Kommunen skal føre tilsyn og sørge for at reglene i smittevernloven blir overholdt og at vedtak i medhold av loven blir gjennomført. Både de nasjonale smitteverntiltakene som er samlet i covid-19-forskriften og eventuelle regionale og lokale tiltak som er fattet med hjemmel i smittevernloven § 4-1 omfattes av kommunens tilsynsansvar.

Tilsyn med etterlevelse av smittevernreglene er tydeliggjort i covid-19-forskriften § 23, som gir kommunen i oppgave å føre tilsyn med at tiltakene i forskriften kapittel 2 (karanteneregler), 4, 5, 5A og 5B overholdes. 

Tilsynsvirksomhet

Tilsynsvirksomhet ved Folkehelsekontoret kontrollerer personer som har innreisekaranteneplikt, smittekaranteneplikt (nærkontakt), fritidskaranteneplikt, og isolasjonsplikt (bekreftet smitte). Tilsynsvirksomhet samarbeider med smittesporerne, karantenehotellene, innreiseregisteret og kommuneoverleger.

Tilsynet

Tilsynet har fokus på veiledning om kravene i regelverket og om hvilke forhold som bør utbedres. Tilsyn med gjennomføring av karantenereglene kan utføres stedlig eller på telefonen, og kan være uanmeldt eller varslet. Kommunen kan be om bistand fra politiet for å gjennomføre tilsyn i noens private bolig.

Omfanget av tilsynet vil variere basert på type pålegg: isolasjon, smitte- eller innreisekarantene. Kommunen kontrollerer blant annet om beboerne har:

  • hatt nærkontakt med andre enn dem de eventuelt bor sammen med (for eksempel besøk)
  • oppsøkt offentlige steder hvor det er vanskelig å holde avstand til andre personer (for eksempel butikker og kafeer)
  • foretatt innlandsreiser
  • vært på en arbeidsplass, skole eller barnehage
  • brukt offentlig transport, annet enn fra innreisepunktet og til karantenehotellet.

Har oppholdsstedet:

  • enerom med TV/internett
  • eget bad, kjøkken eller matservering
  • mulighet til å unngå nærkontakt med andre (unngå trange passasjer, ikke gå gjennom hverandres rom).

Sanksjoner ved brudd

Ved manglende etterlevelse av covid-19-forskriften eller manglende oppfyllelse av pålegg gitt av kommunen gjennom tilsyn, kan kommunen vurdere å politianmelde forholdet.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål angående isolasjon, smitte- og innreisekarantene, ta kontakt med koronahenvendelse@baerum.kommune.no.

Lover og regler

covid-19-forskriften

smittevernloven (lovdata.no)

folkehelseloven