Informasjon til pårørende, beboere og medarbeidere ved Stabæktunet under utbruddet av Covid-19.

05.03.21 Kjære pårørende

Kjære alle pårørende.

I dag har vi fått den gledelige beskjeden fra smittevernoverlegen at Stabæktunet kan åpne opp igjen for besøk.

Ledelsen og ansatte ved sykehjemmet gleder oss over at dere pårørende endelig kan få besøke deres nærmeste, men det er viktig at vi gjenåpner under kontrollerte former.

Det har vært en svært krevende tid for våre beboere, pårørende og medarbeidere. En besøksstans på nesten 7 uker har vært en påkjenning for mange, og vi bør forberede oss på at det kan komme noen reaksjoner. Avd.lederne vil gjerne være der for dere og sine ansatte, men dette vil dessverre ikke kunne skje i helgen. Det er derfor viktig å tenke gjennom at dere kan møte mange ukjente vikarer på jobb som ikke kjenner deres nærmeste like godt som våre faste ansatte.

Når vi nå åpner opp for besøk igjen er det viktig at vi overholder de besøksrutiner som gjelder ellers for sykehjem i kommunen, slik at besøkene foregår i trygge rammer. Dette innebærer blant annet at pårørende avtaler besøk i forkant med avdelingen og at alle besøksrutiner blir fulgt. For å få til en god organisering har vi i første omgang satt en besøkstid, hvor hvert besøk varer inntil 45 min. og innenfor tidsperioden kl. 12-19. Besøket skal skje inne på rommet til beboer eller ute. Max 2 personer for hvert besøk.

Vi må be dere om å lese og følge vedlagte rutine for besøk, da vi er avhengig av et godt samarbeid for at besøkene skjer i henhold til godt smittevern.

Om besøk på sykehjem

Ønsker dere en god helg og et godt besøk 😊

Vennlig hilsen tjenesteleder Irene Jensen

03.03.21 Om besøksrestriksjoner

Vi lovte å komme tilbake med ny informasjon om besøk i dag. Imidlertid må vi vente på svar på såkalte PCR-tester. Disse testene ble tatt i går. Resultatene er ikke kommet ennå. Ny informasjon kommer i morgen. Målet er at vi kan få åpnet for besøk igjen så raskt som mulig.

 

01.03.21 Besøk på Stabæktunet

- At mange nå er utålmodige og ønsker å besøke sine pårørende på Stabæktunet er høyst forståelig. Det er ikke vanskelig å skjønne hvor vondt det kan være å ikke få treffe sine. Vi begynner nå å se lyset i tunellen, sier kommuneoverlege Frantz L. Nilsen.

- Hvis alt går etter planen og det ikke påvises mer smitte skal beboerne på Stabæktunet kunne få besøk til helgen. Vi kommer med nærmere informasjon om dette så snart vi er sikre på at det ikke lenger er smitte på sykehjemmet, slår kommuneoverlegen fast. 

 

26.02.21 En liten oppdatering

Alle beboerne ved Stabæktunet har siden midten av denne uken vært friskmeldt. Det er dessverre fremdeles 6 medarbeidere med påvist Covid-19.

  Nærmere informasjon kommer mandag 1. mars. 

19.02.21 God helg

Vi ser alle frem til huset er «friskmeldt» og kan ta imot besøk igjen.

Ta kontakt med avdelingsleder hvis dere ønsker kontakt med deres kjære på Teams,telefon eller kanskje  et vink fra terrassen. Noen skriver koselige brev og kort som kan leveres til beboer eller leses opp av ansatte. En blomsterhilsen er også koselig.

Se melding fra smittevernoverlege Bjørg Dysthe nedenfor.

God helg 😊

Med vennlig hilsen

Irene Jensen
Tjenesteleder Stabæktunet sykehjem
Bærum kommune, Pleie og omsorg

19.02.21 Besøksrestriksjoner

Til pårørende ved Stabæktunet sykehjem.

Vi har forståelse for at pårørende og beboere er utålmodige etter å være sammen med sine nærmeste.

Det er imidlertid fortsatt et pågående smitteutbrudd på Stabæktunet.

Vi følger fagråd fra nasjonale myndigheter som ledd i smittebegrensning. Så lenge det er utbrudd kan ikke besøkende komme inn i institusjonene og beboere heller ikke gå på besøk utenfor institusjonen. Dette er uavhengig av gjennomgått Covid-19 eller fullvaksinering.

Vi ønsker alle at utbruddet snart er over og at situasjonen normaliserer seg igjen.

Med vennlig hilsen 

Bjørg Dysthe
Smittevernoverlege
Folkehelsekontoret

16.02.21 Nytt dødsfall

En beboer gikk bort i går kveld på Stabæktunet sykehjem.

- Vi kondolerer og sender våre varmeste tanker til pårørende og etterlatte, sier tjenesteleder Irene Jensen.

Beboeren hadde tidligere testet positivt for Covid-19, men var nå friskmeldt. Siden det er så kort tid siden avisolering blir dødsfallet regnet med  i Covid 19 statistikken.

 

15.02.21 Smittetall m m

Det er i dag fem beboere med covid-19 på Stabæktunet, og 22 er friskmeldt. 20 av medarbeiderne har fremdeles covid-19, og 15 er friske. Fredag er siste dag med nye registrert med smitte.

Budstikka-artikkel

Budstikka trykket i dag en artikkel med tjenesteleder Irene Jensen som beskriver situasjonen ved Stabæktunet. Artikkelen ligger dessverre bak brannmur. Her er to utdrag:

– Det har vært en påkjenning for mange, både beboere og ansatte. Mange synes pinnen i nesa er ubehagelig og noen synes det er vondt. Jobber du ofte blir det såre slimhinner. Men vi opplever at mange ansatte synes det er trygt å vite at de er negative før de går på jobb. Den hyppige testingen er et viktig tiltak for å sikre beboerne våre best mulig, sier Jensen. 

– Det har vært strenge besøksrutiner over tid. Hvordan påvirker dette beboerne?

– Det er nok mange beboere som savner sine og sosialt samvær med andre medbeboere. Ansatte forsøker å finne tid, gå inn til de å slå av en prat. Vi har informert pårørende om at vi kan legge til rette for telefonsamtale eller bruk av Teams, men det er stor forståelse blant pårørende at ansatte har det hektisk på jobb og må prioritere hvilke arbeidsoppgaver de bruker tiden sin på. Det setter vi stor pris på.

 

 

12.02.12 Flere friskmeldt

Det er 22 beboere som nå er friskmeldt etter covid-19. Det er fem beboere som fremdeles er syke.

44 beboere er fullvaksinert ved Stabæktunet. De som har vært syke må vente i tre uker før de kan få 2. dose av vaksinen.

Dessverre har vi fått melding om ytterligere to medarbeidere med påvist covid-19, og antallet er 33.  Derfor må vi forlenge hurtigtestingen foran hver vakt frem til og med nattevakt tirsdag.

11.02.21 Smittetall

Dagens smittesituasjon er:

  • Antall beboere med påvist covid-19: 11, det vil si 2 nye siste døgn
  • Antall friskmeldte beboere: 16
  • Antall medarbeidere med påvist covid-19: 31

10.02.21 Flere beboere er blitt friske

14 beboere på Stabæktunet er friskmeldt og får komme ut av isolasjon innen utgangen av dagen i dag.

- Det er godt at flere nå er friskmeldte, men vi må likevel opprettholde midlertidig besøksstans fordi vi fortsatt er i et pågående smitteutbrudd. Beboere testes fremdeles hver 3. dag og ansatte foran hver vakt. Det gjelder å ikke senke guarden ennå, fastslår tjenesteleder Irene Jensen.

Fellesarealene vaskes ned og de friskmeldte beboerne kan komme ut av rommet sitt og være i stuen.

- Ikke nøl med å ta kontakt med avdelingsledere hvis dere ønsker å snakke med deres nærmeste på telefon eller teams. Vi skal legge til rette så lang vi klarer, sier Irene Jensen.

- Igjen vil jeg takke dere for all forståelse og tålmodighet i denne krevende tiden. Vi ser nå «lys i tunellen». Skal holde dere oppdatert i dagene som kommer, sier tjenesteleder Irene Jensen

10.02.21 Nytt dødsfall på Stabæktunet

Nok et trist budskap som blir publisert på Bærum kommunes offentlige nettsider for koronainformasjon i dag kl. 13.00:

Bærum kommune har fått melding om et dødsfall med Covid-19. En beboer ved Stabæktunet sykehjem som hadde påvist covid-19, gikk bort 09.02.21.

- Jeg kan bekrefte at en eldre beboer ved Stabæktunet sykehjem er død med koronasmitte. Vi kondolerer, og sender våre tanker til de etterlatte, sier kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen.

Det er nå ni dødsfall med påvist covid-19 ved dette sykehjemmet. De seks foregående dødsfallene var 26. januar, 30. januar, 31. januar, 1. februar , 2. februar, 3. februar og 9. februar.

09.02.21 To nye dødsfall

Følgende triste budskap blir publisert på Bærum kommunes offentlige nettsider for koronainformasjon i dag kl. 12.00:

Bærum kommune har fått melding om to dødsfall med Covid-19. To beboere ved Stabæktunet sykehjem som hadde påvist covid-19, gikk bort 08.02.21.

- Jeg kan bekrefte at to eldre beboer ved Stabæktunet sykehjem er død med koronasmitte. Vi kondolerer, og sender våre tanker til de etterlatte, sier kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen.

Det er nå åtte dødsfall med påvist covid-19 ved dette sykehjemmet. De seks foregående dødsfallene var 26. januar, 30. januar, 31. januar, 1. februar , 2. februar og 3. februar.

08.02.21 Smittetall og annet

Det er i dag meldt at det er tilsammen 20 beboere med påvist covid-19 på Stabæktunet, og hele 28 medarbeidere. Dessverre er det fremdeles nye personer som blir smittet.

På grunn av at det fremdeles er nye som får påvist covid-19, kan vi dessverre ikke lette på de strenge besøksrestriksjonene. 

Ordningen med hurtigtesting før hver vakt videreføres til og med onsdag (altså inkludert kveldsvakten).

Utbruddet ved Stabæktunet er en stor belastning for alle involverte. Medarbeiderne står i en svært vanskelig situasjon - med hyppige tester og økende slitasje. Bærum kommune har en ordning med psykologbistand og alle medarbeiderne vil nå få en telefon med tilbud om noen å snakke med. 

Vi vil også rette en stor takk til Frank Roland som sto frem i Budstikka med et varmende og godt budskap. Det hjelper veldig i denne tøffe tiden! Takk.

04.02.21 Nytt dødsfall

- Vi har nå fått et nytt dødsfall ved Stabæktunet sykehjem. Det skjedde i går. Våre tanker går til pårørende og etterlatte, sier tjenesteleder Irene Jensen. 

Ordfører Lisbeth Hammer Krog sendte på vegne av Bærum kommunestyre varme tanker til beboere, pårørende, etterlatte og medarbeidere ved Stabæktunet som står i en svært krevende situasjon.

03.02.21 Testing

Det skal fremdeles gjennomføres testing av alle beboere hver 3. dag.

Kommunedirektøren har, etter råd fra kommuneoverlegene, besluttet å videreføre ordningen med testing før vakt for alle medarbeidere ved Stabekktunet sykehjem.

Ordningen gjelder inntil videre, og vil erstattet testregimet med testing av alle medarbeidere testes hver 3 dag. Det benyttes hurtigtest. Kommuneoverlegen kommer tilbake til om det på et senere tidspunkt skal gjennomføres en PCR test i tillegg.

 

03.02.21 Nytt dødsfall

Vi må dessverre nok en gang melde om et dødsfall ved Stabæktunet. Vi kondolerer og våre tanker går til pårørende, sier tjenesteleder Irene Jensen. 

Beboeren døde i går 2. januar. 

03.02.21 Smittetall

Smittesituasjonen ved Stabæktunet er per 02.02.21:

  • En ny beboer fikk påvist covid-19. 
  • Det er nå 17 beboere med påvist covid-19 ved Stabæktunet, i tillegg er 5 av beboerne flyttet til Koronaenheten på Dønski.
  • 7 av beboere er friskmeldt.
  • 22 medarbeidere har påvist covid-19.

 

02.02.21 Koronarelatert dødsfall

- Vi må dessverre meddele at en av våre beboere er gått bort med Covid-19. Våre tanker og medfølelse går til de pårørende, sier tjenesteleder Irene Jensen.

Dette er det fjerde dødsfallet med påvist covid-19 ved Stabæktunet. 

Som et virkemiddel for å få kontroll over smitten videreføres ordningen med hurtigtesting av medarbeidere til og med onsdag 3. februar. 

01.02.21 Feil informasjon om utbruddet ved Stabæktunet

Vi beklager sterkt den informasjonen som ble spredt i alle medier i ettermiddag. Her følger en korrigering:

I forbindelse med det tredje dødsfallet ved Stabæktunet sykehjem i Bærum, ble smittevernoverlegen intervjuet og gav informasjon om resultatene av sekvensering av viruset.

Uheldigvis ble hovedoppslaget at viruset ved Stabæktunet sykehjem var en ukjent mutasjon. Dette er ikke er korrekt. Vi viser til informasjon fra FHI ved seniorforsker og avdelingsleder Olav Hungnes:

Informasjon om varianten fra Olav Hungnes:

 Den genetiske varianten B.1.1.102, som står bak utbrudd i Bærum i januar, er sett i Viken og Oslo siden sent i desember, men har vært vanlig forekommende mange steder i verden lenge før dette. Det er så vidt vi kan se ikke noe spesielt å bemerke med denne undergruppen av virus.  

 

- Vi håper dette bidrar til å rette opp  misforståelser som har oppstått. Mutasjon er ikke forklaringen på utbruddet ved Stabæktunet sykehjem, sier smittevernoverlege Bjørg Dysthe.

01.02.21 Nytt dødsfall

- Vi har mistet nok en beboer ved Stabæktunet. Vi kondolerer og våre tanker går til pårørende og etterlatte, sier tjenesteleder Irene Jensen.

Det er nå tre beboere som er døde med covid-19.

31.01.21 Dødsfall ved Stabæktunet

- En av våre beboere gikk bort i går. Våre tanker går til pårørende og etterlatte, sier  tjenesteleder Irene Jensen.

Ytterligere 2 beboere og 1 medarbeider har påvist covid-19. Tilsammen har 27 beboere og 20 medarbeidere påvist smitte.

30.01.20 Flere smittede

Det er nå 3 nye beboere og 3 nye medarbeidere med påvist covid-19 ved Stabæktunet. 

Kommuneoverlegen har besluttet at alle medarbeidere skal ta hurtigtest når de kommer på jobb. Denne ordningen varer til og med mandag. 

- Dette er en belastning for medarbeiderne våre, men jeg opplever det som et viktig tiltak for å "sikre" beboerne våre best mulig. Det er også viktig for den enkelte medarbeider og deres nærpersoner, skriver  kommunalsjef Morten Svarverud i en e-post til Irene J. 

29.01.21 Smittetall

Bærum kommune melder på sin nettside at det på Stabæktunet sykehjem er tilsammen 25 beboere og 16 medarbeidere med påvist covid-19. Det ble påvist 2 nye medarbeidere i går.

For hele Bærum har det vært 7 nye smittetilfeller siste døgnet. 

29.01.21 Gode nyheter

I dag får 28 beboere 2. dose av vaksinen. Beboere som har påvist covid-19 eller er i karantene må vente litt på sin vaksine.

Den andre gode nyheten er at to beboere er friskmeldt og har kommet tilbake til sykehjemmet fra Covid-posten på Dønski.

Vi fortsetter å teste alle beboere og ansatte hver tredje dag. Testregime varer foreløpig til 6/2

28.01.21 Nytt fra Stabæktunet

Vi har startet denne nettsiden for å kunne informere om situasjonen ved Stabæktunet under det pågående utbruddet. Nettsiden blir oppdatert daglig - hver ettermiddag. 

28.01.21 Ingen britisk mutasjon

Bærum kommune har nå fått tilbakemelding fra FHI om de seks testene fra Stabæktunet som er blitt undersøkt  – det er ikke britisk mutasjon. FHI fortsetter sitt analysearbeid for å kunne avdekke eventuelt andre mutasjoner.

- Det er positivt at det ikke er den britiske mutasjonen som har bidratt til å spre smitte på Stabæktunet. Samtidig er det viktig at vi, og andre kommuner som Oslo med blant annet utbrudd på Uranienborghjemmet, Drammen med Fjell BBS og flere andre steder, finner årsakene til at det oppstår så sterk spredning ved sykehjem, sier smittevernoverlege i Bærum, Bjørg Dysthe.

- Vi ser dessverre at det er kommet flere nye smittetilfeller i siste testrunde – nå er til sammen 25 beboere og 14 medarbeidere smittet, sier smittevernoverlegen. Både beboere og medarbeider testes hver tredje dag med korona.

Onsdag 27. januar meldte Bærum kommune at en beboer ved sykehjemmet var død.