Denne siden blir oppdatert mandag 7. desember.

Hvor lenge gjelder tiltakene i Bærum?

Forskriften skal opp til ny behandling i Formannskapet 4. desember. Pr. i dag regner vi med at tiltakene videreføres på samme nivå.

Hva er reglene for avstand?

Alle skal holde mer avstand enn vanlig. Det vil si holde en fysisk avstand på minst én meter til mennesker du ikke bor med til vanlig eller som er dine nærmeste.

 • På serveringssteder må det holdes minst en meters avstand mellom gjester utenfor samme husstand.
 • På kollektivtransporten må det holdes minst en meters avstand.
 • Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen.
 • Det må holdes en meters avstand ved arrangementer utendørs.
 • Barn og unge under 20 år har unntak fra enmetersregelen ved idretts- og fritidsaktiviteter.

Hva er reglene for antall?

Alle anbefales å ha minst mulig sosial kontakt med andre.

Det anbefales at man hjemme eller andre private steder har maksimalt 5 gjester i tillegg til husstanden. 

I Bærum kommune gjelder for øvrig følgende regler:

 • Privat sammenkomst: maks 10 deltakere. Begrensingen gjelder også for barnehage- eller barneskolekohorter.
 • Begravelsesseremonier i Bærum kan gjennomføres med inntil 50 deltakere. Ved minnestund etter begravelse: inntil 10 personer.
 • Innendørs arrangementer er forbudt med enkelte unntak.
 • Utendørs, uavhengig av seteplassering: maks. 200 personer, forutsatt at deltakere som ikke er i samme husstand eller kohort kan holde en meters avstand til hverandre.

Hva er reglene for trening for voksne?

Vi anbefaler at alle, og særlig voksne, i størst mulig grad begrenser sin sosiale kontakt med andre.

Dette innebærer at man bør vurdere om det er nødvendig å trene i grupper fremfor individuelt, og at man i hvert fall bør begrense det til å være svært få. Ønsker man å trene i grupper, er det for voksne tillatt å trene utendørs i grupper på inntil 10 personer.

Det forutsettes at man kan holde avstand på minst en meter under hele aktiviteten.

Det er egne nasjonale regler for toppidretten.

Må jeg ha på munnbind på kafé og restaurant i Bærum?

Gjester og ansatte skal bruke munnbind når det ikke er mulig å holde en meter avstand til andre.

Skal vi ha munnbind ved henting i skole og barnehage?

Nei, det skal ikke være nødvendig. Barnehager og skoler skal tilrettelegge for at det er mulig å overholde generelt smittevern og to meters avstand ved henting og levering av barn.

Må vi bruke munnbind hos frisøren? 

Ja, både kunde og frisør bør bruke munnbind under selve klippingen.

Jeg skal ha selskap. Hvor mange gjester kan jeg ha? 

Nasjonale myndigheter anbefalinger at man ikke har mer enn 5 gjester i sitt private hjem, på hytta og lignende. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.
I Bærum er det er ikke tillatt å være flere enn 10 personer til stede samtidig. Dette gjelder både innendørs og utendørs, og både i og utenfor private hjem, hytter og lignende. Hvis husstanden har flere enn 10 medlemmer, kan naturligvis alle være sammen samtidig.
Det er viktig å forsikre seg om at alle er friske, og det anbefales å vurdere om det er nødvendig å ha selskap akkurat nå. 

Kan vi gjennomføre barnebursdag?  

Fra 13. november gjelder begrensningen på maks 10 personer også for barn og unge som er i samme kohorter på skole og barnehage. Det betyr at du kan arrangere barnebursdag med inntil 10 personer, inkludert alle som er til stede. Det er viktig å forsikre seg om at alle er friske.

Alle bør i disse dager begrense sin sosiale kontakt og kommunen anbefaler derfor ikke å gjennomføre sammenkomster med flere enn 10 personer til stede.

Den smittevernfaglige begrunnelsen for samtlige tiltak som er innført er å begrense menneskers sosiale omgang så mye som mulig ut over det som anses strengt nødvendig. At barn har nærkontakt mens de er i barnehage eller skole, anses nødvendig av hensyn til læring og sosial utvikling som skjer der. At de samme barna har kontakt i større grupper og sammen med voksne/foreldre på fritiden, f.eks. for å feire bursdager, anses ikke nødvendig.  

Vielser og dåp

Vielser og dåp kan gjennomføres uten tilskuere. Det betyr at:

 • Dåp kan gjennomføres med barn, foreldre og to faddere.
 • Vielse kan gjennomføres med brudepar og to forlovere.

Avstandsregler og smittevernregler gjelder.

Min sønn går på ungdomsskolen, hvilke regler gjelder for ham?  

For ungdomsskoleelever gjelder de samme reglene som for voksne når det gjelder bursdager, fester og andre sosiale sammenkomster.

Merk at ungdomsskoler i Bærum driver på rødt nivå, med strengere regler når det gjelder avstand og kohorter.

Mitt barn går på mange aktiviteter og treffer mange ulike kohorter i løpet av en uke. Hva bør vi tenke på i den sammenheng? 

Det kan være lurt å notere ned hvor man har vært og hvem man har truffet. Da bidrar du til å forenkle et eventuelt smittesporingsarbeid. Mange aktiviteter er også innstilt for øyeblikket. 

Kan jeg gå på PT-time?

Det er tillatt med personlig trening en-til-en utendørs med to meters avstand.

Er det lov å med korpsøvelser for voksne?

Hvis det er færre enn ti personer er det ikke forbudt å møtes, men øvingslokaler skal for tiden være stengt. Vår anbefaling er at det ikke gjennomføres slike sammenkomster i den perioden vi er inne i nå.

Hvem kan være arrangør og hva kreves av en arrangør?  

Alle kan være arrangør. En arrangør er ansvarlig for smittevernet på arrangementet. Det vil si at hen skal sørge for at alle kan overholde gjeldende smittevernregler. Arrangør skal ha oversikt over alle som er til stede på arrangementet, for å kunne bistå ved en eventuell senere smitteoppsporing.   

Hva betyr et påbud? Hva er konsekvensene?  

Ved brudd på påbudene i de lokale forskriftene risikerer både enkeltpersoner og virksomheter å bli ilagt bot eller å bli straffeforfulgt. 

Hvordan føres det tilsyn?

Folkehelsekontoret fører tilsyn ulike arrangementer og serveringssteder gjennom stikkprøvekontroller.

Kommunedirektøren kan stenge virksomheter som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift, jf. smittevernloven § 4-1 tredje ledd.

Om karantenehotell ved innreise til landet

Bærum har ingen flyplass eller havn, og har derfor ikke tilbud om karantenehotell. Ved ankomst Norge informerer politiet om plikten til å oppholde seg på karantenehotell og orienterer om hvilket hotell man skal reise til. For mer informasjon, se regjeringen.no

Om karantene eller isolasjon hjemme

Innbyggerne i Bærum skal tilrettelegge for å kunne overholde karantene og/eller isolasjon i egen bolig. Hvis du blir pålagt karantene eller isolasjon og ikke har mulighet til å overholde dette i eget hjem, må du kontakte kommunen for råd om hvordan du skal forholde deg. 

Bærum kommune har samarbeidsavtale med noen overnattingsteder i Bærum for innbyggere som ikke forsvarlig kan overholde isolasjon i eget hjem. Hvem som får dette tilbudet, besluttes av kommuneoverlege og smittesporingsteamet.