Tall og statistikk om vaksine mot Covid-19 i Bærum kommune.

Vaksinerapporter

Vaksiner satt til og med uke 39.pdf

Vaksiner satt til og med uke 38.pdf

Vaksiner satt til og med uke 37.pdf

Vaksiner satt til og med uke 36.pdf

Vaksiner satt til og med uke 35.pdf

Vaksiner satt til og med uke 34.pdf

Vaksiner satt til og med uke 33.pdf

Vaksiner satt til og med uke 32.pdf

Vaksiner satt til og med uke 31.pdf

Vaksiner satt til og med uke 30.pdf

Vaksiner satt til og med uke 29.pdf

Vaksiner satt til og med uke 28.pdf

Vaksiner satt til og med uke 27.pdf

Vaksiner satt til og med uke 26.pdf

Vaksiner satt til og med uke 25.pdf

Vaksiner satt til og med uke 24.pdf

Vaksiner satt til og med uke 23.pdf

Vaksiner satt til og med uke 22.pdf  NB! Rapporten for uke 22 mangler tall for gruppe 8. 2 400 personer i gruppe 8 fikk vaksine i uke 22. 

Vaksiner satt til og med uke 21.pdf

Vaksiner satt til og med uke 20.pdf

Vaksiner satt til og med uke 19.pdf

Vaksiner satt til og med uke 18.pdf

Vaksiner satt til og med uke 17.pdf

Vaksiner satt til og med uke 16.pdf

Vaksiner satt til og med uke 15.pdf

Vaksiner satt til og med uke 14.pdf

Vaksiner satt til og med uke 13.pdf

Vaksiner satt til og med uke 12.pdf

Vaksine uke 14

I uke 14 skal det settes 3 516 doser Pfizer-vaksiner og 1 340 doser Moderna. De aller fleste av Pfizer-dosene settes som dose 1 på Bærum vaksinesenter og hos fastleger. De aller fleste av Moderna-vaksinene settes som dose 2 på vaksinesenteret.

Denne uken begynner vi å invitere personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (gruppe 4b), og personer mellom 65 og 74 år (gruppe 4a) til time. Det er mange i denne gruppen og det vil ta noen uker før alle har fått tilbud om time. Sjekk at du har riktig telefonnummer og e-postadresse registrert i kontaktregisteret på norge.no.

Vaksine uke 13

Vi har mottatt 1 770 Pfizer vaksiner og 2 400 Moderna-vaksiner. Mandag til onsdag settes de aller fleste av Pfizer-vaksinene som dose 1, resten som dose 2. Ca. 1 300 Moderna-vaksiner settes som dose 2.

De drøye 1 000 dosene av Moderna som skulle settes på skjærtorsdag og langfredag, settes tirsdag og onsdag i uke 14. Timene som er utsatt er forbeholdt vaksinering av dose 2.

Vaksiner satt til og med uke 12

Vaksinestatus uke 12.pdf

28.03.21 Om vaksinasjon i Bærum

For den kommende uken har Bærum mottatt 1770 Pfizer vaksiner og 2400  Moderna vaksiner. 

Det er høy aktivitet på vaksinasjonssenteret og hos fastleger mandag til onsdag i påskeuken. Da settes det meste av Pfizer vaksinene vi har fått tildelt. Moderna-vaksinene  er forbeholdt dose 2 og skal settes i uke 13 og 14..

Det er ingen forsinkelser for fremdrift for «nye» innbyggere. Dose 2 kan i følge FHI settes inntil 6 uker etter dose 1, det har gjort at Vaksinasjonssenteret kan være stengt i helligdagene. 

- Dette er i samsvar med opplegget i flere andre stor-kommuner, sier velferdsdirektør Kristin Nilsen.  – Fullt trykk fra mandag til onsdag og stengt helligdagene, legger hun til.

- Uken etter påske er det varslet et høyere antall Pfizer og det er gledelig. Vi har god kapasitet til å sette disse og i tillegg resterende Moderna, sier velferdsdirektøren.

Vaksine uke 12

I uke 12 mottar kommunen 1 998 doser Pfizer-vaksine. De aller fleste av disse vil bli satt som første dose hos personer i prioriteringsgruppe 2/85 år og eldre, og 3/75-84 år, samt helsepersonell.

Vi ber om at innbyggere over 85 år som ikke har fått tilbud om vaksine tar kontakt med kommunen på telefon 67 50 40 50 (tastevalg 4).

Til og med uke 11 hadde 10 575 personer fått første dose, mens 4 913 var ferdig vaksinert i Bærum. 

Vaksine uke 11

I uke 11 mottar kommunen 1 249 doser Pfizer-vaksine.

Vi vaksinerer personer i prioriteringsgruppe 2/85 år og eldre, og 3/75-84 år, samt helsepersonell.

Vi ber om at innbyggere over 85 år som ikke har fått tilbud om vaksine tar kontakt med kommunen på telefon 67 50 40 50 (tastevalg 4).

11.03.21 AstraZeneca stoppes

Kriseledelsen har etter råd fra kommuneoverlegen stoppet vaksinering med AstraZeneca i påvente av avklaring fra nasjonale myndigheter. 

De som er satt opp til vaksinering vil få ny time så snart det vaksiner tilgjengelig. 

Vaksine uke 10

I uke 10 mottar kommunen 1 134 doser Pfizer-vaksine og 1 100 doser AstraZeneca. 

Vi ber om at innbyggere over 85 år som ikke har fått tilbud om vaksine tar kontakt med kommunen på telefon 67 50 40 50 (tastevalg 4).

Vaksine uke 9

I uke 9 mottar kommunen 732 doser Pfizer, 1 000 doser AstraZeneca og 2 640 doser Moderna. Innbyggere over 85 år er prioritert. Det skal settes ca. 2 000 førstegangsdoser i hovedsak på vaksinesenteret på Rud, og ved mobilt vaksineteam til de som ikke kommer seg til Rud av helsemessige årsaker.

Både fastleger og vaksinesenteret kan sette restdoser til personer i risikogruppe 3: 75-84 år.

Alle doser AstraZeneca-vaksine skal tilbys helsepersonell, etter beslutning fra Folkehelseinstituttet.

Vaksine uke 8

I uke 8 mottok Bærum kommune 2 416 doser. Av disse var det 1 652 som fikk sin første dose og 983 som fikk sin andre dose. Tallene inkluderer ikke vaksiner satt av helseforetak.

Innbyggere i prioriteringsgruppe 2: 85 år og eldre, vaksineres både av fastleger og på Bærum vaksinesenter.

Vaksine uke 7

Statistikk vaksine mot Covid 19 uke 7

I uke 7 mottok Bærum kommune 1 428 doser. Av disse var det 730 som fikk sin første dose og 695 som fikk sin andre dose. Tallene inkluderer ikke vaksiner satt av helseforetak.

Nå er alle beboere i sykehjem og omsorgsboliger vaksinerte. Innbyggere i prioriteringsgruppe 2/85 år og eldre vaksineres både av fastleger og på Bærum vaksinesenter.

I uke 8 mottar kommunen 1 416 doser Pfizer og 1 000 doser AstraZeneca. Innbyggere over 85 år er prioritert. Det skal settes i underkant av 450 førstegangsdoser i hovedsak på vaksinesenteret på Rud, og ved mobilt vaksineteam til de som ikke kommer seg til Rud av helsemessige årsaker. Videre settes det i underkant av 1 000 annengangsdoser hos fastlegene.

Både fastleger og vaksinesenteret kan sette restdoser til personer i risikogruppe 3, mellom 75 og 84 år.

Alle doser AstraZeneca-vaksine skal tilbys helsepersonell, etter beslutning fra Folkehelseinstituttet. 

Vaksine uke 6

Statistikk uke 6

*Tallene inkluderer ikke vaksiner satt av helseforetak.

Uke 6 har Bærum kommune mottatt 912 doser. Fastlegene som skal vaksinere sin pasienter fortsetter å vaksinere sine pasienter som er over 85 år. Vaksineringen av helsepersonell gjennomføres etter vedtatte retningslinjer.

I uke 7 får vi 1 728 doser. I uke 7 starter også vaksineringen av innbyggere over 85 år som skal vaksineres av kommunen i vaksinesenteret. Innbyggere i denne gruppen blir kontaktet fortløpende.

Vaksine uke 5

Vaksinestatistikk uke 5

*Tallene inkluderer ikke vaksiner satt av helseforetak

I uke 5 har Bærum kommune mottatt 1 758 vaksinedoser.

I løpet av denne uken har beboerne på sykehjemmene fått sin andre dose.

Fastlegene som vaksinerer selv, har begynt å vaksinere sine pasienter som er over 85 år.

Vaksinering av helsepersonell gjennomføres etter vedtatte retningslinjer. Denne uken har blant annet flere ansatte ved Legevakten fått sin andre dose.

I uke 6 mottar vi 912 vaksinedoser. Da fortsetter vaksineringen etter fastsatt prioritering. Da begynner blant annet vaksineringen av dose 2 på omsorgsboligene.

I løpet av uke 6 begynner vi å ringe til innbyggere over 85 år som skal vaksineres på kommunens vaksinesenter for å tilby time til vaksinering som starter i uke 7.

Vaksine uke 4

Vaksinestatistikk uke 4

*Tallene inkluderer ikke vaksiner satt av helseforetak

Vedlagte oversikt over antall mottatte vaksiner og antall personer som har fått første og andre dose. Vaksinene er fordelt mellom sykehjem, omsorgsboliger for eldre og helsepersonell.

Vaksine uke 3

Statistikk antall vaksinerte uke 1-3

* Tallene inkluderer ikke vaksiner satt av helseforetak.

Vaksine uke 2

Alle beboere ved sykehjem har nå fått første dose med vaksine. Vi starter med omsorgsboliger for eldre denne uken. Vaksinering av kritisk helsepersonell startet på Asker og Bærum legevakt onsdag 13. januar.

Totalt antall personer vaksinert med 1. dose per 15. januar 2021: 818