Innendørs arrangementer i Bærum

I Bærum er det ikke lov å gjennomføre innendørs arrangementer på offentlig sted, eller i leide eller lånte lokaler. 

Det er unntak for: 

  • Barnebursdager. Barn i samme barnehage- eller barneskolekohort kan møtes uavhengig av antall, med et nødvendig antall voksne.
  • Begravelser og bisettelser. Det kan være inntil 50 personer.
  • Minnestund etter begravelse eller bisettelse. Det kan være inntil 10 personer.
  • Vielser, dåp og lignende ritualer. Det kan være inntil 10 personer.
  • Kamper, konkurranser, forestillinger og tilsvarende arrangementer for toppidretten og profesjonelle kulturaktører. Det er ikke lov med tilskuere.
  • Produksjon av arrangementer for digital fremvisning. Det skal ikke være flere enn 5 personer til stede i tillegg til nødvendig produksjonspersonell.

Regler for private samlinger finner du her

Utendørs arrangementer i Bærum

Ved gjennomføring av utendørs arrangementer, skal det ikke være flere enn 200 personer til stede samtidig. Arrangøren skal sørge for at alle deltakere som ikke er i samme husstand eller barnehage- eller barneskolekohort, skal kunne holde minst 1 meter avstand til andre - også når det er fastmonterte seter.

Det er ikke tillatt å gjennomføre utendørs idrettsarrangementer, unntatt for toppidretten. 

Sjekkliste og verktøy for arrangører hos Folkehelseinstituttet.

Registrering av arrangement 

Bærum kommune har et eget skjema for registering av arrangement. Skjemaet gjelder for alt som defineres som arrangement i den nasjonale Covid-19-forskriften. Det er ikke påbudt å sende inn skjema. 

Registrering av arrangement