Hold 1 meter avstand. Hold hendende rene. Hold deg hjemme hvis du er syk.

Fra 16. juni gjelder nasjonale råd og regler i Bærum. På denne siden får du oversikt over råd og regler som gjelder i Bærum. Fullstendig oversikt finner du på Helsenorge.no

Sosial kontakt

Alle bør begrense sosial fysisk kontakt i størst mulig grad. Du bør ikke ha besøk av flere enn 20 gjester. Dette gjelder både innendørs og utendørs i eget hus, hytte eller hage.

Man bør uansett ikke være flere enn at man kan holde 1 meter avstand. Det oppfordres til å møtes utendørs.

Beskyttede personer kan ha mer sosial nærkontakt med andre, og regnes ikke inn i antall gjester du kan ha på besøk.

Se definisjon på beskyttede personer.

Se mer informasjon om besøk i privat hjem.

Arrangementer 

Alle som skal ha et arrangement må sette seg inn i reglene for gjennomføring av arrangementer, og sørge for at de blir fulgt. Det anbefales at arrangementer med deltakere fra forskjellige kommuner utsettes.

Livssynssamlinger og sermonier defineres som arrangementer i nasjonal forskrift, og de må følge reglene for arrangementer. 

Antallsbegrensinger for arrangementer:

  • Private arrangementer: Inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler, inne og ute.

  • Offentlige arrangementer: 

 

Uten test eller koronasertifikat

Innendørs

Utendørs

Faste tilviste plasser

Inntil 1000 personer (500 x 2 kohorter)

Inntil 2000 personer (500 x 4 kohorter)

Uten faste plasser

Inntil 400 personer (200 x 2 kohorter)

Inntil 800 personer (200 x 4 kohorter)

Med test eller koronasertifikat

 

 

Faste tilviste plasser

50 % kapasitet opp til maks 2500 personer (500 x 5 kohorter)

Fra 8. juli: maks 3 000 personer

 50 % kapasitet opp til maks 5000 personer (500 x 10 kohorter)

Fra 8. juli: maks 7 000 personer

Uten faste plasser

50 % kapasitet opp til maks 1000 personer (500 x 2 kohorter)

Fra 8. juli: maks 1 500 personer

50 % kapasitet opp til maks 2000 personer (500 x 4 kohorter)

Fra 8. juli: maks 3 000 personer

Se mer informasjon om arrangementer og sammenkomster.

Arrangementer med koronasertifikat

Ved arrangementer med koronasertifikat skal arrangør inngå avtale med privat tilbyder om testing til koronasertifikat. Les mer på Helsedirektoratets nettside. 

Koronasertifikat 

Personer som bor i Norge og har norsk personnummer eller d-nummer finner koronasertifikatet sitt på Helsenorge.

Les mer om koronasertifikat her.

Koronasertifikat for ikke-digitale brukere.

Reiser utenlands

Dersom du reiser til utlandet, må du sette deg inn i reglene som gjelder i det landet du reiser til. For eksempel kan land bruke ulike definisjoner på hva som er fullvaksinert. Se oversikt over hvilke regler som gjelder for de ulike landene i EU/EØS på reopen.europa.eu

Innreise til Norge:

Det er fargen på landet du reiser fra som avgjør om du må i reisekarantene og hvilke regler du skal følge ved innreise til Norge. 

Her finner du oversikt over land og områder.

Her kan du lese om hva som gjelder for din reise.

Regler ved innreise til Norge

Reiser innenlands

Reiser innenlands kan gjennomføres, med smitteverntiltak både på reisen og underveis i oppholdet.

Se mer om reiser innenlands her.

Reisekarantene og karantenehotell 

Alle som ankommer Norge fra røde land eller områder, skal som hovedregel i karantene i 10 døgn fra den dagen de kommer til Norge. Dette kalles reisekarantene.

Fullvaksinerte, de som har gjennomgått covid-19 og reisende fra grønne land eller områder, er unntatt reisekarantene. Se unntak på reisekarantenen her.

Hvor du skal gjennomføre reisekarantenen avhenger av hvilket land eller område du ankommer fra til Norge. Se hvor du skal gjennomføre reisekarantenen her. 

Bærum kommune kan ikke gi fritak fra karantenehotell. Du må kontakte nasjonale myndigheter. Du kan ikke selv velge hvilket karantenehotell du skal være på. Du vil bli henvist til et karantenehotell med kapasitet innenfor en rimelig avstand fra ankomststedet.

Se regler om reisekarantene her.

Se mer informasjon om karantenehotell.

Serveringssteder

Det er ikke skjenkestopp, men det er innslippsstopp fra kl. 24.00. Det er krav om bordservering av alkohol, sitteplasser til alle gjester og avstand. Gjester og ansatte skal holde minst 1 meters avstand til personer i annen husstand. Venner/kollegaer teller ikke som medlemmer av samme husstand.

Serveringssteder skal registrere kontaktopplysninger til de gjester som samtykker til det. Opplysningene som må registreres er telefonnummer, dato og tidspunkt, i tillegg til plassering i lokalet, om mulig. Opplysningene, som skal slettes etter 14 dager, skal gjøre det mulig for kommunen å komme i kontakt med gjestene ved en eventuell smittesporing.

Se covid-19-forskriften for regelverket.

Mer informasjon om serveringssteder.

Fritidsaktiviteter og idretts- og kulturarrangementer

Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs.

Unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand der det er nødvendig for å utøve aktiviteten (både utendørs og innendørs). Dette åpner for trening i kontaktidrett for voksne.

For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs. 

  • Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand.
  • Voksne i breddeidretten får unntak fra 1-metersregelen ved deltakelse på idrettsarrangementer som kamper og stevner innen regionen/kretsen, Dette gjelder både utendørs og innendørs. 
  • Voksne dansere, musikere og scenekunstnere som ikke er profesjonelle kunstnere får unntak fra 1-metersregelen på både utendørs og innendørs kulturarrangementer, dersom de ellers trener eller øver sammen. 
  • Toppidrett kan utøves som normalt. Det betyr at seriespill kan gjennomføres utendørs og innendørs. 

Treningssentre i Bærum kan holde åpent for alle, uavhengig av bosted. Den nasjonale covid-19-forskriften har ingen krav til bosted i forbindelse med trening på treningssenter. 

Sommer- og aktivitetsleir 

  • Antall deltakere på sommerleir, aktivitetsleirer og andre fritidstilbud, som samler mange personer og varer over flere dager, anbefales begrenset inntil 300, og det anbefales at man deler deltakerne inn i grupper med omtrent 40 personer.
  • Det er ikke et krav om å holde 1 meters avstand, men de generelle anbefalingene om avstand og god håndhygiene gjelder også på leir, både for voksne og barn.
  • Når det skjer aktiviteter på leiren som ikke kan gjennomføres uten å være nærmere enn 1 meter, gjelder ikke anbefalingen om å holde avstand.

Smittekarantene og isolasjon 

Se informasjon om smittekarantene og isolasjon.

Munnbind og avstand

Det er ikke påbudt med munnbind i Bærum.

Du bør holde minst 1 meter avstand til andre enn dem du bor med. Anbefalingen gjelder både innendørs og utendørs. Personer som er beskyttet kan ha nærmere sosial kontakt (under 1 meter) med andre beskyttede og ubeskyttede som ikke er i risikogruppen i det private rom. I det offentlige rom bør man følge smittevernrådene som før, av hensyn til de som ikke er beskyttet.

Arbeidsplasser og hjemmekontor

Det åpnes for økt tilstedeværelse på arbeidsplassen. Arbeidsgiver vurderer i større grad om hjemmekontor er nødvendig i lys av den lokale smitterisikoen. For medarbeidere i Bærum kommune vil det være gradvis gjenåpning  fra 23. august.

Se råd til arbeidsplasser på FHI sine nettsider.