Bærum kommune er fra 16. mars underlagt smittevernsregler fra nasjonale myndigheter. Lørdag 10, april besluttet regjeringen og videreføre reglene  til og med søndag 25. april. 

På denne siden har vi samlet hvilke regler som gjelder i Bærum.

Privatliv

Det anbefales å begrense sosiale kontakter mest mulig og unngå besøk hjemme. Det er noen unntak:

 • Nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase.
 • Aleneboende kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner eller én fast husstand.
 • Barn kan både få besøk fra egen barnehage- eller barneskolekohort og ha én til to faste venner.
 • Unge kan ha besøk av eller være på besøk hos én til to faste venner. 

I Bærum er det uansett forbudt å ha private samlinger i hjem, hager eller lignende, med flere enn 10 personer til stede samtidig.

Avstand

Du bør holde 2 meter avstand til andre personer. Unntak er personer i egen husstand, og barn i egen barnehage- eller barneskolekohort.

Barnehager og skoler

 • Rødt tiltaksnivå i barnehager og skoler.

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller barn. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

 • Forbudet gjelder ikke for organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år som gjennomføres utendørs, så lenge dette skjer i grupper på inntil 10 personer og alle deltakerne kommer fra samme kommune. Det er en sterk anbefaling om at alle holder en avstand på minst 2 meter under hele treningen. På grunn av høyt smittenivå blant barn og unge bes idrettslagene vurdere grundig om det er mulig å gjennomføre treningen nå på en måte som ivaretar nødvendige hensyn til smittevern. Avstand under hele treningen på 2 meter bør sikres. Spesielt yngre barn vil i liten grad klare å ivareta avstand på 2 meter, og da bør ikke treningen gjennomføres i denne perioden.

 • Forbudet gjelder ikke for personer med rusproblemer eller alvorlig psykisk sykdom, så lenge aktiviteten gjennomføres utendørs, og i grupper på inntil 5 personer. Alle deltakerne må være fra samme kommune.

Arrangementer

 • Det er ikke lov med arrangementer utenfor hjemmet, både inne og ute. Det er unntak for begravelser, bisettelser, vielser og dåp. Det kan være inntil 30 personer til stede i begravelser og bisettelser når alle har faste, tilviste sitteplasser. Ved vielser kan brudeparet, vigsler og to vitner være til stede. Ved dåp kan barnet, foreldrene, prest og inntil to faddere være til stede.
 • Der er tillatt med digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell.

Butikker og tjenester

 • Alle butikker og varehus skal være stengt, med noen unntak. Se hele listen på regjeringens nettsider.
 • Butikker og varehus kan holde åpent for henting av forhåndsbetalte bestilte varer, når det er etablert smittevernfaglig forsvarlige løsninger for utlevering av varene. Det er ikke lov til å arrangere private visninger for kunder i butikk.
 • Det anbefales ikke å dra til åpne kjøpesentre eller varehus i nabokommuner.

Restauranter, kafeer, barer og hoteller

 • Serveringssteder skal holde stengt, men det er tillatt med take-away.
 • Det er innført skjenestopp.
 • Serveringssteder på hoteller kan servere mat til overnattende gjester.

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt

 • Treningssentre
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende.
 • Tros- og livssynshus, med unntak ved begravelser, bisettelser, vielser og ved samtaler mellom representant for tros- og livssynsamfunn og enkeltpersoner.
 • Biblioteker
 • Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.
 • Museer
 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
 • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

Arbeidsplasser

 • Påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Reise til arbeid må anses som en strengt nødvendig reise, men det er krav om hjemmekontor for de som har mulighet for dette. 
 • Bærum kommune har en egen forskrift med krav om smittevernfaglig forsvarlig drift av byggeplasser. Les mer her.

Plikt til å bruke munnbind

Anbefalingen er å holde minst to meters avstand til andre. Reglene er:

 • Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.
 • Sjåfør og passasjerer i taxi skal bruke munnbind under hele turen, uavhengig av avstand.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder også for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger og lignende i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
 • Foreldre i Bærum oppfordres til å ha på munnbind når de leverer og henter barn i barnehage, SFO og skole.

Reiser

 • Unngå unødvendige reiser innenlands. Reise til arbeid må anses som nødvendig. For de aller fleste vil det likevel gjelde krav om hjemmekontor.
 • Reiser til utlandet frarådes. Personer som returnerer til Norge etter unødvendige utenlandsreiser må tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell. Dette trer i kraft fra midnatt, natt til mandag 29. mars. Opphold på karantenehotell vil koste 500 kroner per natt for privatpersoner over 18 år og arbeids- eller oppdragsgivere. Barn mellom 10 og 18 år har en egenandel på 250 kr per natt, og barn under 10 år er unntatt egenandel når de bor sammen med foresatte.

Testing og oppfølging av nærkontakter og husstandsmedlemmer

 • Personer som er i smittekarantene anbefales å teste seg på dag 7-10 i karantenetiden.
 • Nærkontaktene som er knyttet til et utbrudd av det muterte koronaviruset, testes med PCR-test både ved inngang til karantenen (med en gang de er definert som nærkontakt) og utgang av karantenen (tidligst dag 7).
 • Husstandsmedlemmer av nærkontakter bør være i karantene frem til første PCR-test foreligger for nærkontakten. Dette gjelder i utbrudd tilknytning til den engelske virusvarianten.