Når må du bruke munnbind?

Det viktigste for å hindre smitte er å holde avstand til andre – minst en meter og gjerne to meter. Selv om du bruker munnbind må du holde avstand. Når du ikke kan holde en meters avstand til personer du ikke bor sammen med, skal du bruke munnbind:

  • på kollektivtransport, ved på- og avstigning, og innendørs på stasjonsområder.
  • på butikker og kjøpesentre
  • på serverings- og skjenkesteder
  • i lokaler for kulturaktiviteter, sportsaktiviteter og fritidsaktiviteter
  • i tros- og livssynshus.

Ansatte på disse stedene må også bruke munnbind, hvis det ikke er iverksatt andre smitteverntiltak som visir, skillevegger og lignende.

I taxi og under kjøreopplæring skal både sjåfør og passasjerer alltid bruke munnbind uavhengig av avstand.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke:

  • Barn under 12 år og personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
  • Under trening eller fysisk aktivitet.
  • Ved kortvarige passeringer av andre.