Hvor lenge gjelder tiltakene i Bærum?

Bærum kommune er underlagt den nasjonale covid-19-forskriften kapittel 5B. Det er i tillegg vedtatt lokale regler. Tiltakene i kapittel 5B har vart fra 26. april og regjeringen har foreløpig bestemt at de skal vare frem til og med 21. mai.

Hvor mange kan være samlet privat i Bærum?

Alle bør begrense sosial kontakt. Nasjonale myndigheter og Bærum kommune anbefaler at man møtes utendørs, og at man ikke har besøk av flere enn 5 gjester.

Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer ut over nødvendige kontakter i jobbsammenheng, husstandsmedlemmer og barnehage- og skolekohorter.

I Bærum er det forbudt å ha private samlinger i hjem, hager og lignende med flere enn 10 personer til stede. Avstandsreglene må følges.

Personer som tilhører følgende grupper regnes ikke med i det totale antall personer som kan være til stede:

  1. Personer som er fullvaksinert
  2. Personer som har fått én vaksinedose, det har gått 3 til 15 uker fra de fikk dosen og de har oppholdt seg i Norge de siste 10 dagene.
  3. Personer som har gjennomgått Covid-19-sykdom i løpet av de siste 6 månedene.

Forbudet gjelder ikke sammenkomster der alle er fra samme husstand. 

Barn i samme barnehage- eller barneskolekohort kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere. Det er likevel ikke lov å ha barnebursdag i leide eller lånte lokaler, da det anses som et arrangement. Det er for tiden ikke tillatt å gjennomføre arrangementer. 

Hva er reglene for arrangementer? 

Det er for tiden ikke tillatt å gjennomføre arrangementer, det vil si planlagte sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler eller arealer. Forbudet gjelder både inne og ute. Det er noen unntak.

Er det lov å arrangere barnebursdager?

Barn i samme barnehage- eller barneskolekohort kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere. Det er likevel ikke lov å ha barnebursdag i leide eller lånte lokaler, da det anses som et arrangement. 

Kan vi dra på overnattingstur med klassen? 

En organisert overnattingstur som gjennomføres på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler eller arealer, anses som et arrangement. Arrangementer er ikke tillatt i Bærum akkurat nå. 

Innbyggere som ønsker å delta på slike aktiviteter i andre kommuner enn Bærum, må forholde seg til reglene som gjelder i destinasjonskommunen. 

Kan vi ha dugnad nå?

Med dagens uavklarte smittesituasjon kan man legge opp til dugnadsarbeid på selvvalgt tidspunkt og for eksempel henge opp gjøremålslister osv.

Man må følge gjeldende råd for antall personer som går sammen, avstand osv., og man bør understreke at de som er i karantene eller har symptomer på smitte ikke skal delta. Man bør også bruke eget utstyr eller sørge for grundig rengjøring mellom hver bruker.

Vi anser at en organisering av dugnad som egenorganiserte aktiviteter som hver enkelt gjør individuelt eller sammen med sin husstand, eventuelt sammen med noen få andre, er tillatt. Det er viktig å unngå at det organiseres en større ansamling av mennesker som er ute og jobber samtidig.

Hva er reglene for fritidsaktiviteter og trening for barn og unge? 

Organiserte fritidsaktiviteter er tillatt for barn og unge under 20 år, både inne og ute. Alle kan delta i organiserte aktiviteter i Bærum, uavhengig av bostedskommune.  

Hva er reglene for trening for voksne?

Det er ikke tillatt med innendørs fritidsaktiviteter for voksne (20 år og eldre). Organiserte og egenorganiserte fritidsaktiviteter for voksne er tillatt utendørs. 

Det er egne regler for treningssentre. 

Må vi ha munnbind ved henting i skole og barnehage?

Bærum kommune anbefaler at foresatte bruker munnbind når de leverer og henter barn i barnehage, SFO og skole.

Må jeg bruke munnbind hos frisøren? 

Ja, både kunde og frisør skal bruke munnbind under selve klippingen.

Hva betyr et påbud? Hva er konsekvensene?  

Ved brudd på påbudene i de lokale forskriftene risikerer både enkeltpersoner og virksomheter å bli ilagt bot eller å bli straffeforfulgt. 

Hvordan føres det tilsyn?

Folkehelsekontoret fører tilsyn med butikker, frisører, ulike arrangementer og serveringssteder gjennom stikkprøvekontroller.

Kommunedirektøren kan stenge virksomheter som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift, jf. smittevernloven § 4-1 tredje ledd.