Formannskapet i Bærum vedtok 16. juni å oppheve lokal forskrift om smittevernfaglig forsvarlig drift av byggeplasser. Det betyr at nasjonale regler og anbefalinger gjelder.