Vi anbefaler at alle følger med på de ulike temasidene under Råd og regler.

Hvor lenge gjelder tiltakene i Bærum?

Lokal forskrift ble behandlet på nytt i Formannskapet 19. februar, og gjelder inntil videre. 

Er det lov med skirenn eller andre breddeidrettsarrangementer? 

Det er for tiden ikke tillatt å gjennomføre breddeidrettsarrangementer i Bærum. På dette punktet har Bærum lokale regler som er strengere enn de anbefalinger som for tiden gjelder for hele landet under ett.

Hva er reglene for antall i Bærum?

Alle anbefales å begrense sosial kontakt. Nasjonale myndigheter anbefaler at du hjemme, eller andre private steder, har maks 5 gjester i tillegg til husstanden. 

I Bærum kommune gjelder for øvrig følgende regler:

  • Privat samling i privat hjem, hytte, hage eller lignende: maks 10 personer. Begrensingen gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter. Hvis husstanden har flere enn 10 personer, kan naturligvis alle i husstanden møtes.
  • Privat samling utendørs i det offentlige rom: maks 20 personer. Begrensingen gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter.
  • Begravelsesseremonier i Bærum: inntil 50 deltakere. Ved minnestund etter begravelse: inntil 10 personer.
  • Innendørs arrangementer er forbudt med enkelte unntak.
  • Utendørs arrangement: maks 200 personer, forutsatt at deltakere som ikke er i samme husstand eller kohort kan holde en meters avstand til hverandre.

Hva er reglene for innendørs gudstjenester i Bærum?

Tros- og livssynshus i Bærum kan holde åpent, men det er ikke tillatt med innendørs arrangementer som for eksempel gudstjenester nå. Det er unntak for begravelser, bisettelser og minnestunder etter begravelser og bisettelser, samt for vielser, dåp og lignende ritualer.

Kan vi ha bursdag eller selskap i leide eller lånte lokaler i Bærum?  

En bursdag eller et selskap i et leid eller lånt lokale regnes som et innendørs arrangement, og det er ikke lov i Bærum nå. Det er unntak for barnebursdager: barn i samme barnehage- eller barneskolekohort kan møtes uavhengig av antall, med et nødvendig antall voksne. 

Det er tillatt å ha en privat sammenkomst med 10 eller færre deltakere på et serveringssted, men da må sammenkomsten skje i et rom som samtidig er åpent for allmennheten. Det vil si at sammenkomsten ikke kan skje i et adskilt rom i lokalet eller lignende.

Hva er reglene for trening for voksne?

Organisert trening og andre organiserte fritidsaktiviteter utendørs, kan gjennomføres for voksne dersom det er mulig å holde minst 1 meters avstand. Det kan også innendørs idrett som utøves individuelt og hvor det holdes minst 2 meters avstand mellom deltakerne.

Treningssentre kan holde åpent for alle som bor i Bærum. Sentrene må ha systemer som garanterer for at det alltid er mulig å holde minimum 2 meters avstand i lokalene. Det bør vurderes om garderober og dusjer skal holdes stengt. 

Det er tillatt med PT-timer innendørs og utendørs.

Kan én voksen drive med friidrett i hallen på Rud?

Ja, så lenge man holder 2 meter avstand til andre til enhver tid.

Hva med ridning?

Ja, så lenge man holder 2 meter avstand til andre til enhver tid.

Hva med bowling?

Ja, så lenge man holder 2 meter avstand til andre til enhver tid. Bowlinghaller kan ikke ha vanlig drop-in. Timebooking er et krav. 

Hva med golfsimulator?

Ja, så lenge man holder 2 meter avstand til andre til enhver tid.

Hva med tennis og squash?

Det er tillatt å spille tennis (singel), men det er ikke tillatt å spille squash.

Kan Yoga-sentrene åpne for felles aktiviteter?

Ja, gruppetimer er tillatt. Sentrene må ha systemer som garanterer for at det alltid er mulig å holde minimum 2 meters avstand i lokalene. Det bør vurderes om garderober og dusjer skal holdes stengt. 

Hva er reglene for avstand?

Alle skal holde mer avstand enn vanlig. Det vil si holde en fysisk avstand på minst 1 meter til mennesker du ikke bor med til vanlig. 

  • På serveringssteder må det holdes minst 1 meter avstand mellom gjester utenfor samme husstand.
  • På kollektivtransporten må det holdes minst 1 meters avstand.
  • Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde 2 meters avstand til folk i risikogruppen.
  • Det må holdes 1 meters avstand ved arrangementer utendørs.
  • Alle virksomheter i Bærum skal tilrettelegge for at personer kan holde 2 meters avstand. 

Hvilke regler gjelder for ungdom?

For ungdom i ungdomsskole eller eldre, gjelder de samme reglene som for voksne når det kommer til bursdager, fester og andre sosiale sammenkomster. 

Organisert trening og andre organiserte fritidsaktiviteter, innendørs og utendørs, kan gjennomføres for barn og unge under 20 år. Kamper, cuper, stevner, turneringer og lignende er ikke tillatt, med unntak for toppidretten. 

Det er gult tiltaksnivå på ungdomskoler i Bærum. 

Vielser og dåp

Vielser og dåp kan gjennomføres med inntil 10 deltakere. 

Hva betyr et påbud? Hva er konsekvensene?  

Ved brudd på påbudene i de lokale forskriftene risikerer både enkeltpersoner og virksomheter å bli ilagt bot eller å bli straffeforfulgt. 

Hvilke regler gjelder når jeg tar taxi?

Både sjåfør og passasjerer i taxi skal bruke munnbind under hele turen. Det samme gjelder også ved kjøreopplæring, skoletransport og transport av brukere i forbindelse med kommunal tjenesteyting.

Skal vi ha munnbind ved henting i skole og barnehage?

Bærum kommune anbefaler at foresatte bruker munnbind når de leverer og henter barn i barnehage, SFO og skole.

Må vi bruke munnbind hos frisøren? 

Ja, både kunde og frisør skal bruke munnbind under selve klippingen.

Må jeg ha på munnbind på kafé og restaurant i Bærum?

Gjester og ansatte skal bruke munnbind når det ikke er mulig å holde en meter avstand til andre (utover kortvarige passeringer).  

Hvordan føres det tilsyn?

Folkehelsekontoret fører tilsyn med butikker, frisører, ulike arrangementer og serveringssteder gjennom stikkprøvekontroller.

Kommunedirektøren kan stenge virksomheter som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift, jf. smittevernloven § 4-1 tredje ledd.