Bærum kommune vaksinerer innbyggere mot Covid-19 i tråd med prioriteringslisten fra nasjonale myndigheter. Vaksinen er gratis. Du vil bli kontaktet for tilbud om vaksine.

Kort fortalt

  • Vi setter alle vaksinene vi får hver uke.
  • Prioriteringene fra nasjonale myndigheter er strenge og vi følger dem nøye.
  • Hvor fort vaksineringen går, kommer an på hvor mange vaksinedoser vi får per uke. 
  • De eldste og helsepersonell vaksineres først.

Hva skjer denne uken?

Bærum kommune vaksinerer innbyggere mot Covid-19 i tråd med prioriteringslisten fra nasjonale myndigheter.

I uke 9 mottar kommunen 732 doser Pfizer, 1 000 doser AstraZeneca og 2 640 doser Moderna. Innbyggere over 85 år er prioritert. Det skal settes ca. 2 000 førstegangsdoser i hovedsak på vaksinesenteret på Rud, og ved mobilt vaksineteam til de som ikke kommer seg til Rud av helsemessige årsaker.

Både fastleger og vaksinesenteret kan sette restdoser til personer i risikogruppe 3: 75-84 år.

Alle doser AstraZeneca-vaksine skal tilbys helsepersonell, etter beslutning fra Folkehelseinstituttet.

Vaksineleveranser

Bærum kommune setter alle vaksiner vi får hver uke, men antall doser varierer fra uke til uke. Derfor vet vi ikke nøyaktig når de ulike gruppene kan regne med å bli vaksinert. Det er Folkehelseinstituttet (FHI) som fordeler vaksiner til kommunene etter innbyggertall og antall personer i risikogruppene. Se hvor mange vaksiner kommunen har fått her.

Vi følger prioriteringene fra nasjonale myndigheter. FHI utarbeider det de omtaler som et nøkternt vaksineringsscenario, med forventet tidspunkt for vaksinering for hele den voksne befolkningen. Oversikten kan bli endret. Siste oppdatering er 24. februar 2021.

 

Prioriteringsgruppe Forventet tidspunkt
1. Beboere på sykehjem og omsorgsboliger for eldre Desember–februar 2021 
1. og 2. Helsepersonell Januar–august 2021 
2. Over 85 år Januar–mars 2021 
3. 75-84 år Februar–april 2021 
4. 65-74 år Mars–juni 2021 
4. 18-64 år med høy risiko Mars–juni 2021 
5. 55-64 år
med underliggende sykdommer
Februar–mai 2021 
6. 45-54 år
med underliggende sykdommer
Mars–juni 2021 
7. 18-44 år
med underliggende sykdommer
Mai–juli 2021 
8. 55-64 år Fra mai måned
9. 45-54 år Fra juni måned
18-44 år   Fra juni måned

For definisjon av høy risiko og underliggende sykdommer, se FHI sine sider

Kommunen eller fastlegen din vil kontakte deg dersom du er prioritert for tilbud om vaksinasjon. Hvis du er usikker på om fastlegen har registrert at du er i en risikogruppe, ta kontakt med fastlegen elektronisk eller på SMS.

Om du oppholder deg i Bærum kommune, men ikke er folkeregistrert her, kan du ta kontakt på tlf. 67 50 40 80.

Viktig å registrere kontaktinformasjon

Kommunen vil i stor grad benytte kontaktinformasjonen som ligger i kontakt- og reservasjonsregisteret som finnes på norge.no når vi kontakter deg. Vi anbefaler deg å sjekke at du og dine har riktig telefonnummer og e-postadresse registrert i kontaktregisteret på norge.no. Det er mulig å registrere telefonnummer til en pårørende. Fastlegene bruker eget register. 

Alle som bor og oppholder seg i kommunen vil få tilbud om vaksine. Alle som får time til vaksinering, vil få beskjed hvor de skal møte opp.

Koronavaksinen er gratis.

Her kan du lese Bærum kommunes plan for koronavaksinering (pdf). Dokumentet endres fortløpende. Dette er versjon 1, dato: 17. januar 2021

Mer informasjon om vaksine mot Covid-19 på Folkehelseinstituttets nettside.