Kort fortalt

 • Alle over 18 år som bor og oppholder seg i kommunen vil få tilbud om vaksine mot Covid-19 via SMS eller telefon. Du trenger ikke å registrere deg i vaksinekø.
 • Bærum kommune vaksinerer i tråd med prioriteringslisten fra nasjonale myndigheter.
 • Vaksinen er gratis.
 • Bærum vaksinesenter ligger i Bærum idrettspark, Hauger skolevei 36, Rud.

Når blir det min tur til å få koronavaksine?

Vi vaksinerer nå innbyggere 55-64 år (gruppe 8) og vi begynner på gruppe 9, 45-54 år, i løpet av uke 24. De eldste får tilbud først.

Vi vaksinerer også personer i gruppe 4-7, altså personer i alderen 65-74 år, personer 18-64 år med høy risiko for alvorlig Covid-19-sykdom, samt personer 18-64 år med underliggende sykdommer/tilstander.

Hvis du er usikker på om fastlegen har registrert at du tilhører en risikogruppe, ta kontakt med fastlegen via e-konsultasjon. 
Hvis du er over 65 år (født 1956 eller tidligere) og ikke har fått tilbud om første vaksinedose, ta kontakt med Bærum kommune på telefon 67 50 40 50, tastevalg 4.

Oversikt over vaksinerte i Bærum

Vaksinerte i Bærum til og med uke 23

Her kan du lese ukentlige rapporter om antall vaksinerte.

Bærum kommune følger Folkehelseinstituttets (FHI) anbefalinger om hvem som skal prioriteres for koronavaksine. Når den enkelte får vaksine, er avhengig av hvor mange vaksinedoser kommunen får levert fra FHI. 

FHI utarbeider et vaksineringsscenario med forventet tidspunkt for vaksinering for hele den voksne befolkningen. Merk at dette er en grov skisse av hva som kan komme, men ikke nødvendigvis hva det kommer til å bli. Vaksineringsscenariet kan bli endret. Siste oppdatering er 15. juni 2021. 

Se vaksineringsscenariet her.

Risikogrupper

Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som medisinske risikogrupper:

 • Organtransplantasjon*
 • Immunsvikt*
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)*
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eksempel ALS, Downs syndrom)*
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m² eller høyere
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag

Fastlegen skal vurdere og ha oversikt over hvem som har høy risiko for alvorlig forløp. Har du spørsmål til dette ta kontakt med fastlegen din.

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

*Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre.

Vaksinering av prioritert helsepersonell

Inntil 20 prosent av tilgjengelige vaksiner i kommunene kan gis til utvalgte grupper av helsepersonell i primærhelsetjenesten.

Om ungdom 16-17 år

For barn og unge er risiko for alvorlig forløp av covid-19 lav, selv ved kronisk underliggende sykdom. Det åpnes likevel for vaksinasjon av ungdom med høy risiko for alvorlig sykdom. Disse kan da tilbys BioNTech-Pfizer-vaksinen som er godkjent fra 16 år. Dette er først og fremst ungdommer som har alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer, men også sykdommer merket med * i listen øver. Andre tilstander med særlig høy risiko kan vurderes individuelt jf. Norsk barnelegeforenings liste.

Vaksineleveranser

 • Uke 24: 6 504 doser Pfizer og 3 000 doser Moderna. Dosene går både til dose en og dose to.
  17. juni: Dessverre har Bærum kommune fått melding fra Folkehelseinstituttet om at denne ukens leveranse av Moderna-vaksiner ikke har ankommet Norge enda. Dette innebærer beklageligvis at cirka 1 000 personer som har time på Bærum vaksinesenter på fredag 18. juni må få ny time i uke 25.
 • Uke 25: 8 766 doser Pfizer og 2 900 doser Moderna, i tillegg til 3 000 doser Moderna fra uke 24. Dosene går både til dose en og dose to.
 • Uke 26: 9 282 doser Pfizer og 3 300 doser Moderna. Alle doser vil bli brukt som dose 1.

Vi får vanligvis informasjon om vaksineleveranser en drøy uke før vi mottar dosene. Vi setter alle vaksiner vi får hver uke, men antall doser vi får varierer fra uke til uke.

Tilbud om time via SMS

De fleste får invitasjon til time for vaksinering på SMS. Når du har mottatt meldingen, må du logge deg inn via ID-porten for å bekrefte den oppsatte timen. Selv om du ikke ønsker vaksine er det viktig at du logger deg inn for å avkrefte timen.

Dette er veldig viktig:

Hvis du ikke logger deg inn og bekrefter timen innen 24 timer blir timen tilbudt en annen. Hvis du får feilmelding når du skal logge deg inn, prøv igjen litt senere.

Noen får tilbud om time via telefon fra Bærum kommune. Det er viktig at du tar telefonen, selv om vi ringer fra et ukjent nummer.

De som vaksineres hos fastleger får innkalling fra fastlegen.

Sjekk at du har riktig telefonnummer registrert i kontaktregisteret på norge.no (krever BankID).

Om du oppholder deg i Bærum kommune, men ikke er folkeregistrert her, kan du ta kontakt på tlf. 67 50 40 50 (tastevalg 5).

Hvor blir jeg vaksinert?

Bærum vaksinesenter ligger i Bærum idrettspark, Hauger skolevei 36, Rud.

Les mer om vaksinesenteret her.

Har du spørsmål om vaksinasjon i Bærum?

Her finner du spørsmål og svar.

Har du andre spørsmål kan du ta kontakt på telefon 67 50 40 50 (tastevalg 4) eller e-post vaksine@baerum.kommune.no. Ikke send personsensitive opplysninger som personnummer på e-post, kun fullt navn og telefonnummer.

Har du spørsmål om egen helse og vaksine, ta kontakt med fastlegen din.

Tidsintervall mellom første og andre vaksinedose

Folkehelseinstituttet anbefaler et intervall på 6 uker mellom dosene for personer i prioriteringsgruppe 1-7. Anbefalt doseintervall for prioriteringsgruppe 8-11 er 12 uker.

Informasjon om vaksinering på andre språk

Koronavaksiner

Informasjon om koronavaksinen fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty) på ulike språk.

Informasjon om koronavaksinen fra Moderna på ulike språk.

Informasjon om koronavaksinen fra AstraZeneca på ulike språk.

Regjeringen besluttet 12. mai at AstraZeneca-vaksinen ikke skal brukes Norge. Les pressemeldingen fra Regjeringen her.

Hvilke bivirkninger kan vaksinen gi?

De fleste bivirkningene oppstår de første dagene etter vaksinasjon, og går over i løpet av et par dager:

 • De fleste vaksinerte får smerter på stikkstedet.
 • Andre vanlige bivirkninger er tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber. Disse bivirkningene er vanligere etter dose 2.

Hvordan følger dere med på bivirkninger?

Etter at vaksinene er tatt i bruk, overvåker Legemiddelverket sammen med Folkehelseinstituttet om det dukker opp uventede bivirkninger. Alt helsepersonell som vaksinerer, har plikt til å melde fra om alvorlige eller uventede hendelser som de tror kan ha sammenheng med vaksinasjon.

Les mer på nettsidene til Legemiddelverket.