Det har blitt foretatt en tilstandsvurdering av poppeltreet ved Bekkestua bibliotek, og konklusjonen er at treet må felles.

Tilstandsvurderingen er utført av arborist, og beslutningen om å felle poppeltreet er tatt for å ivareta sikkerheten til mennesker som ferdes i området. Felling er tenkt utført i løpet av uke 43.

­­– Treet står utsatt til i forhold til vei-, kabel- og VA-infrastruktur, og viser klare tegn på at vitaliteten er avtagende. Dette skyldes sannsynligvis begrenset tilgang på rotvennlige masser, påvirkning av veisalt, tidligere inngrep i rotsonen og byggearbeider i området. Et poppeltre av denne størrelsen med manglende rotforankring vil være utsatt for rotvelt under kraftige vindkast, sier arborist Erik Solfjeld.

I forbindelse med opprustingen av torget foran Bekkestua bibliotek vil det plantes flere nye trær, slik at gaten vil få et grønt preg.

Poppeltre ved Bekkestua bibliotek