Bærums vaksinesenter ligger på Fornebu, Forneburingen 51, ved teststasjonen.

Vaksinestatus 

Tilbud om vaksine til innbyggere over 65 år 

Innbyggere over 65 år får invitasjon til time for oppfriskningdose på SMS. 

Har du fått tilbud om time tidligere, som du ikke brukt, må du ta kontakt med oss for å få ny time. Ring 67 50 40 50 tastevalg 4 (hverdagen mellom klokken 9-16) eller send e-post med fullt navn og telefonnummer til vaksine@baerum.kommune.no

Ikke ta kontakt hvis det ikke har gått 6 måneder siden dose 2. Bærum kommune kan ikke tilby oppfriskningsdose før det har gått 6 måneder siden dose 2, selv om nasjonale helsemyndigheter har åpnet for at oppfriskningsdose kan gis etter 5 måneder. 

Det må gå minimum 1 uke mellom influensavaksine og koronavaksine.

Unge mellom 16-17 år 

Unge 16-17 år får tilbud om dose 2 i uke 47. Les mer her.

Har du ikke tatt dose 1? 

Ring 67 50 40 50 tastevalg 4 (hverdagen mellom klokken 9-16) eller send e-post med fullt navn og telefonnummer til vaksine@baerum.kommune.no Ikke send personsensitive opplysninger som personnummer på e-post. 

Stor pågang på telefon

Det er for tiden stor pågang på telefon. Det anbefales å sende fullt navn og telefonnummer til e-post til vaksine@baerum.kommune.no, da vil du bli kontaktet i vaksinetelefonens åpningstider. Ikke send personsensitive opplysninger som personnummer på e-post. 

Vaksineleveranser

Forventet leveranse fra Folkehelseinstituttet:

  • uke 48: 6 154 doser
  • uke 49: 6 690 doser

Velge vaksinetype

Hvis vaksinesenteret har vaksiner fra Pfizer og Moderna tilgjengelig, kan du velge hvilken vaksinetype du ønsker. De to vaksinene er vurdert som likeverdige og godt egnet for å kombinere. Kombinasjonen gir minst like god beskyttelse som å få to doser av samme vaksinetype. Studier har også vist at det å kombinere de to mRNA-vaksinene ikke medfører større risiko for alvorlige bivirkninger.

Oversikt over vaksinerte i Bærum

Til og med uke 46.

Prioriteringsgruppe 3 doser 2 doser 1 dose Totalt antall personer i gruppen
1. Beboere i sykehjem 82 % 95 % 96 % 1 128
2. 85 år og eldre 73 % 96 % 97 % 2 710
3. 75-84 år 51 % 97 % 98 % 7 319
4. 65-74 år  6 % 96 % 97 % 11 324
4B. Personer 18-64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko 15 % 96 % 97 % 1 552
5. 55-64 år med underliggende sykdom 3 % 96 % 97 % 2 826
6. 45-54 år med underliggende sykdom 6 % 94 % 95 % 2 059
7. 18-44 år med underliggende sykdom 5 % 93 % 96 % 1 856
8. 55-64 år 1 % 93 % 94 % 11 726
9. 45-54 år 1 % 90 % 92 % 14 919
10. 18-24 år og 40-44 år 1 % 85 % 90 % 16 502
11. 25-39 år 1 % 79 % 84 % 19 649
12. 16-17 år   14 % 93 % 3 395
13. 12-15 år (tilbys 1 dose)     82 % 6 951

Bærum kommune har lagt om rapporteringen av vaksinasjonstatus til kun å omfatte personer som er bosatt i Bærum. Dette er i tråd med statistikk som framkommer hos FHI. Tidligere statistikk inkluderte også personer som oppholder seg midlertidig i kommunen eller har en annen form for tilknytning som for eksempel skoleelever og helse- og undervisningspersonell som arbeider i kommunen.

Vaksinering av gravide

FHI anbefaler alle gravide å vaksinere seg mot covid-19. Vaksinasjon i svangerskapet vil også beskytte barnet etter fødsel.

Vaksinering anbefales i 2. og 3. trimester med mindre det er risikofaktorer hos mor eller stor smitterisiko, da anbefales vaksinasjon i 1. trimester.

Mer informasjon fra FHI.

Har du spørsmål om vaksinasjon i Bærum?

Her finner du ofte stilte spørsmål og svar.

Har du spørsmål om egen helse og vaksine, ta kontakt med fastlegen din.

Informasjon om vaksinering på andre språk

Informasjon om de ulike koronavaksinene

Informasjon om koronavaksinen fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty) på ulike språk.

Informasjon om koronavaksinen fra Moderna på ulike språk.

Regjeringen besluttet 12. mai 2021 at AstraZeneca-vaksinen ikke skal brukes Norge. Les mer her.

Hvilke bivirkninger kan vaksinen gi?

De fleste bivirkningene oppstår de første dagene etter vaksinasjon, og går over i løpet av et par dager:

  • De fleste vaksinerte får smerter på stikkstedet.
  • Andre vanlige bivirkninger er tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber. Disse bivirkningene er vanligere etter dose 2.

Hvordan følger dere med på bivirkninger?

Etter at vaksinene er tatt i bruk, overvåker Legemiddelverket sammen med Folkehelseinstituttet om det dukker opp uventede bivirkninger. Alt helsepersonell som vaksinerer, har plikt til å melde fra om alvorlige eller uventede hendelser som de tror kan ha sammenheng med vaksinasjon.

Les mer på nettsidene til Legemiddelverket.