4. mars vedtok formannskapet i Bærum endringer i lokal koronaforskrift. Reglene gjelder fra 5. mars og inntil videre. 

Hjemmekontor 

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte.

Byggeplasser i Bærum 

Bærum har en lokal forskrift om smittevernfaglig forsvarlig drift av byggeplasser, som gjelder fra 5. mars og inntil videre. Forskriften gjelder byggeplasser i Bærum og byggeplasser der Bærum kommune er byggherre. 

Med byggeplass menes alt bygg- og anleggsarbeid som vil vare utover 15 virkedager, eller der den forventede arbeidsmengde overstiger 250 dagsverk.

Arbeidsgiver er ansvarlig for oppfølging av forskriften. Når ansvar etter denne forskrift legges til arbeidsgiver omfatter det også et ansvar for innleide og selvstendige oppdragstakere. 

Forskriften omfatter regler for blant annet avstand, antall, munnbindplikt og testing. 

Lokal forskrift om smittevernfaglig forsvarlig drift på byggeplasser.