Alle pasienter som får beskjed av kommuneoverlegen om positiv test, skal få beskjed om å kontakte fastlegen sin arbeidsdagen etter. Fastlegen skal følge opp de Covid-19 smittede pasientene.

Kommuneoverlege Bjørg Dysthe og hovedtillitsvalgt for fastlegene i Bærum  Kristin Grefberg har i dag besluttet ny prosedyre for oppfølging av Covid-19 positive pasienter. 

Alle pasienter som oppringes av kommuneoverlegen ved positiv test, skal få beskjed om å kontakte fastlegen sin arbeidsdagen etter. Kontakten skal helst være på sms/e-konsultasjon/e-post eller eventuelt telefon.

Fastlegen skal så følge opp disse pasientene, gi smitteråd og være primær kontakt.

For å sikre oss at pasientene virkelig tar kontakt, skal smitte-jegerne dagen etter ringe pasienten og forsikre seg om at de har tatt kontakt.

Dysthe og Grefberg minner om Folkehelseinstituttets råd som skal gis alle pasienter med smitte.

Fastlegene har siden 12. mars hatt ansvaret for å informere om negativ svar på Covid-19 til sine listepasienter.