Nasjonale myndigheter har utvidet kriteriene for testing i forbindelse med Covid-19. Kommunen må raskt planlegge for økt kapasitet.

Det er i dag en teststasjon på legevakten, og det skal utredes mulighet for flere stasjoner.

Flere lokasjoner har vært vurdert, og Kriseledelsen i kommunen har besluttet å gå videre med utredning av et alternativ på Skui.

I løpet av de nærmeste dagene ønsker vi å gjennomføre dialog med skolens ledelse, FAU og Trafikkutvalget på Skui skole, Skui vel, Jutul IL, Al Noor moskeen og politiet. Hensikten er å øke innsikt om de lokale forhold og skolens behov. Det tas sikte på beslutning i løpet av onsdag neste uke. Formannskapet får en orientering om saken.