I slutten av mai vil Bærum kommune åpne en egen koronateststasjon. Hva er en teststasjon?

Helsedirektoratet har bedt kommunene om å øke prøvetakingskapasitet tilsvarende et nivå på testing av fem prosent av kommunens innbyggere ukentlig. For Bærum innebærer dette at det i perioder blir behov for å teste flere hundre personer daglig og opptil 6 300 personer per uke. Vi har ikke kapasitet til å gjennomføre dette i tilknytning til legevakten og vi må derfor opprette et eget testsenter for formålet.  

Hvorfor skal den ligge på Fornebu?

Det er mange hensyn å ta ved etablering av slike teststasjoner. Vi må ha tilgang på nok plass til å ta imot opp mot 1 000 besøkende, hensiktsmessige lokaler, tilgang til nødvendig teknologi og mulighet til å avvikle den økende trafikken et testsenter innebærer, uten at nærområdet blir unødvendig belastet. Det er mange mennesker som skal testes og mange personer som skal jobbe på teststasjonen. Vi har sett på flere alternativer i Bærum, og alternativet på Fornebu er det som best fyller disse vilkårene. 

Hvor på Fornebu skal teststasjonen ligge?

Det vil ligge på den tomme grusplassen vis a vis Telenor Arena. Hoveddelen av tomten er eid av OBOS Fornebu AS, resten er eid av Bærum kommune. 

Hvilke åpningstider skal teststasjonen ha? 

Teststasjonen vil være åpen mandag til fredag kl. 8.30-20.00 og lørdag-søndag kl. 10.30-16.30.

Det vil komme mer informasjon når vi nærmer oss oppstart.