Hva er stengt?

Offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur, underholdning eller fritidsaktiviteter må holde stengt. Det omfatter:

 • treningssentre og lignende steder
 • museer
 • kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder
 • bingohaller, bowlinghaller, spillehaller, lekeland og tilsvarende steder
 • svømmehaller, spaanlegg og hotellbasseng. Unntak er:
 1. skolesvømming, svømmekurs og svømmetrening for barn og unge under 20 år og svømming for profesjonelle utøvere
 2. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør. Fra 7. desember: nødvendig helsehjelp i form av habilitering, rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt og gjennomføres av helsepersonell, fysioterapeut eller tilsvarende. 
 3. annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.

Hva kan holde åpent?

 • Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år. Fra 7. desember: Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte fritidsaktiviteter for barn under 13 år
 • Aktivitetshaller som tilbyr egenorganisert aktivitet for barn og unge under 20 år. Fra 7. desember: Aktivitetshaller som tilbyr egenorganisert aktivitet for barn under 13 år. 
 • Tros- og livssynshus.
 • Fritidsklubber for barn og ungdom. Fra 7. desember: Fritidsklubber for barn under 13 år og/eller særlig sårbare grupper.
 • Biblioteker
 • Gallerier og annen utsalg av kunst.
 • Steder der det pågår aktiviteter for toppidretten og profesjonelle kulturaktører.
 • Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt på treningssentre og lignende steder. Fra 7. desember: Nødvendig helsehjelp i form av habilitering, rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt på treningssentre og lignende steder.
 • Fra 7. desember: Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte aktiviteter for personer med funksjonsnedsettelse eller andre særlig sårbare grupper. Det skal ikke pågå aktiviteter for andre på slike steder.