Nye åpningstider på Koronatelefonen fra mandag 17. august: Kl. 08.15 -21.00!

Bærum kommune har opprettet en egen koronateststasjon på Fornebu.

Helsedirektoratet har bedt kommunene om å bygge opp en prøvetakingskapasitet for på sikt å kunne teste inntil fem prosent av kommunens innbyggere ukentlig. For Bærum innebærer dette at det i perioder kan bli behov for å teste flere hundre personer daglig og opptil 6 300 personer per uke. Vi har derfor opprettet en egen teststasjon for formålet.  

Hvilke åpningstider har teststasjonen? 

Teststasjonen er åpen mandag til søndag kl. 8.30-14.30. Det er viktig at du har avtale før du møter opp på teststasjonen. Ta kontakt med koronatelefonen.

Hvor på Fornebu ligger teststasjonen?

Teststasjonen ligger på den tomme grusplassen ved siden av Flytårnet, vis a vis Telenor Arena.

Du kan komme kjørende, gående eller med sykkel. Alle blir henvist til riktig teststasjon av trafikkdirigenter på området.

Adressen er Forneburingen 53. Når du kommer kjørende Snarøyveien fra E18, tar du til høyre inn Odd Nansens vei, så til høyre på Forneburingen til avkjøringen ved Flytårnet og Odonata kafe. Følg skiltingen til Teststasjon Fornebu inn på grusbanen.

Hvorfor ligger den på Fornebu?

Det er mange hensyn å ta ved etablering av slike teststasjoner. Vi må ha tilgang på nok plass til å ta imot opp mot 1 000 besøkende, hensiktsmessige lokaler, tilgang til nødvendig teknologi og mulighet til å avvikle den økende trafikken et testsenter innebærer, uten at nærområdet blir unødvendig belastet. Det er mange mennesker som skal testes og mange personer som skal jobbe på teststasjonen. Vi har sett på flere alternativer i Bærum, og alternativet på Fornebu er det som best fyller disse vilkårene. 

Teststasjon på Fornebu