Ungdom mellom 12-15 år får tilbud om vaksine.

Ungdom 12-15 år kan vaksineres med både 1 og 2 doser hvis de og foresatte ønsker.

Dose 1 vil redusere den allerede lave risikoen for et alvorlig forløp av covid-19.

Dose 2 kan også ha positiv nytte, men tilleggseffekten er begrenset siden risiko for alvorlig sykdom allerede er svært lav etter første vaksinedose.

Dose 2 er særlig aktuelt for de som har kroniske sykdommer, har nær kontakt med utsatte personer, eller skal oppholde seg i eller reise til land som krever 2 doser i koronasertifikat for denne aldersgruppen (gjelder ikke alle land).

Hvis dose 2 gis, er det en fordel med et langt intervall på mer enn 12 uker etter dose 1 eller etter gjennomgått Covid-19. Dette for å minske risikoen for bivirkninger.

Hvem får tilbud om dose 2? 

  • Ungdom som er uvaksinerte, men som har gjennomgått covid-19, kan få tilbud om 1 dose. 
  • Ungdom som har fått 1 dose, og som har gjennomgått covid-19 minst tre uker etter at de fikk vaksinen, får som hovedregel ikke tilbud om dose 2. 
  • Ungdom som har fått 1 dose for minst 12 uker siden, kan få tilbud om dose 2. 

Drop-in

  • Unge som har fylt 12 år er velkommen til drop-in på Fornebu vaksinesenter for dose 1 og 2. Det skal gå 12 uker mellom dosene. Det blir lagt ut tider for drop-in på kommunens nettsider.
  • For dose 2 trengs et nytt samtykke.

Bestille time

Det er mulig å bestille time til dose 1 og 2. Det må være minst 12 uker mellom dosene. For dose 2 trengs et nytt samtykke.

Bestill vaksinetime

Kanseller vaksinetime

Samtykke

Ungdommen må ha samtykke fra begge foresatte ved felles foreldreansvar. Ved dose 2 trengs et nytt samtykke. 

Samtykkeskjemaet må signeres digitalt av begge foresatte før barnet møter til vaksinering. Logg inn med BankID i lenken under.

Digitalt samtykkeskjema

Har du ikke BankID eller problemer med å signere digitalt finner du samtykkeskjema som kan lastes ned og skrives ut her (pdf)

Samtykkeskjema må tas med ferdig signert av begge foresatte på vaksinasjonsdagen.

ID

Bærum vaksinesenter må kunne identifisere at vaksine settes på rett person. Ved oppmøte til vaksinasjon må ungdommen fremvise gyldig legitimasjon, for eksempel pass, eller foreldre/foresatte må følge, fremvise egen legitimasjon og bekrefte ungdommens identitet ved registrering. 

Fravær 

Helserelatert fravær skal ikke føres som fravær på elevens vitnemål og kompetansebevis, og skal unntas fraværsgrensen. Alle elever får med seg en bekreftelse på vaksinetime fra Bærum vaksinesenter som kan fremvises på skolen. 

Bakgrunn for tilbud om vaksine 

Se FHI sine nettsider for begrunnelse for anbefalinger og tilbud til de ulike gruppene.

Kontakt

Ved spørsmål, ring 67 50 59 99 (tastevalg 1) eller send e-post til vaksine@baerum.kommune.no 

Les mer her (FHI).