Det er kun den organiserte idretten for barn og unge under 20 år som kan benytte kommunens idrettsanlegg til trening, men det er ikke tillatt:

  • med trenings- eller øvelsessamlinger med andre eller flere deltakere enn de som vanligvis deltar i aktiviteten, eller på annet sted enn der aktiviteten vanligvis gjennomføres.
  • med kamper, cuper, stevner, turneringer og lignende. 

Svømmehallene er stengt, men det er unntak for:

  • skolesvømming, svømmekurs og svømmetrening for barn og unge under 20 år og svømming for profesjonelle utøvere
  • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør
  • annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.

Trening med PT

Det er tillatt med personlig trening en-til-en utendørs med to meters avstand.

Trening i større grupper

Vi anbefaler at alle, og særlig voksne, i størst mulig grad begrenser sin sosiale kontakt med andre.

Dette innebærer at man bør vurdere om det er nødvendig å trene i grupper fremfor individuelt, og at man i hvert fall bør begrense det til å være svært få. Ønsker man å trene i grupper, er det for voksne tillatt å trene utendørs i grupper på inntil 10 personer. Det forutsettes at man kan holde avstand på minst en meter under hele aktiviteten.

Treningsaktivitet for barn og ungdom kan videreføres som vanlig og innenfor Idrettsforbundets anbefalinger. Det er adgang til å organisere og omorganisere treningsgrupper mm., så lenge dette gjøres som en del av den vanlige driften. Det anbefales ikke å opprette nye treningsgrupper, kohorter o.l.

Det er egne nasjonale regler for toppidretten.