Retningslinjer for fritidsaktiviteter og informasjon om kultur- og frivillighetspakken.

Kultur- og frivillighetspakken

Som del av den kommunale tiltakspakken «Bærumspakken» har Bærum kommune bevilget fem millioner kr til kultur og frivillighet som fordeles etter søknad. 

Her finner du mer informasjon og lenke til søknadsskjema.

Aktiviteter på skolene

Kommunedirektøren har vedtatt å åpne for fritidsaktiviteter på skolene fra mandag 24. august, innenfor forsvarlig smittevern. Alle leietakerne vil bli kontaktet, og det vil i forbindelse med gjenåpningen inngås en smittevernavtale med hver enkelt leietaker. Ved endringer i smittesituasjonen eller nye nasjonale retningslinjer, kan avtalene bli endret.

Trening i idrettshaller

Bærum kommune har oppdatert retningslinjene for trening i kommunalt eide idrettshaller; både innendørsanlegg og utendørsanlegg. 

Utebaner og -arealer er åpne for uorganisert aktivitet.

Retningslinjer for organisert trening/arrangement på Bærum kommunes utendørsanlegg og innendørsanlegg – gjeldene fra 1. august 2020

Generelt

 • Det forutsettes at samtlige involverte forholder seg til Helsedirektoratets retningslinjer i forhold til karantenebestemmelser.
 • Det tillates at barn og unge opp til og med 19 år kan trene innendørs og utendørs med mindre avstand enn 1 meter i grupper på inntil 20 personer. Unntaket fra hovedregel om 1 meters avstand gjelder kun innad i fast treningsgruppe på maksimalt 20 personer.
 • Idretter med tett en-til-en-kontakt mellom utøverne, slik som kampsport, bryting, pardans mv., kan gjenoppta treninger for barn og unge så lenge antall treningspartnere begrenses til et fåtall faste partnere.
 • For utøvere eldre enn 19 år skal aktiviteten tilrettelegges og utøves slik at utøverne holder minimum 1 meters avstand til enhver tid.
 • Unntaket fra en meters avstand forbundet med avvikling av kamparrangementer reguleres av den til enhver tid gjeldene covid-19-forskriften §13.
 • Ingen, hverken utøvere eller ledere, kan komme til aktiviteten hvis de har symptomer på luftveisinfeksjon.
 • Aktiviteten skal ledes av en voksen person over 18 år, utpekt av idrettslaget.
 • Det må i tillegg være en dedikert voksen over 18 år når aktiviteten utøves for å påse at retningslinjene og nødvendig smittevern ivaretas (bl.a. avstand, renhold av utstyr og antall involverte i aktiviteten).
 • De forskjellige idrettene må forholde seg til Norges idrettsforbund og særforbunds koronavettregler. Enhver beslutning av strengere art, tatt av anleggseier eller sentrale/lokale helsemyndigheter overprøver retningslinjer gitt fra NIF.
 • Brudd på retningslinjene kan medføre at anlegget blir stengt for aktuelle gruppe.
 • Det forutsettes grundig renhold av alle kontaktpunkter (f.eks. håndtak, målstolper, baller, blinker, hekker, mm) i forkant og etterkant av aktiviteten.
 • Anleggets garderober kan benyttes i henhold til Helsedirektoratets smitteforebyggende tiltak.

Trening idrettshaller

 • Innendørs trening kan tillates med inntil 2 treningsgrupper i normalidrettshall av gangen.
 • Hallen skal være låst under trening, og ny gruppe som skal trene kan ikke slippes inn i idrettshallen før de som har trent har forlatt hallen.

Arrangement

 • Det tillates arrangementer med inntil 200 personer, der deltakerne kan holde minst én meter avstand til hverandre og hvor det er en ansvarlig arrangør. Dette gjelder alle typer idrettsarrangementer. Personell som står for gjennomføringen av arrangement regnes ikke som en del av arrangementet når det gjelder begrensninger på antall.

  Dersom idrettslaget er i tvil om planlagte aktivitet er i tråd med gjeldende smittevernregler (Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet), kan kommuneoverlegen kontaktes for råd.

Svømmehallene

Svømmehallene i Bærum er nå åpne, med noe tilrettelegging for å oppfylle smittevernkravene.

Se mer informasjon på nettsidene til svømmehallene.

Bærum kulturhus

 Bærum kulturhus åpnet 11. august. Se høstens program her.