Bærum kommune følger anbefalingene fra helsemyndighetene om gjenåpning av skoler og barnehager..

Gjenåpning av 5. - 7. trinn og ungdomsskoler

Skolesjefen har hatt møte med rektorene etter regjeringens pressekonferanse . Planene er som følger:

  • 10.trinn starter allerede mandag.
  • Noen ungdomsskoler vil trolig også innfase 8.- og 9. trinn fra samme dag, men det varierer mht areal.  
  • På barneskolene starter 7.trinn tirsdag på alle skoler, og trolig vil noen skoler ta inn 5.- og 6.trinn fra samme dag.

 Skolene skal ellers kombinere skolegang med uteskole og digital fjernundervisning for elevene på 5.-7.trinn.

Barnehagene åpner 20. april

Erik Førland, kommunalsjef for barnehager, understreker at barnehagene skal være godt forberedt når barna kommer tilbake.

– Bærum kommune skal følge nøye opp nye nasjonale retningslinjer for håndtering av smittevern i barnehagene, sier kommunalsjefen.

– Mange av våre medarbeider har de siste ukene bidratt i pleie- og omsorg og andre deler av kommunen, og de ser fram til å møte barna igjen. Så skal vi sørge for at barna får en fin og trygg hverdag, som vil være litt annerledes enn den de forlot 12. mars, sier Førland.

Ser frem til å få barna tilbake til skolen

– Vi ser frem til å få barna gradvis tilbake til skolen. Først ut er 1.-4. trinn og SFO fra 27. april, sier skolesjef i Bærum kommune, Siv Herikstad.

– Det har vært en spesiell tid, og det er viktig at vi har en god dialog med foreldre og lærere fremover. Vi setter i verk en rekke smitteforebyggende tiltak, slik at alle kan komme tilbake til en trygg skolehverdag, sier Herikstad.

I dagene frem mot åpningen av skolene vil kommunen jobbe grundig med å sørge for at familiene skal oppleve at det er trygt å sende barna på skolen. Det innebærer etablering av nye rutiner for renhold og andre smittevernrutiner, i tråd med retningslinjer fra helsemyndighetene. Arbeidet skal skje i tett samarbeid med kommuneoverlegene og de ansvarlige for renholdet.

– De siste ukene har vi alle blitt imponert over den jobben foreldre og barn har gjort med skolearbeidet på hjemmebane. Nå er det nok mange elever som gleder seg til etter hvert å møte vennene sine igjen. Da skal vi legge til rette for at de kan være sammen uten å utsette hverandre for smitte, sier Herikstad.

Det vil bli gitt utfyllende informasjon til foreldre og foresatte i dagene før barnehagene og skolene åpner igjen.