Bærum kommune viderefører strenge smitteverntiltak, og innfører ytterligere restriksjoner på innendørs idretts- og fritidsaktiviteter for unge over 13 år.

Dette innebærer blant annet fortsatt skjenkestopp og stengte treningssenter. Det er klart etter at Formannskapet i dag 4. desember, behandlet lokal Forskrift for forebygging av smitte. 

Smitteomfanget i Bærum viser en nedadgående tendens, men det svinger fra dag til dag. Det er smitte ved sykehjem i Bærum. Det er også at det er relativt mye smitte hos unge, og mange skoler er involvert.

Dette er bakgrunnen for at lokal Forskrift for forebygging av Covid-19 videreføres, med følgende endringer av betydning:

  • Forbud mot å gjennomføre innendørs trenings- og fritidsaktiviteter for aldersgruppen 13-19 år.
  • Lettelser som gir adgang til innendørs aktiviteter for personer med funksjonsnedsettelse og andre særlig sårbare grupper.

Endringene trer i kraft 7. desember 2020 kl. 00.01. Restriksjonene vil bli tatt opp til ny revisjon i uke 51.

Les den politiske saken her.

En oversikt over reglene som ble behandlet av formannskapet 4. desember 2020.

En oversikt over lokale råd og regler finner du her.