Restrictions for arrivals to Norway

PCR-testing

Baaritaanka

Waxaa jira dad tiro yar oo u baahan inay qaataan baaritaanka PCR ee xaqiijinta caabuqa. Baaritaanka iska isku-baarto ayaa loo arkaa mid kugu filan. Halkan ka fiirso goobaha aad ka heli karto baaritaanka la iska qaado iskaaga.

Dadka soo socda ayaa lagula talagalay inay qaataan baaritaanka PCR ee xaqiijinta:

  • Dadka tallaalka u dhamaystirneen ee u baahan shahaadada koronaha.
  • Dadka qaba cilladaha aasaasiga ah ee diifaca jirka, oo ay ku jiraan kuwa wadnaha ama xubin kale laga qalay iyo shakhsiyaadka difaacooda jirka la xakameeyay.

Goobta baaritaanka ee Fornebu – soo-mar/drop-in

Isniinta ilaa jimcaha saacada. 9-11 og 12.30-15
Sabdi-Axad saacada. 13-15

Coronavirus vaccine/ Tallaalka koronaha

Ma rabtaa inaad ballan qabsato? wac 67 50 59 99 (dooro lambar 1), ama u soo dir iimail oo ku qoran tahay magacaaga iyo lambarkaaga vaksine@baerum.kommune.no

Waxaa kale oo jira ‘’drop-in’’ ‘’soo-mar’’ oo loogu talagalay tallaalka 1,2, iyo 3aad. Ka fiirso waqtiyada iyo goobta halkan.

General information about coronavirus and how to prevent infection.