Bærum kommune er for tiden underlagt statlig bestemte, forsterkede smitteverntiltak gjennom covid-19-forskriften kapittel 5B. Det er i tillegg vedtatt enkelte lokale regler. Både statlig bestemte og lokale regler endres jevnlig i takt med hva som er nødvendig ut fra smittesituasjonen. Når statlige og lokale regler er ulike, er det alltid den strengeste regelen som gjelder.

Tiltakene i kapittel 5B har vart fra 26. april og regjeringen har foreløpig bestemt at de skal vare frem til og med 21. mai.

Privatliv  

Alle bør begrense sosial kontakt. Nasjonale myndigheter og Bærum kommune anbefaler at man møtes utendørs, og at man ikke har besøk av flere enn 5 gjester.

Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer ut over nødvendige kontakter i jobbsammenheng, husstandsmedlemmer og barnehage- og skolekohorter.

I Bærum er det forbudt å ha private samlinger i hjem, hager og lignende med flere enn 10 personer til stede. Avstandsreglene må følges.

Personer som tilhører følgende grupper regnes ikke med i det totale antall personer som kan være til stede:

 1. Personer som er fullvaksinert
 2. Personer som har fått én vaksinedose, det har gått 3 til 15 uker fra de fikk dosen og de har oppholdt seg i Norge de siste 10 dagene.
 3. Personer som har gjennomgått Covid-19-sykdom i løpet av de siste 6 månedene.

Forbudet gjelder ikke sammenkomster der alle er fra samme husstand. 

Barn i samme barnehage- eller barneskolekohort kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere. Det er likevel ikke lov å ha barnebursdag i leide eller lånte lokaler, da det anses som et arrangement. Det er for tiden ikke tillatt å gjennomføre arrangementer. 

Butikker, serveringssteder og andre virksomheter

Alle butikker kan holde åpent. Det er krav om at virksomheten tilrettelegger for at kunder kan  holde 2 meter avstand til andre kunder man ikke bor sammen med, både i butikklokaler og i fellesområder i kjøpesentre.

Kjøpesentrene har innført tiltak som blant annet begrenser antall kunder i senteret. Hvis du oppsøker kjøpesenter, anbefaler Bærum kommune at du unngår tidsrom hvor det vanligvis er mange som handler, passer på å holde avstand til andre og gjør oppholdet så kort som mulig.  

En-til-en tjenester, som frisører, mv. kan holde åpent. Også for disse er det krav om at virksomheten tilrettelegger for at kunder kan holde 2 meter avstand til andre kunder man ikke bor sammen med.

Serveringssteder i Bærum kommune kan holde åpent. Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift følger av den statlige Covid-19-forskriften § 14a. Det er blant annet krav om at serveringsstedet skal sørge for at alle kan holde minst 1 meters avstand til alle de ikke bor sammen med. Det er for tiden ikke lov å skjenke alkohol. Dette følger av statlig bestemte regler som gjelder for Bærum.

Les FHIs råd til næringer.

Idretts- og fritidsaktiviteter  

Organiserte fritidsaktiviteter er tillatt for barn og unge under 20 år, både inne og ute. Alle kan delta i organiserte aktiviteter i Bærum, uavhengig av bostedskommune.  

Det er ikke tillatt med innendørs fritidsaktiviteter for voksne (20 år og eldre). Organiserte fritidsaktiviteter for voksne i regi av idrettslag, foreninger og klubber er tillatt utendørs. Også egenorganiserte aktiviteter, altså at venner og bekjente møtes for å drive med en aktivitet i egen regi, er tillatt. 

Det er tillatt med organisert innendørs trening for toppidrettsutøvere. Gruppen av utøvere som unntaket gjelder for, defineres av Norges Idrettsforbund.

Det er ingen forskriftsregler om gruppestørrelser ved gjennomføring av organiserte fritidsaktiviteter, men både idretten og deler av kulturlivet har egne veiledere for smittevern som gir anbefalinger.

Treningssentre 

Treningssentre skal holde stengt, med unntak av følgende tilbud som kan holdes åpne:

 • Rehabilitering/opptrening – enten som egentrening, individuell trening med PT eller trening i mindre grupper med arrangør. Kunder som skal benytte slike tilbud må kunne fremvise legeerklæring som dokumenterer behovet.
 • Individuell trening og behandling som det kan bestilles time til – for eksempel trening med PT. Slike tilbud kan holdes åpne for alle kunder, men unntaket gjelder kun for tilbud som sentrene normalt har hatt også utenom nedstenging. Det er ikke tillatt å åpne for egentrening med timebestilling.
 • Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt en endring i covid-19-forskriften §17a: Fra 13. mai kan treningssentre ha utendørs gruppetrening for de som er bosatt i kommunen. For aktører som ikke er treningssentre, men som ønsker å tilby lignende tilbud, er det fremdeles uavklart om dette er tillatt eller ikke. Spørsmålet er til vurdering hos Helsedirektoratet.

Treningssentre kan ikke ha andre tilbud enn disse.

Arrangementer 

Det er for tiden ikke tillatt å gjennomføre arrangementer, det vil si planlagte sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler eller arealer. Forbudet gjelder både inne og ute.

Følgende arrangementer kan likevel gjennomføres:

 • Seremonier ved begravelser og bisettelser, herunder seremonier ved grav, med inntil 50 personer til stede. Minnestunder etter begravelse kan for tiden ikke gjennomføres i leide eller lånte lokaler (men kan gjennomføres i private hjem med inntil 10 personer til stede). 
 • Seremonier ved vielse, dåp, konfirmasjon og tilsvarende, med inntil 20 personer til stede. 
 • Produksjon av arrangement for digital fremvisning, med inntil 5 personer samt nødvendig produksjonspersonell til stede.
 • Utendørs treningskamper og seriekamper i fotballens to øverste divisjoner for kvinner og menn, uten tilskuere til stede.
 • Serie- og NM-finale i topphåndballen for kvinner, opp- og nedrykkskvalifiseringsspill til REMA 1000-ligaen for menn, samt nødvendige treningskamper som forberedelse til dette, uten publikum til stede.
 • Midlertidige utendørsmarkeder.
 • Religiøse seremonier og samlinger i tros- og livssynshus forbindelse med feiring av Eid i perioden til og med 14. mai 2021. Ved gjennomføring av slike arrangementer skal det ikke være flere enn 20 personer til stede. Arrangøren skal tilrettelegge for at alle inne i lokalet kan holde 2 meters avstand, og at alle utenfor inngangspartier og lignende kan holde 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller skole- eller barnehagekohort.

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt

 • Treningssentre. Se unntak lenger opp på siden.  
 • Svømmebassenger og lignende. Det er noen unntak, blant annet for skolesvømming, svømmekurs og svømmetrening for barn og unge, toppidrettsutøvere og rehabilitering/opptrening.
 • Bingohaller, lekeland, bowling og lignende.
 • Museer.
 • Kino, teater, konserthus og lignende.
 • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs, som for eksempel idrettshaller og lignende. Slike steder kan likevel holde åpent for organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år og organisert trening for toppidrettsutøvere.

Munnbind 

Når det ikke er mulig å holde minst 1 meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. 

Sjåfør og passasjerer i taxi skal bruke munnbind under hele turen, uavhengig av avstand. 

Plikten til å bruke munnbind gjelder også for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger. 

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. 

Foreldre i Bærum oppfordres til å ha på munnbind når de leverer og henter barn i barnehage, SFO og skole. 

Avstand

Å holde god avstand til andre er det beste tiltaket for å unngå smitte. Det anbefales så langt som mulig å holde 2 meters avstand til de du ikke bor sammen med. Du bør i hvert fall holde 2 meters avstand i møte med personer i risikogrupper, og i situasjoner der smitterisikoen antas å være høyere (for eksempel ved fysisk aktivitet med høy intensitet eller synging). 

Butikker og lignende virksomheter skal tilrettelegge for at kunder kan holde 2 meter avstand til andre kunder man ikke bor sammen med, både i butikklokaler og i fellesområder i kjøpesentre. Serveringssteder skal tilrettelegge for at gjester kan holde 1 meter avstand til ansatte og andre gjester man ikke bor sammen med.

Arbeidsplasser 

Det er påbud om hjemmekontor for alle som kan.

Alle arbeidsgivere i Bærum skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgiver skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte. Det er i utgangspunktet arbeidsgiver som avgjør hva som er praktisk mulig i den enkelte virksomhet.

Det er vedtatt en egen lokal forskrift med skjerpede smittevernkrav på byggeplasser i Bærum.

Reiser  

Alle bør unngå reiser som ikke er nødvendige. Reise til arbeid må anses som nødvendig. For de aller fleste vil det likevel gjelde krav om hjemmekontor.

Det er lov å dra til fritidsbolig, men du bør bare dra sammen med personer i egen husstand og du bør ikke ta imot besøk. Gjør helst alle innkjøp i egen kommune før avreise, og ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Sjekk hvilke råd og regler som gjelder for hyttekommunen, og følg dem.  

Reiser til utlandet frarådes. Personer som returnerer til Norge etter unødvendige utenlandsreiser må tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell. Opphold på karantenehotell vil koste 500 kroner per natt for privatpersoner over 18 år og arbeids- eller oppdragsgivere. Barn mellom 10 og 18 år har en egenandel på 250 kr per natt, og barn under 10 år er unntatt egenandel når de bor sammen med foresatte. 

Testing og oppfølging av nærkontakter og husstandsmedlemmer 

Personer som er i smittekarantene anbefales å teste seg på dag 7-10 i karantenetiden.

Nærkontaktene som er knyttet til et utbrudd av det muterte koronaviruset, testes med PCR-test både ved inngang til karantenen (med en gang de er definert som nærkontakt) og utgang av karantenen (tidligst dag 7).

Husstandsmedlemmer av nærkontakter bør være i karantene frem til første PCR-test foreligger for nærkontakten. Dette gjelder i utbrudd tilknytning til den engelske virusvarianten.

Råd for vaksinerte

Er du vaksinert, må du følge de samme rådene og reglene som resten av befolkningen, med noen unntak.

Les mer på Helsenorge.

Universiteter og høyskoler  

Se reglene for universiteter og høyskoler.