Kultur- og frivillighetspakken

Som del av den kommunale tiltakspakken «Bærumspakken» har Bærum kommune bevilget fem millioner kr til kultur og frivillighet som fordeles etter søknad. 

Her finner du mer informasjon og lenke til søknadsskjema.

Åpner for trening i idrettshaller

Bærum kommune har laget retningslinjer for trening i kommunalt eide idrettshaller. Innendørs trening tillates med maksimalt 20 utøvere i idrettshallen og 1 meters avstand skal holdes (20 – 1 regel).

Utebaner og -arealer er åpne for uorganisert aktivitet.

Retningslinjer for organisert trening/arrangement på Bærum kommunes utendørsanlegg og innendørsanlegg – gjeldene fra 11. mai 2020

Generelt

 • Det forutsettes at samtlige involverte forholder seg til Helsedirektoratets retningslinjer i forhold til karantenebestemmelser.
 • De forskjellige idrettene må forholde seg til sitt idrettsforbunds/særforbunds koronavettregler. Enhver beslutning av strengere art, tatt av anleggseier eller sentrale/lokale helsemyndigheter overprøver retningslinjer gitt fra NIF.
 • Brudd på retningslinjene kan medføre at anlegget blir stengt for aktuelle gruppe.
 • Det forutsettes grundig renhold av alle kontaktpunkter (f.eks. håndtak, målstolper, baller, blinker, hekker, mm) i forkant og etterkant av aktiviteten.
 • Anleggets garderober skal ikke benyttes.

Trening utendørsanlegg.

 • Utendørs trening kan tillates med inntil maksimalt 20 utøvere i hver gruppe.
 • De enhver tid gjeldene smittevernregler skal følges.
 • Aktiviteten må tilrettelegges og utøves slik at utøverne holder minimum 1 meters avstand til enhver tid. 
 • Aktiviteten skal ledes av en voksen person over 18 år, utpekt av idrettslaget.
 • Det må i tillegg være en dedikert voksen over 18 år når aktiviteten utøves for å påse at retningslinjene og nødvendig smittevern ivaretas (bl.a. avstand og antall involverte i aktiviteten).

Trening idrettshaller

 • Innendørs trening kan tillates med maksimalt 20 utøvere i hver anleggsenhet.
 • Aktiviteten må tilrettelegges og utøves slik at utøverne holder minimum 1 meters avstand til enhver tid.
 • Hallen skal være låst under trening, og ny gruppe som skal trene kan ikke slippes inn i idrettshallen før de som har trent har forlatt hallen.
 • Ingen, hverken utøvere eller ledere, kan møte i hallen hvis de har symptomer på luftveisinfeksjon.
 • Aktiviteten skal ledes av en voksen person over 18 år, utpekt av idrettslaget.
 • Det må i tillegg være en dedikert voksen over 18 år når aktiviteten utøves for å påse at retningslinjene og nødvendig smittevern ivaretas (bl.a. avstand og antall involverte i aktiviteten).

Arrangement

 • Det tillates arrangementer med inntil 50 personer, der deltakerne kan holde minst én meter avstand til hverandre og hvor det er en ansvarlig arrangør. Dette gjelder alle typer idrettsarrangementer. Personell som står for gjennomføringen av arrangement regnes ikke som en del av arrangementet når det gjelder begrensninger på antall.
 • Det skal på forhånd innhentes godkjennelse fra Bærum kommune. Smittevernplan skal foreligge og det skal gjennomføres grundig analyse for arrangementets innvirkning på smittevern når det gjelder lokalmiljøet og offentlig transport til og fra arrangementet.

Dersom idrettslaget er i tvil om planlagte aktivitet er i tråd med gjeldende smittevernregler (Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet), kan kommuneoverlegen kontaktes for råd.

I kommunale idrettshaller med avtaler med idrettslag om drift/tilsyn er det opp til avtalepart å holde åpent for sine utøvere, men da etter kommunale retningslinjer for drift og renhold.

Svømmehallene

Svømmehallene i Bærum er kun åpne for svømme- og stupeidretten. For publikum vil svømmehallene gjenåpnes etter sommeren.

Bærum kulturhus

 Bærum kulturhus åpner 11. august. Se høstens program her.