Barn og unge under 20 år

I Bærum kan barn og unge under 20 år delta på organiserte trenings- og fritidsaktivitet inne og ute. Det er ikke lov med andre eller flere deltakere enn de som vanligvis deltar, og det er ikke lov å gjennomføre aktiviteten på et annet sted enn der den vanligvis gjennomføres.

Idrettsarrangementer som kamper, cuper, stevner, turneringer og lignende er forbudt. Det er unntak for toppidretten. 

Fra 20 år og eldre 

Organiserte trenings- og fritidsaktiviteter utendørs kan gjennomføres for voksne, dersom det er mulig å holde minst 1 meter avstand. Det kan også innendørs idrett som utøves individuelt og hvor det holdes minst 2 meters avstand mellom deltakerne. Se også spørsmål og svar om trening for voksne.

Det er lov med PT-timer innendørs og utendørs. 

Voksne med funksjonsnedsettelser og andre særlige sårbare grupper kan delta på organiserte aktiviteter inne og ute.

Treningssentre og svømmehaller

Treningssentre kan holde åpent for alle som bor i Bærum. Sentrene må ha systemer som garanterer for at det alltid er mulig å holde minimum 2 meters avstand i lokalene. Det bør vurderes om garderober og dusjer skal holdes stengt. Det er lov med PT-timer innendørs og utendørs. Se også nasjonal veileder for idrett.

Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende kan holde åpent for følgende aktiviteter:

 • Skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for barn og unge under 20 år, samt for profesjonelle toppidrettsutøvere (omfatter vanntilvenning og lignende opplegg for spedbarn og små barn). 
 • Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
 • Annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.

Det er egne regler for toppidretten.

Hvilke steder kan holde åpent?

Når nasjonale regler tillater det, kan følgene steder holde åpent i Bærum: 

 • Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år, samt idrett som utøves individuelt og hvor det holdes minst 2 meters avstand mellom deltakerne. Det skal ikke pågå fritidsaktiviteter for andre på slike steder.
 • Aktivitetshaller som tilbyr egenorganisert aktivitet for barn og unge under 20 år.
 • Fritidsklubber for barn og ungdom.
 • Tros- og livssynshus. Se mer informasjon.
 • Biblioteker.
 • Museer, samt gallerier og annen utsalg av kunst.
 • Treningssentre. Det skal kun være åpent for personer som bor i Bærum kommune. 
 • Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte aktiviteter for personer med funksjonsnedsettelse eller andre særlig sårbare grupper. Det skal ikke pågå aktiviteter for andre på slike steder.
 • Steder der det pågår organisert trening, øvelser og andre aktiviteter for toppidretten og profesjonelle kulturaktører.

Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende kan holde åpent for følgende aktiviteter:

 • Skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for barn og unge under 20 år og organisert svømmetrening for toppidrettsutøvere. (Omfatter vanntilvenning og lignende opplegg for spedbarn og små barn). 
 • Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
 • Annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.