Alle som har ankommet fra Storbritannia fra og med mandag 7. desember må kontakte kommunen de oppholder seg i. Dette gjelder også de som har gjennomført karantetiden på 10 dager.

Alle som er kommet fra Storbritannia fra og med mandag 7. desember må kontakte kommunen de oppholder seg i for å få tatt en covid-19-test, så fort som mulig. Dette inkluderer de som allerede har gjennomført karantetiden på 10 dager. Målet med tiltakene er å få bedre oversikt over situasjonen med det muterte viruset.

Her finner du informasjon om testing i Bærum. 

Viktig informasjon til reisende fra Storbritannia 

Hovedregelen om karantene i 10 døgn gjelder fortsatt. I tillegg stilles krav om:  

  • Covid-19-test (PCR-test) innen ett døgn etter ankomst i Norge og deretter ny test tidligst dag 7 etter innreise fra Storbritannia for alle som ankommer etter 21. desember.
  • Covid-19-test (PCR-test) så snart som mulig for reisende som er kommet til Norge fra Storbritannia 7.-21. desember.
  • Krav om ankomstregistrering. Alle som kommer til Norge etter kl. 12 mandag 21. desember, må registrere seg. Dette gjelder ankommende fra alle land. Egenerklæringsskjemaet finner du her. 
  • Krav om melding til kommunen der den reisende skal oppholde seg. Bruk skjema nederst på siden!

Innreisekarantene 

Dagens unntak fra innreisekarantene gjelder ikke for reisende fra Storbritannia, med noen unntak:

  • Personer som krysser Norges grenser i forbindelse med gjennomføring av avtalt eller fastsatt samvær mellom foreldre og barn eller delt bosted for barn etter barnelova.
  • Unntak for personell i kritiske samfunnsfunksjoner. Unntak fra smittekarantene kan kun benyttes i tilfeller hvor det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.
  • Unntak fra innreisekarantene ved alvorlig sykdom og bisettelse hos nærstående.

Det er kommunelegen i den kommunen besøket, bisettelsen eller begravelsen skal gjennomføres, som kan gi dispensasjon. Som nærstående personer regnes ektefelle, samboer, kjæreste, barn, søsken, foreldre, besteforeldre, svigerforeldre eller andre personen har en nær personlig tilknytning til. Dispensasjon fra innreisekarantene kan kun gis for gjennomføring av det aktuelle besøket, bisettelsen eller begravelsen. Kravene om karantenested og gjennomføring av karantene vil ellers gjelde.

Skjema for dispensasjon fra innreisekarantene i Bærum

Skjema for å melde ifra om opphold til Bærum kommune