen. Jordmor kan også gi råd og veiledning om mating og nærhet hvis amming ikke fungerer.

Les mer om helsestasjonenes tilbud her.