Bærum kommune har vedtatt ny forskrift for å forebygge smitte av korona, som innebærer stenging av offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

Vedtak om stenging av treningssentre trer i kraft straks. For øvrig trer endringene i kraft fredag 13. november kl. 00:01. Formannskapet vil at tiltakene blir tatt opp til ny vurdering før 1. desember.

Oppdatert informasjon 27.11.: Forskriften skal opp til ny behandling i Formannskapet 4. desember.

Offentlig steder og virksomheter som stenger er:

 • Treningssentre og lignende steder.
 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
 • Bingohaller, bowlinghaller, spillehaller, lekeland og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter.
 • Svømmehaller, spaanlegg og hotellbasseng. Likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:
  • Skolesvømming, svømmekurs og svømmetrening for barn og unge under 20 år og svømming for profesjonelle utøvere.
  • Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  • Annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.

Stenging gjelder ikke:

 • Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år. Likevel slik at det ikke skal pågå fritidsaktiviteter for voksne over 20 år på slike steder.
 • Aktivitetshaller som tilbyr egenorganisert aktivitet for barn og unge under 20 år.
 • Tros- og livssynshus.
 • Fritidsklubber for barn og ungdom.
 • Gallerier og annen utsalg av kunst.Steder der det pågår aktiviteter for toppidretten og profesjonelle kulturaktører.

Med den nye forskriften er reglene i Oslo, Asker og Bærum like, noe som vil gjøre kommunikasjonen med innbyggere og næringsliv enklere.

Les hele forskriften her.