Sykehjemmene er åpne for besøk, men du kan ikke komme hvis:

Hva gjør vi ved påvist smitte hos beboer eller ansatt?