Serveringssteder i Bærum

Serverings- og skjenkesteder kan holde åpent og servere alkohol, men må følge nasjonale regler. 

  • Virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meter avstand til personer i annen husstand. Virksomheten skal ha utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og sørge for at rutinene blir overholdt.
  • Serveringssteder kan ikke ha servering for private selskaper med flere enn 10 personer. 
  • Det skal være minst 1 meter mellom sitteplassene. Etter ankomst kan personer i samme husstand sette seg nærmere hverandre.
  • Serveringssteder med skjenkebevilling kan kun servere alkohol ved bordservering og til de som får servert mat. Det skal være sitteplasser til alle gjester. 
  • Serveringssteder med skjenkebevilling skal ikke slippe inn gjester eller servere alkohol etter klokken 22. Virksomheten skal tilse at alkohol ikke blir konsumert etter klokken 22.30.
  • Serveringssteder skal registrere kontaktopplysninger til gjester som samtykker til det. Opplysningene skal gjøre det mulig for kommunen å komme i kontakt med deg i en eventuell smittesporing. 
  • Se informasjon påHelsedirektoratets nettsider og på Helsenorge.no

Når må du ha på munnbind? 

Regler for munnbind i Bærum 

Smittevernfaglig forsvarlig drift for visse virksomheter 

Virksomheter som drives i kjøpesentre og andre butikklokaler, samt lokaler som holdes åpne i medhold av § 1 andre ledd i Bærums lokale forskrift, skal følge nasjonale regler for smittevernfaglig forsvarlig drift.

I tillegg skal virksomhetene: 

  • følge eventuelle bransjestandarder for smittevern,
  • ha skriftlige rutiner for god hygiene og godt renhold og sørge for at rutinene følges, 
  • organisere seg slik at besøkende og gjester som oppholder seg i virksomhetens lokaler kan holde 2 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller barnehage- eller skolekohort. Tillatt antall besøkende i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet. Det skal om nødvendig gjennomføres vakthold for å sikre at kravet etterkommes.