Når må du bruke munnbind?

Det viktigste for å hindre smitte er å holde avstand til andre – minst 1 meter og gjerne 2 meter. Selv om du bruker munnbind må du holde avstand.

Når du ikke kan holde avstand til personer du ikke bor sammen med, utover kortvarige passeringer, skal du bruke munnbind:

  • På kollektivtransport og på innendørs stasjonsområder.
  • I butikker og lokaler der tjenesteyting skjer, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.
  • Plikten til å bruke munnbind gjelder for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand til besøkende - med mindre det er iverksatt andre smitteverntiltak som visir, skillevegger eller lignende. 

Sjåfør og passasjerer i taxi skal bruke munnbind under hele turen, uavhengig av avstand. Det samme gjelder sjåfør og elev ved kjøreopplæring, samt sjåfør og passasjerer i bil som brukes i skoletransport eller transport av brukere i forbindelse med kommunal tjenesteyting. 

I Bærum anbefales foreldre å ha på munnbind når de leverer og henter barn i barnehage, SFO og skole.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke:

  • Barn under 12 år og personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
  • Under trening eller fysisk aktivitet.