Denne uken åpnet barnehagene og fysioterapeutene, nå kommer skoler, kor- og korpsøvinger og ikke minst frisørene i gang igjen.

Barnehagene

– Gjenåpning av barnehagene sist mandag har i all hovedsak gått bra. Jeg vil berømme foreldre og medarbeidere som i felleskap har bidratt til gode barnehagedager, skriver barnehagesjef Erik Førland i en veimelding til foreldrene.

Fremmøteprosenten i kommunale barnehager har vært om lag 70 prosent. Det forventes at flere kommer til uken.

Skolene

Skolene i Bærum gjenåpner 27. april, 1.-4. trinn. Dette er noe medarbeidere, elever og foresatte gleder seg til, men samtidig må vi ta den situasjonen vi er i på alvor.

Tilbakemeldingene fra skolene viser at det jobbes godt med å forberede gjenåpningen. Det blir en litt annerledes skolehverdag enn den barna kjenner fra tidligere, og det settes inn flere tiltak som skal bidra til å forhindre smittespredning. Større deler av undervisningen vil foregå utendørs, og det vil være begrensninger for hvor mange som kan være samlet. Vi har alle et felles ansvar for å bidra til at gjenåpningen av samfunnet skal lykkes, slik at vi gradvis kan nærme oss en normal hverdag igjen. (Se dagens film om forberedelsene på Emma Hjorth og Eiksmarka skoler). 

Kor- og korps

Ny smitteveileder for musikk muliggjør øvelser, men fortsatt gjelder de nasjonale anbefalingene om grupper på maks fem i hver gruppe. Veilederen anbefaler avstand på fire meter mellom gruppene. Det kan øves både ute og inne i egnede lokaler.