Besøk på sykehjem 

Sykehjemmene er åpne for besøk, men du kan ikke komme hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon eller feber.