Hold deg hjemme hvis du er syk eller har symptomer på luftveisinfeksjon.

Når et barn eller en ansatt ved en skole eller i barnehage i Bærum får påvist koronainfeksjon, gjør vi følgende:

 • Kommuneoverlegen tar kontakt med den smittedes foresatte eller den ansatte, og starter kartleggingen av mulige nærkontakter.
 • Kartleggingen gjøres i samråd med skolen eller barnehagen for å få god oversikt over de som har hatt kontakt med vedkommende i den aktuelle perioden. Kontakter utenfor skolen eller barnehagen blir også kartlagt.
 • Det gjøres en helt konkret vurdering av hvilke elever/barn og ansatte som eventuelt kan være utsatt for smitte.
 • Alle med elever/barn i den aktuelle skolen eller barnehagen får informasjon hvis en slik situasjon oppstår.
 • Generelt gjelder: Elever/barn og ansatte som helsetjenesten vurderer at er i risiko for smitte (hatt nærkontakt med noen med påvist koronainfeksjon), pålegges 10 dagers hjemmekarantene. Alle som har vært i områder med vedvarende spredning av koronasmitte bes om å være i karantene i 10 dager etter hjemkomst, selv om en er symptomfri.
 • Andre elever/barn og ansatte med lav smitterisiko (ikke hatt nærkontakt md smittet eller selv vært i et område med vedvarende smitte), kan leve som normalt og møte på skole eller i barnehage. Alle bes være oppmerksomme på luftveisinfeksjoner og raskt kontakte lege ved symptomer.

Hvem skal være i hjemmekarantene?

Disse vurderingene gjøres ut fra rådene fra Folkehelseinstituttet. Alle som har vært i områder med vedvarende spredning av koronasmitte bes om å være i karantene i 14 dager etter hjemkomst, selv om en er symptomfri.

Hjemmekarantene anbefales også for nærkontakt til bekreftet tilfelle. Det skilles mellom «nærkontakter» som er eksponert for smitte, og «lavrisikokontakter» som kun er mulig eksponerte.

Med nærkontakter menes personer som i løpet av de siste 14 dagene: 

 • Har bodd i samme husstand som en person som er bekreftet syk med covid-19.
 • Har hatt direkte fysisk kontakt (for eksempel ved håndhilsing) med en som er bekreftet syk med covid-19.
 • Har hatt nærkontakt, ansikt til ansikt, under 2 meter i mer enn 15 minutter, med en person som er bekreftet syk med covid-19.
 • Har sittet i nærheten av (to seter eller nærmere i alle retninger) en person som er bekreftet syk med covid-19 på fly, samt andre nærkontakter på fly.
 • Har vært del av samme reisefølge som en person som er bekreftet syk med covid-19.
 • Les mer om definisjoner hos Folkehelseinstituttet.

Alle i hjemmekarantene skal følge med på eventuelle symptomer på luftveisinfeksjon (feber, hoste, eller sår hals). Hvis symptomer oppstår, skal fastlege eller kommunens koronatelefon kontaktes: 67 50 59 99. Så lenge de ikke har symptomer på akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste, sår hals eller pustebesvær, anses de ikke som smittebærere.

Når helsetjenesten i sin kartlegging identifiserer nærkontakter med symptomer, vil de bli kontaktet og testet raskt.