For å kunne holde åpent, er det krav til smittevernfaglig forsvarlig drift for visse virksomheter:

 • Virksomhet som drives i kjøpesentre og andre butikklokaler.
 • Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år.
 • Aktivitetshaller som tilbyr egenorganisert aktivitet for barn og unge under 20 år.
 • Fritidsklubber for barn og ungdom.
 • Tros- og livssynshus.
 • Biblioteker
 • Gallerier og annen utsalg av kunst.
 • Steder der det pågår aktiviteter for toppidretten og profesjonelle kulturaktører.
 • Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt på treningssentre og lignende steder.
 • For serveringssteder gjelder nasjonale krav til smittevernfaglig forsvarlig drift, jf. Covid-19-forskriften § 14a.

Med smittevernfaglig forsvarlig drift menes:

 • Virksomheten skal følge eventuelle bransjestandarder for smittevern.
 • Virksomheten skal ha egne skriftlige rutiner for god hygiene og godt renhold og sørge for at rutinene følges.
 • Virksomheten må tilrettelegge for at besøkende kan holde to meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller skole- eller barnehagekohort. På serveringssteder gjelder krav om en meter.
 • Tillatt antall besøkende i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet. Det skal om nødvendig gjennomføres vakthold for å sikre at kravet etterkommes.

Kommunedirektøren kan stenge virksomheter som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift, jf. smittevernloven § 4-1 tredje ledd.