For å få økt forståelse om de utfordringer næringslivet står overfor, deltok ordfører Lisbeth Hammer Krog og kommunedirektør Erik Kjeldstadli i et møte med SmartCity Bærum, NHO, Asker og Bærum handelsstandsforening og Energy Valley.

Kommunen ønsker en tettere dialog med næringslivet og korona-situasjonen om de utfordringene som har oppstått.

– Vi er svært opptatt av konsekvensene for næringsliv og samfunn av den nedstenging som nå skjer. Vi har allerede registrert at mange bedrifter og arbeidstakere får snudd opp ned på sin hverdag med alle de utfordringer det gir, sier Kjeldstadli.

I møtet foreslo Bærum Næringsråd å etablere en støttefunksjon særlig rettet mot små og mellomstore bedrifter.

– Små og mellomstore bedrifter er de meste sårbare og sannsynligvis de som blir hardest rammet av denne krisen, sier styreleder i Bærum Næringsråd Einar Schultz.

NHO kom med klare ønsker til kommunen, blant annet om å gjennomføre planlagte bygge- og vedlikeholdsprosjekter, og holde tempoet oppe i anskaffelser og anbud for å holde hjulene i gang i bygge- og anleggsbransjen.

Janne Walker Ørka i Norconsult oppfordrer til samarbeid: – Vi ønsker at bransjen, næringslivet og kommunen går sammen om en felles oppfordring til myndighetene om å videreføring av de store infrastrukturprosjektene.

Ordføreren har tatt initiativ til en gjennomgang av hva kommunen kan bidra med i denne situasjonen for nærings- og samfunnsliv.

– Vi takker for gode innspill og vil ta de med i det videre arbeidet, både lokalt og nasjonalt, sier hun.

Møte mellom kommunen og næringsliv