Du kan hente selvtester på Fornebu teststasjon og på Folkehelsekontoret i Sandvika.

Er du i risikogruppe og har høy risiko for å utvikle alvorlig Covid-19 og får symptomer på korona, bør du ta en selvtest. Øvrige er ikke anbefalt testing. Hvis selvtesten er positiv, ta kontakt med lege. Legen vil gjøre en helhetsvurdering for å avgjøre om det er aktuelt å behandle deg med legemiddelet Paxlovid. Hvis selvtesten er negativ og symptomene vedvarer, er det anbefalt at du tar en ny selvtest hver dag fram til dag fire.

Les mer på helsenorge.no om testing og behandling med Paxlovid

Fornebu teststasjon, Forneburingen 51, 1360 Fornebu

Åpningstider for utlevering av selvtest

  • Mandag til fredag: kl. 9.00–15.00
  • Lørdag og søndag: stengt

Folkehelsekontoret, Rådmann Halmrasts vei 2, 1337 Sandvika

Åpningstider for utlevering av selvtest

  • Mandag til torsdag: kl. 8.30–15.00

Hvordan ta testen?

Se brukerveiledning for selvtest her.

Ved behov for legehjelp må du kontakte din fastlege. 

Husk at selvtest ikke er gyldig testmetode for å få grønt koronasertifikat. Se mer om koronasertifikat på HelseNorge.

Har du testet positivt?

  • Hvis du har nyoppstått luftveisinfeksjon og føler deg syk, bør du holde deg hjemme.
  • Barn trenger ikke å teste seg. De anbefales å holde seg hjemme dersom de er syke. De kan gå på skole og barnehage når de har vært feberfrie i 24 timer.
  • Du trenger ikke å registrere positiv selvtest på kommunens nettsider.
  • Dersom du ønsker å få din test registrert i koronapasset på Helsenorge, må du bestille test hos privat tilbyder.

Les mer på HelseNorge.

Annen testing

Fra 1. juli legger Bærum kommune ned tilbudet om koronatesting. Dette gjelder både PCR og hurtigtest. For testing i forbindelse reise må du henvende deg til en privat tilbyder.

Les mer på nettsidene til Helsedirektoratet. 

Informasjonstelefon

Har du spørsmål om koronavirus kan du ringe Bærum kommune sin informasjonstelefon på 67 50 59 99, tastevalg 2, hverdager kl. 9.00-15.00. Spørsmål kan også rettes til Helsenorges informasjonstelefon 815 55 015.