Spørsmål og svar om russefeiring i Bærum per. 9. juni 2021:

Er det fremdeles lov til å møtes 15- 20 personer i en park, med én meters avstand? 

Det er lov å møtes og være sammen med venner. Russefeiring er derimot ikke lenger tillatt. Hvis 15-20 russ i russeklær sitter sammen i en park og drikker og fester, vil det klart være forbudt. Noen spør om det vil være forbudt hvis de samme 15-20 personene gjør det samme uten russeklær. Slike diskusjoner fjerner fokus fra det som er poenget med vedtaket.   

Er det lov til å fortsette med knuter og bruk av russedress? 

Sosiale sammenkomster som ledd i russefeiring er forbudt. Bruk av russedress er ikke forbudt. Russerelaterte aktiviteter som man kan gjøre alene eller sammen med en annen person er heller ikke forbudt. Om man kan fortsette med knuter, kommer dermed an på hva slags aktivitet det er snakk om.    

Hva skjer dersom man drar til andre kommuner for å feste der? 

Hver kommune har myndighet til å gi regler som gjelder innenfor kommunens grenser. Det kan derfor være ulike regler i ulike kommuner. Dere må selv sjekke hvilke regler som gjelder i den kommunen dere er i. For tiden gjelder forbud mot rulling (all bruk av/opphold i russekjøretøy) i Oslo og Bærum, men ikke i for eksempel Asker. 

Det avgjørende er ikke hvor bussen «hører hjemme» eller hvor man bor, men hvor aktiviteten skjer. Politiet kan altså ikke gi Bærumsruss bot for å rulle i en kommune der rulling ikke er forbudt.   

Kan feiringen fortsette hvis det blir forbudt å ta med andre (yngre eller eldre) personer som ikke er russ på bussen? 

Før russefeiringen startet ble det diskutert om man skulle lage regler som begrenset eller stilte krav til rulling. Konklusjonen var at det ble gitt konkrete anbefalinger om rulling. I dialog med russen ble det sterkt oppfordret til blant annet testing, og at man ikke skulle ha med andre enn egne 'bussmedlemmer' på rulling. Erfaringen tilsier at slike krav ikke har vært tilstrekkelige til å unngå utbrudd.    

Er det mulig å fortsette russetiden på et senere tidspunkt? 

Vedtaket om stenging av russeaktiviteter gjelder til og med onsdag 16. juni. Da vil det bli vurdert om forbudene skal opprettholdes, helt eller delvis. Dette avhenger av om kommunen frem til da får god nok oversikt, og kontroll over, det vi tror kan være et større smitteutbrudd. Hvis forbudene oppheves, vil det være mulig å gjenoppta russefeiring.  

Er det slik at smitten kommer fra andre enn russen selv? 

Kommunen antar at de første ble smittet av andre russ på et russetreff i Asker, og har gode holdepunkter for at mange av de andre smittede har blitt smittet under rulling. Kommunen vet også at enkelte russ har blitt smittet på russebusser i andre kommuner. Det er svært lite smitte i Bærum og sannsynligheten for at russen er smittet andre steder er derfor liten, men kan aldri helt utelukkes.