Bærum tilbyr koronavaksine til unge i aldersgruppen 12-15 år.

FHI anbefaler at ungdom i alderen 12–15 år får tilbud om koronavaksine. Ungdom i denne aldersgruppen vil få tilbud om vaksine fra «Pfizer» - Comirnaty® (BioNTech og Pfizer), da det foreligger større erfaring med bruk av denne vaksinen til denne aldersgruppen. Dette er en mRNA-vaksine.  

Nasjonale myndigheter har besluttet at unge mellom 12-15 år skal tilbys én vaksinedose i første omgang. Tilbudet gjelder årskullene 2006, 2007 og 2008, samt alle fra årskull 2009 så snart de har fylt 12 år. Bærum vaksinesenter vil hver måned invitere de som fylte 12 år i foregående måned til vaksinasjon.

Ungdom som har hatt covid-19-infeksjon, skal foreløpig ikke vaksinere seg. Dersom det er usikkerhet om ungdommen har hatt koronainfeksjon (ikke laboratoriebekreftet), kan en dose vaksine tilbys. 

Vaksinasjon er frivillig og gratis. 

Plan for vaksinasjon

10. trinn fikk tilbud om vaksine på Bærum vaksinesenter onsdag 8. september.

Elever på 9., 8. og 7. trinn vil få tilbud om vaksinetime på Bærum vaksinesenter tirsdag 14., onsdag 15. og torsdag 16. september. Skolene sender ut SMS til foreldre i de respektive klassene, med tidspunkt for vaksinasjon og lenke til samtykkeskjema.

For koronavaksinasjon hos ungdom under 16 år kreves samtykke fra begge foresatte ved felles foreldreansvar. Det er foreldrene/foresatte sitt ansvar å sørge for at korrekt samtykke er gitt.

Det vil bli gjennomført drop-in-vaksinasjon med oppstart i uke 38 for alle i alderen 12-15 år som ikke har anledning til å komme på det oppsatte tidspunktet. Mer informasjon vil bli annonsert på skolenes hjemmesider og kommunens nettside.

Har du et barn som er født i 2009, men ikke har fylt 12 år ennå?

Koronavaksinen som tilbys er godkjent fra 12 år og oppover. 
Vaksine tilbys til årskull 2006–2008, samt alle fra årskull 2009 så snart de har fylt 12 år. Barn som ennå ikke er 12 år, skal ikke møte til vaksinasjon.

Invitasjon med tilbud om vaksine blir sendt i posten måneden etter at barnet har fylt 12 år.

Samtykke

For koronavaksinasjon hos ungdom under 16 år kreves samtykke fra begge foresatte som har foreldreansvar. Dette vil bli innhentet gjennom et digitalt skjema der begge foreldrene logger inn hver for seg via IdPorten. Skjema viser de aktuelle barn det er registrert foreldreansvar for, og hver forelder krysser av for samtykke eller ikke for hvert barn. Når en foresatt/forelder samtykker i skjema, vil det i kommunens vaksinasjonssystem gi «godkjent samtykke».

Det er foreldrene/foresatte sitt ansvar å sørge for at korrekt samtykke er gitt.

Vaksine vil ikke bli satt dersom dette ikke er på plass. Dersom en av foreldrene er forhindret fra å gi digitalt samtykke i skjema, kan den andre part gi digitalt samtykke på vegne av begge foreldrene.

Lenke til digitalt samtykkeskjema.

Samtykkeskjema kan også lastes ned og skrives ut her (pdf)

ID

Bærum vaksinesenter må kunne identifisere at vaksine settes på rett person. Ved oppmøte til vaksinasjon må ungdommen fremvise gyldig legitimasjon, for eksempel pass, eller foreldre/foresatte må følge, fremvise egen legitimasjon og bekrefte ungdommens identitet ved registrering. 

Fravær 

Helserelatert fravær skal ikke føres som fravær på elevens vitnemål og kompetansebevis, og skal unntas fraværsgrensen. Alle elever får med seg en bekreftelse på vaksinetime fra Bærum vaksinesenter som kan fremvises på skolen. Mer informasjon finner du her.

Bakgrunn for tilbud om vaksine 

12-15 år:

All ungdom i denne aldersgruppen får tilbud om én dose koronavaksine. Denne gruppen blir sjelden alvorlig syke av koronasykdom. Den direkte medisinske gevinsten av vaksinen for den enkelte ungdom er mindre tydelig enn for de eldre aldersgruppene som har høyere risiko for alvorlig sykdom. Noen få barn og unge vil likevel kunne få et alvorlig forløp. Tilbudet om vaksinasjon gjør at den enkelte kan få anledning til å beskytte seg gjennom vaksinasjon. Se FHI sine nettsider.

Se kort informasjon om koronavaksine for unge 12-15 år

Se spørsmål og svar om vaksinering av unge 12-15 år

Kontakt

Det er svært mange som skal vaksineres og vi oppfordrer alle til å møte opp til timen de får tildelt. Ved spørsmål om vaksinasjonstime, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 6750 4050 – tastevalg 4 eller epost vaksine@baerum.kommune.no 

Les mer her (FHI).