Hold 1 meter avstand. Hold hendende rene. Hold deg hjemme hvis du er syk.

Fra 16. juni gjelder nasjonale råd og regler i Bærum. På denne siden får du oversikt over råd og regler som gjelder i Bærum. Fullstendig oversikt finner du på Helsenorge.no

Hold 1 meter avstand. Hold hendende rene. Hold deg hjemme hvis du er syk.

Sosial kontakt

Alle bør begrense sosial fysisk kontakt i størst mulig grad. Du bør ikke ha besøk av flere enn 20 gjester. Dette gjelder både innendørs og utendørs i eget hus, hytte eller hage.

Man bør uansett ikke være flere enn at man kan holde 1 meter avstand. Det oppfordres til å møtes utendørs.

Beskyttede personer kan ha mer sosial nærkontakt med andre, og regnes ikke inn i antall gjester du kan ha på besøk.

Se definisjon på beskyttede personer.

Se mer informasjon om besøk i privat hjem.

Arrangementer 

Alle som skal ha et arrangement må sette seg inn i reglene for gjennomføring av arrangementer, og sørge for at de blir fulgt. Det anbefales at arrangementer med deltakere fra forskjellige kommuner utsettes.

Livssynssamlinger og sermonier defineres som arrangementer i nasjonal forskrift, og de må følge reglene for arrangementer. 

Følgende antallsbegrensinger gjelder for arrangementer:

 • Fra 20. juni kl. 12: Private arrangementer: Inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler, inne og ute.

 • Fra 20. juni kl. 12: Offentlige arrangementer

  Uten test eller koronasertifikat

  Innendørs

  Utendørs

  Faste tilviste plasser

  Inntil 1000 personer (500 x 2 kohorter)

  Inntil 2000 personer (500 x 4 kohorter)

  Uten faste plasser

  Inntil 400 personer (200 x 2 kohorter)

  Inntil 800 personer (200 x 4 kohorter)

  Med test eller koronasertifikat

   

   

  Faste tilviste plasser

  50 % kapasitet opp til maks 2500 personer (500 x 5 kohorter)

   50 % kapasitet opp til maks 5000 personer (500 x 10 kohorter)

  Uten faste plasser

  50 % kapasitet opp til maks 1000 personer (500 x 2 kohorter)

  50 % kapasitet opp til maks 2000 personer (500 x 4 kohorter)

Se mer informasjon om arrangementer og sammenkomster.

Skoleavslutninger

Helsedirektoratet har sagt følgende som skoleavslutninger og andre tilstelninger i skole og barnehage:

Skole- og barnehageavslutninger pleier tradisjonelt å være en familietilstelning. Fra barnehage til videregående er det et stort spenn og det vil være forskjellig hvordan man ønsker å gjennomføre disse markeringene.

Avslutninger for barnehageavdelingen eller skoleklassen regnes normalt som en privat sammenkomst på offentlig sted. Hele kohorten / klassen / avdelingen, inkludert lærer / ansatte som normalt er sammen med dem, kan likevel samles. I tillegg kan det være med så mange voksne som nødvendig for å gjennomføre avslutningen. For de minste barna, kan det være nødvendig å ha med en voksen per barn. Hvis det er en stor avdeling eller klasse, kan man vurdere å dele seg i to grupper med avslutning til forskjellig tid eller sted (for eksempel hvert sitt klasserom, hvert sitt sted utendørs m.v.).

Lærer eller foresatte kan være arrangør og bør sette seg inn i gjeldende råd for arrangementer. Det kan være strengere regler lokalt, og det er viktig å sjekke hva som gjelder i den enkelte kommune.

Råd for skole- og barnehageavslutninger for barn og ungdom

 • Må følge nasjonale og eventuelle lokale bestemmelser.
 • Tilstelningen bør gjennomføres utendørs der det er mulig.
 • Barn fra samme kohort i barnehage eller barneskole kan omgås uten avstandsregler. Foresatte og andre (som ikke er fra samme husstand) må kunne holde minst én meters avstand.
 • Unngå trengsel, for eksempel ved matservering, arrangering av leker etc.
 • Sørg for mulighet for god håndhygiene og godt renhold, med fokus på steder der mange berører de samme gjenstandene, for eksempel matservering og toaletter.

Vitnemålsavslutninger for 10. trinn eller 3. trinn på videregående skole, samt utdeling av fag- og svennebrev, kan sammenlignes med et kulturarrangement der publikum (foreldre) sitter på faste, tilviste plasser. Hvis skolen er arrangør, kan slike seremonier gjennomføres i trygge rammer på lik linje med kulturarrangement. I slike tilfeller er det kun selve vitnemålsutdelingen som regnes som arrangement. Samlinger etter seremonien regnes som privat sammenkomst på offentlig sted, som beskrevet over.

Råd for vitnemålsutdelinger på 10.trinn eller 3.året på VGS, samt utdeling av fag- og svennebrev

 • Vi anbefaler at skolen er ansvarlig arrangør for arrangementet.
 • Publikum sitter på faste, tilviste plasser med tilstrekkelig avstand (minst 1 meter).
 • Publikum deltar som tilskuere og er ikke aktive i selve arrangementet.
 • Unngå at det oppstår trengsel ved oppstart og avslutning.
 • For øvrig gjelder de vanlige smittevernanbefalingene for arrangement.

Russefeiring

Russen bør fortsatt unngå rulling med mange russ og bør holde seg til en fast, mindre gruppe i resten av russetiden. Større sammenkomster der mange russ møtes, der krav til avstand ikke overholdes, bør helt klart unngås. Hvis russen ikke overholder disse regler kan det raskt oppstå kraftig smitte i russemiljøet. Det kan igjen bli aktuelt å forby rulling og sammenkomster.

Serveringssteder

Fra 20. juni kl. 12: Skjenkestoppen oppheves, men det er innslippsstopp fra kl. 24:00. Fortsatt krav om registrering, bordservering av alkohol, redusert antall gjester, sitteplasser til alle gjester og avstand. 

Se covid-19-forskriften for regelverket.

Mer informasjon om serveringssteder.

Fritidsaktiviteter og idretts- og kulturarrangementer

Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs.

Unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand der det er nødvendig for å utøve aktiviteten (både utendørs og innendørs). Dette åpner for trening i kontaktidrett for voksne.

For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs. 

 • Fra 20. juni kl. 12: Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand.
 • Fra 20. juni kl. 12: Voksne i breddeidretten får unntak fra 1-metersregelen ved deltakelse på idrettsarrangementer som kamper og stevner innen regionen/kretsen, Dette gjelder både utendørs og innendørs. 
 • Fra 20. juni kl. 12: Voksne dansere, musikere og scenekunstnere som ikke er profesjonelle kunstnere får unntak fra 1-metersregelen på både utendørs og innendørs kulturarrangementer, dersom de ellers trener eller øver sammen. 
 • Toppidrett kan utøves som normalt. Det betyr at seriespill kan gjennomføres utendørs og innendørs. 

Treningssentre i Bærum kan holde åpent for alle, uavhengig av bosted. Den nasjonale covid-19-forskriften har ingen krav til bosted i forbindelse med trening på treningssenter. 

Sommer- og aktivitetsleir 

 • Antall deltakere på sommerleir, aktivitetsleirer og andre fritidstilbud, som samler mange personer og varer over flere dager, anbefales begrenset inntil 300, og det anbefales at man deler deltakerne inn i grupper med omtrent 40 personer.
 • Det er ikke et krav om å holde 1 meters avstand, men de generelle anbefalingene om avstand og god håndhygiene gjelder også på leir, både for voksne og barn.
 • Når det skjer aktiviteter på leiren som ikke kan gjennomføres uten å være nærmere enn 1 meter, gjelder ikke anbefalingen om å holde avstand.

Reiser innenlands

Reiser innenlands kan gjennomføres, med smitteverntiltak både på reisen og underveis i oppholdet.

Se mer om reiser innenlands her.

Reiser utenlands

Utenriksdepartementet (UD) fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige. 

Se informasjon om innreise til Norge.

Registreringsskjema for innreisende til Norge

Alle som ankommer Norge, også dersom du er norsk statsborger, skal fylle ut et registreringsskjema for innreisende. Skjemaet er digitalt og skal fylles ut før du ankommer Norge.

Se mer om innreiseregistreringsskjema her.

Krav om attest på negativ koronatest ved ankomst til Norge

Reiser du til Norge fra et land med karanteneplikt må du ved innreisen vise dokumentasjon på negativ koronatest. Testen må være tatt innen 24 timer før innreise. 

Krav om koronatest ved ankomst til Norge

Dersom du i løpet av de siste 10 døgn har vært i et land eller område med karanteneplikt skal du ta en koronatest når du ankommer Norge. Testen må tas på flyplassen eller ved grensepasseringen. 

Reisekarantene

Ankommer du Norge fra et land eller område i EØS/Sveits som er definert som rødt, eller et land utenfor EØS/Sveits, skal du i reisekarantene i 10 døgn. Det er påbudt å bruke munnbind på vei til karantenested.

Se regler om reisekarantene her.

Karantenehotell

Personer som ankommer Norge fra land med høyt smittetrykk eller utenfor EØS, Sveits og Storbritannia skal gjennomføre reisekarantenen på karantenehotell. 

Bærum kommune kan ikke gi fritak fra karantenehotell. Du må kontakte nasjonale myndigheter. Du kan ikke selv velge hvilket karantenehotell du skal være på. Du vil bli henvist til et karantenehotell med kapasitet innenfor en rimelig avstand fra ankomststedet.

Se mer informasjon om karantenehotell.

Karantene og isolasjon 

Se informasjon om karantene og isolasjon.

Munnbind

Det er ikke påbudt med munnbind i Bærum, men Bærum kommune anbefaler å bruke munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand til personer du ikke bor sammen med (utover kortvarige passeringer). 

Arbeidsplasser og hjemmekontor

Det åpnes for økt tilstedeværelse på arbeidsplassen. Arbeidsgiver vurderer i større grad om hjemmekontor er nødvendig i lys av den lokale smitterisikoen. For medarbeidere i Bærum kommune vil det være gradvis gjenåpning  fra 23. august.

Se råd til arbeidsplasser på FHI sine nettsider.