Coronavirus vaccine/ Bakuna para sa Coronavirus

Coronavirus vaccine ng Baerum

  • Mag-book ng iyong appointment para sa dosis 1, 2 o 3 sa pamamagitan ng pagtawag sa 67 50 59 99 (pindutin ang 1) o magpadala ng e-mail kasama ang iyong pangalan at numero ng telepono sa vaksine@baerum.kommune.no

Mabilis na patnubay sa bakuna para sa coronavirus/ Koronavaksine på 1-2-3