Her finner du informasjon om hva som gjelder for testing, isolasjon, smittesporing og karantene (TISK) fra 25. september 2021.

Fra 25. september er reglene for testing, isolasjon, smittesporing og karantene (TISK) nedjustert. Plikten til smittekarantene er opphørt for alle. Du må fremdeles gå i isolasjon hvis du blir smittet. Kommunene skal ikke smittespore i like stor grad som tidligere. Enkeltpersoner får samtidig mer ansvar for å varsle sine nærkontakter selv.  

Rutiner i Bærum ved påvist smitte fra 25. september:  

 1. Kommunens smittesporingsteam får beskjed om en smittet.
 2. Smittesporer kontakter den smittede, eventuelt foresatte, og informerer om isolasjon. Her kan du lese mer om isolasjon.
 3. Smittesporer identifiserer husstandsmedlemmer og nære nærkontakter (for eksempel kjæreste eller en venn som overnatter ofte).
 4. Husstandsmedlemmer og nære nærkontakter som er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 behøver ikke å teste seg. Hvis de får symptomer bør de imidlertid teste seg.
 5. Delvaksinerte husstandsmedlemmer anbefales å teste seg med én selvtest. Selvtest kan hentes på teststasjonen på Fornebu mellom klokken 9-18. 
 6. Husstandsmedlemmer som ikke er vaksinert og som ikke har gjennomgått covid-19 siste 12 måneder anbefales å teste seg med én selvtest hver dag i en uke. Selvtest kan hentes på teststasjonen på Fornebu i åpningstiden. Dersom selvtest er vanskelig å utføre, kan det gjennomføres PCR-test på teststasjon annenhver dag i en uke. Ta kontakt med teststasjonen på Fornebu på tlf.: 67 50 59 99 for å bestile timer til test.
  Hvis man ikke tester seg, bør man avstå fra kontakt med andre i 7 dager.
 7. Den smittede, eller foresatte, blir oppfordret av smittesporer til å varsle øvrige nærkontakter selv. Den smittede får en SMS med informasjon fra kommunen som han eller hun kan videresende.
 8. Skole/barnehage: Dersom smitten er tilknyttet en barnehage eller grunnskole, tar teststasjonen kontakt med skolen og sender SMS med informasjon til berørte via TIETO. Hvis smitten er tilknyttet en barnehage formidles informasjonen via styrer. Ansatte på skolen/barnehagen leverer ut én selvtest til hvert berørte barn. Foresatte bestemmer om de vil teste barnet. Ved smitte i helgen kan den enkelte foresatte hente selvtester på teststasjonen på Fornebu.
 9. Øvrige nærkontakter som er uvaksinert anbefales å teste seg så snart som mulig. Selvtest kan hentes på teststasjonen på Fornebu.
 10. Øvrige nærkontakter som er fullvaksinerte eller beskyttet behøver ikke å teste seg. Hvis de får symptomer bør de imidlertid teste seg.

Jeg har fått påvist korona etter test på teststasjon, hva gjør jeg?

Du må i isolasjon. Kommunens smittesporingsteam tar kontakt. Her kan du lese mer om isolasjon.

Jeg har testet positivt på selvtest, hva gjør jeg?

Testen skal bekreftes med PCR-test. Ring teststasjonen for å bestille time: 477 84 750.

Jeg har fått påvist korona, hvordan vet jeg hvem jeg skal varsle?

Vi deler nærkontakter i to grupper nå: «Nære nærkontakter» og «øvrige nærkontakter». Kommunens smittesporingsteam sikrer at nære nærkontakter får informasjon ved smitte. Du må varsle øvrige nærkontakter selv. Du får en SMS av kommunen med informasjon som du kan videresende.

Jeg bor sammen med en smittet, hva gjør jeg?

Hvis du er fullvaksinert behøver du ikke å teste deg. Test deg ved symptomer. Delvaksinerte anbefales å teste seg med én selvtest. Ikke vaksinerte anbefales å teste seg daglig med selvtest i 7 dager. Hvis selvtesting er vanskelig, kan du ta en PCR-test på Fornebu teststasjon annenhver dag i en uke. Ta kontakt med teststasjonen på Fornebu for utlevering av selvtester eller timebestilling: 67 50 59 99.

Hva er «nære nærkontakter»?

Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. For eksempel en kjæreste eller en venn som overnatter ofte.

Hva er «øvrige nærkontakter»?  

Personer som den smittede har hatt direkte kontakt med, eller kontakt med i over 15 minutter og med under to meters avstand. I barnehager og på skoler vil det også i mange tilfeller gjelde personer i samme avdeling eller klasse.

Jeg har fått beskjed om at jeg er nærkontakt, hva gjør jeg?

Hvis du ikke er vaksinert anbefales du til å teste deg så snart som mulig, med én selvtest. Hvis du er fullvaksinert eller beskyttet, behøver du ikke å teste deg. Du bør teste deg ved symptomer.

Barnet mitt er ikke vaksinert og er nærkontakt til noen i barnehagen/på skolen, hva gjør vi?

Barn under 12 år anbefales å ta en hurtigtest dersom dette er i tråd med foreldrenes ønsker. I tillegg bør dere følge med på symptomer de neste 10 dagene og ta test ved symptomer.

Kan vi kjøpe selvtest selv?

Ja.

Jeg er forkjølet, bør jeg teste meg?

Alle med symptomer som kan være covid-19 anbefales å teste seg.

Flytskjema Har du nyoppståtte symptomer

Hvem er fullvaksinert og beskyttet?

Du er fullvaksinert når du har:

 • fått 2 vaksinedoser, og det har gått over 1 uke siden du fikk den siste dosen.
 • har fått vaksine med éndose-vaksine, med virkning fra 3 uker etter vaksinasjonen.
 • gjennomgått covid-19 og har fått 1 dose med koronavaksine for over en uke siden. Du kan ikke få vaksinedosen før 3 uker etter du tok testen som var positiv.
 • fått 1 vaksinedose og etter 3 uker tester positivt på en koronatest. Du er da fullvaksinert når du er ferdig med isoleringen.
 • fått påvist antistoffer mot covid-19 og har fått 1 dose med koronavaksine for over en uke siden.

Du er beskyttet dersom du:

 • er fullvaksinert.
 • har fått 1 vaksinedose, og det har gått 3 til 15 uker etter du fikk dosen.
 • har gjennomgått covid-19 de siste 12 månedene.