Serveringssteder i Bærum kan være åpne, men det er innført skjenkestopp. I tillegg skal:  

  • Gjester bruke munnbind når det ikke er mulig å holde en meter avstand til andre enn de du bor sammen med.
  • Ansatte bruke munnbind når det ikke er mulig å holde en meter avstand til besøkende, hvis det ikke er andre smitteverntiltak som visir, skillevegger og lignende.
  • Serveringssteder med skjenkebevilling skal ha et system for frivillig registrering av gjesters kontaktopplysninger. Dette gjelder selv om det er skjenkestopp.  

Kommunedirektøren kan stenge virksomheter som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf. smittevernloven § 4-1 tredje ledd.