Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, og unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. 

Om idrett i Bærum:

  • Barn og unge under 20 år kan delta på trenings- og fritidsaktivitet ute og inne. Det skal ikke være andre eller flere deltakere enn de som vanligvis deltar i aktiviteten, eller på et annet sted enn der aktiviteten vanligvis gjennomføres.
  • Det er forbudt å gjennomføre alle typer idrettsarrangementer - som kamper, cuper, stevner og lignende - både utendørs og innendørs.
  • Det er tillatt med organiserte aktiviteter for voksne med funksjonsnedsettelse og andre særlig sårbare grupper. 
  • Det er ikke tillatt med organiserte aktiviteter for personer over 20 år. 
  • Voksne kan ha egentrening utendørs dersom det er mulig å holde god avstand. De bør vurdere om det er nødvendig å trene i grupper fremfor individuelt.  
  • Det er tillatt med personlig trening en-til-en utendørs med to meters avstand.
  • Det er egne nasjonale regler for toppidretten. 

Svømmehallene er stengt, men det er unntak for:

  • Skolesvømming og svømmekurs for barn og unge under 20 år og svømming for profesjonelle utøvere.
  • Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  • Annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.