Fra 26. januar kan testing erstatte smittekarantene. Les mer her: Pressemelding fra regjeringen - testing erstatter smittekarantene for nærkontakter.

Nasjonale regler 

Daglig testing eller smittekarantene 

Fra 26. januar kan daglig testing erstatte smittekarantene for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære til en smittet. Dette gjelder uavhengig av vaksinestatus. Se reglene for daglig testing her. 

Isolasjon

Alle som tester positivt på covid-19 skal i isolasjon i minst 6 døgn. Se hvilke regler som gjelder for isolasjon her.

Reise

Når du reiser til Norge, må du som hovedregel:

Se mer om reise her. Du kan se hvilke regler som gjelder i din situasjon her.

Arrangementer

På arrangementer skal regler for gjennomføring, antallsbegrensninger og avstand følges. Se mer om reglene ved arrangementer her.

Serveringssteder

Serveringssteder skal sørge for at gjester kan holde 1 meters avstand og må stenge alkoholserveringen klokken 23.00. Se mer om reglene for serveringssteder her.

Munnbind

Det er påbudt å bruke munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikker og i andre situasjoner der du ikke kan holde avstand. Se mer om munnbind her

Arbeidsplasser og hjemmekontor

Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte kan jobbe hjemmefra, når det er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen. Se mer om arbeid og hjemmekontor

Nasjonale anbefalinger

Testing ved symptomer

Alle bør teste seg og holde seg hjemme dersom en får symptomer på korona. Se mer om testing og symptomer her.

Avstand

Hold minst én meter avstand til de du ikke bor sammen med. Du bør unngå klemming og håndhilsning. Finn andre måter å hilse på, for eksempel kan du ta hånden til hjertet. Se mer om smitte og smittevern her.

Begrens antall nærkontakter

Alle bør redusere antallet nærkontakter. Det betyr ikke at du skal ha sosial isolasjon, men det er viktig at vi alle er bevisste på hvor mange man møter.

Vaksinering

Alle over 16 år anbefales å ta koronavaksine. Anbefalingen henger først og fremst sammen med risikoen for alvorlig sykdomsforløp dersom du får korona. Det tilbys også vaksine til barn mellom 5 og 16 år. Se mer om vaksinering i Bærum her.

Risikogrupper og uvaksinerte

Alle som er i en risikogruppe eller som ikke har tatt koronavaksine bør skjerme seg. Det betyr ikke at du skal ha sosial isolasjon, men det er viktig å være bevisst på å følge smittevernrådene. Se mer om risikogrupper her.

Arrangementer og sosiale sammenkomster

Det er anbefalt å ikke ha mer enn 10 gjester hjemme og holde minst 1 meters avstand til andre enn dem du bor sammen med. Se mer om sosiale sammenkomster her.

  • På arrangementer skal regler og anbefalinger for gjennomføring, antallsbegrensninger og avstand følges. Se mer om arrangementer her.
  • Se egne regler og anbefalinger for barn og unge her

Organisert idretts- og fritidsaktivitet

Idretts- og fritidsaktiviteter kan gjennomføres, men anbefalingene bør følges.

Gult nivå i barnehager og grunnskole 

Kommuneoverlegen besluttet 14. januar at barnehage og grunnskole i Bærum skal drives på gult nivå. Videregående skoler er på grønt nivå. Se mer om skoler og barnehager i Bærum her

Les mer om   høyere utdanning her