Kommunens interne gjennomgang av situasjonen ved Vallerhjemmet er godt i gang. Fylkesmannen har ikke besvart henvendelsen om tilsyn.

Gruppen som arbeider med den interne gjennomgangen av situasjonen på Vallerhjemmet skal presentere en tidslinje på formannskapsmøtet onsdag 13. mai. Dette er første leveransen i henhold til mandatet, som lyder:

«Gruppen skal dokumentere en tidslinje fra 1.mars og til dd. hvor de sentrale sider og avvik av driften kartlegges, herunder smittevern, isolering og karantene, oppfølging av pårørende.»  (Se hele mandatet i vedlegg, pdf).

Kommunen avventer fremdeles svar fra Fylkesmannen i Oslo og Viken om tilsyn.